SPSS til Jamovi: Non-parametriske metoder

Fra Jamovi

Denne innføringen omfatter forskjellige avsnitter: (1) XXXXXX, (2) XXXX. Innføringssettning kan slettes dersom det er bare en analyse beskrevet.

Overskrift 1

Denne sammenlikning viser hvordan en XXXX gjennomføres slik som det er beskrevet i kapittelet XXX av Field (2017), spesielt figurene XX.XX - XX.XX og utgavene XX.XX - XX.XX.

SPSS (version 25) jamovi (versjon 1.2)
I SPSS kan en sette opp XXXX ved bruk av: Analyze → XXXX → YYYY I jamovi gjør du dette ved bruk av: XXXX → YYYY
800px 800px
Beskrivelse hvordan variabler i den statistiske modellen settes opp i SPSS Beskrivelse hvordan variabler i den statistiske modellen settes opp i jamovi
800px 800px
Beskrivelse hvilke spesielle opsjoner må settes i SPSS (det kan være tømt; hvis det er tømt for begge SPSS og jamovi kan denne og neste linjen i tabellen (bilde med opsjoner) slettes) Beskrivelse hvilke spesielle opsjoner må settes i jamovi
800px
Beskrivelse hvordan utgaver ser ut i SPSS (hvor finnes hovedutgaver en må fokussere på) Beskrivelse hvordan utgaver ser ut i jamovi (hvor finnes hovedutgaver en må fokussere på)
Sammenlikning mellom hvor finnes utgaver i SPSS og i jamovi (f.eks. forskjellige navner på tabellene i utgaven, ets.) - hvis nødvendige: ellers kan hele linjen i tabelle slettes)
800px 800px


Overskrift 2

Denne sammenlikning viser hvordan en XXXX gjennomføres slik som det er beskrevet i kapittelet XXX av Field (2017), spesielt figurene XX.XX - XX.XX og utgavene XX.XX - XX.XX.

SPSS (version 25) jamovi (versjon 1.2)
I SPSS kan en sette opp XXXX ved bruk av: Analyze → XXXX → YYYY I jamovi gjør du dette ved bruk av: XXXX → YYYY
800px 800px
Beskrivelse hvordan variabler i den statistiske modellen settes opp i SPSS Beskrivelse hvordan variabler i den statistiske modellen settes opp i jamovi
800px 800px
Beskrivelse hvilke spesielle opsjoner må settes i SPSS (det kan være tømt; hvis det er tømt for begge SPSS og jamovi kan denne og neste linjen i tabellen (bilde med opsjoner) slettes) Beskrivelse hvilke spesielle opsjoner må settes i jamovi
800px
Beskrivelse hvordan utgaver ser ut i SPSS (hvor finnes hovedutgaver en må fokussere på) Beskrivelse hvordan utgaver ser ut i jamovi (hvor finnes hovedutgaver en må fokussere på)
Sammenlikning mellom hvor finnes utgaver i SPSS og i jamovi (f.eks. forskjellige navner på tabellene i utgaven, ets.) - hvis nødvendige: ellers kan hele linjen i tabelle slettes)
800px 800px


Referanser

Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (5th ed.). SAGE Publications.