SPSS til Jamovi: Lineær regresjon

Fra Jamovi

Denne innføringen omfatter forskjellige avsnitter: (1) en enkle lineær regresjon (med en prediktor), (2) en multippel lineær regresjon (med flere prediktorer).

Enkle lineær regresjon (en prediktor)

Denne sammenlikning viser hvordan en enkelt lineær regresjon (med en prediktor) gjennomføres slik som det er beskrevet i kapittelet 9 av Field (2017), spesielt figurene 9.11 - 9.12 og utgavene 9.2 - 9.4. Datafilen er: Album Sales.sav (hele set av datafiler kan lastes ned her).

SPSS (version 25) jamovi (versjon 1.2)
I SPSS kan en sette opp en lineær regresjon ved bruk av: Analyze → Regression → Linear I jamovi gjør du dette ved bruk av: Regression → Linear Regression
Screenshot SPSS Menu LinearRegression1.png Screenshot jamovi Menu LinearRegression1.png
I vinduet hvor du setter opp analysen i SPSS, flytter du avhengige variable fra variablelisten (på venstre) til «Dependent variable» og uavhengige variable til «Independent variable(s)». I jamovi setter du opp analysen med å flytte du avhengige variable fra variablelisten (på venstre) til «Dependent variable» og uavhengige variable til «Covariates».
Screenshot SPSS Input LinearRegression1.png Screenshot jamovi Input LinearRegression1 Clipped.png
For å få samme utgave som i SPSS må du i tillegg åpne rullemeny «Model Fit» og slå på / sette opsjonene «Adjusted R²» og «RMSE» og rullemeny «Model Coefficients» og slå på / sette «ANOVA test» og «Standardized Estimate».
Screenshot jamovi Option1 LinearRegression1.png
Etter hvert få du (fra både SPSS og jamovi) utgavene som viser hvordan prediktor henger sammen med avhengige variablen. Utgaven er jo ganske likt selv om navnene på tabellene er litt forskjellige:
 • Variables Entered / Removed → mister (men informasjonen er jo redundant da navnet på uavengige variablen er oppført på forskjellige steder i utgaven)
 • Model Summary → Model Fit Measures
 • ANOVA → Omnibus ANOVA Test
 • Coefficients → Model Coefficients - Sales (navnet på avhengige variablen)
Syntaks for å gjennomføre denne analysen i SPSS er:
REGRESSION
 /MISSING LISTWISE
 /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
 /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
 /NOORIGIN
 /DEPENDENT Sales
 /METHOD=ENTER Adverts.
Syntaks for å gjennomføre denne analysen i jamovi er:
jmv::linReg(
  data = data,
  dep = Sales,
  covs = Adverts,
  blocks = list(
    list("Adverts")),
  refLevels = list(),
  r2Adj = TRUE,
  rmse = TRUE,
  anova = TRUE,
  stdEst = TRUE)
Screenshot SPSS Output LinearRegression1.png Screenshot jamovi Output LinearRegression1.png


Multippel lineær regresjon (flere prediktorer)

Denne sammenlikning viser hvordan en multippel lineær regresjon (med flere prediktorer) gjennomføres slik som det er beskrevet i kapittelet 9 av Field (2017), spesielt figurene 9.XX - 9.XX og utgavene 9.XX - 9.XX. Datafilen er: XXXX.sav (hele set av datafiler kan lastes ned her).

SPSS (version 25) jamovi (versjon 1.2)
I SPSS kan en sette opp XXXX ved bruk av: Analyze → XXXX → YYYY I jamovi gjør du dette ved bruk av: XXXX → YYYY
Fil:Screenshot SPSS Menu XXXX Clipped.png Fil:Screenshot jamovi Menu XXXX Clipped.png
Beskrivelse hvordan variabler i den statistiske modellen settes opp i SPSS Beskrivelse hvordan variabler i den statistiske modellen settes opp i jamovi
Fil:Screenshot SPSS Input XXXX Clipped.png Fil:Screenshot jamovi Input XXXX Clipped.png
Beskrivelse hvilke spesielle opsjoner må settes i SPSS (det kan være tømt; hvis det er tømt for begge SPSS og jamovi kan denne og neste linjen i tabellen (bilde med opsjoner) slettes) Beskrivelse hvilke spesielle opsjoner må settes i jamovi
800px
Beskrivelse hvordan utgaver ser ut i SPSS (hvor finnes hovedutgaver en må fokussere på) Beskrivelse hvordan utgaver ser ut i jamovi (hvor finnes hovedutgaver en må fokussere på)
Sammenlikning mellom hvor finnes utgaver i SPSS og i jamovi (f.eks. forskjellige navner på tabellene i utgaven, ets.) - hvis nødvendige: ellers kan hele linjen i tabelle slettes)
Fil:Screenshot SPSS Output XXXX Clipped.png Fil:Screenshot jamovi Output XXXX Clipped.png

Referanser

Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (5th ed.). SAGE Publications.