Korrelasjon

Fra Jamovi

Slik gjør du en korrelasjon i jamovi:

 1. Både utfallsvariabel og prediktorvariabel må være kontinuerlige variabler. Forsikre deg om at målenivåene er valgt slik at begge variablene blir merket med ikonet for kontinuerlige data Icon Continuous.jpg.
  Et riktig datasett skal se slik ut:
  Data format correlation.jpg

 2. Velg «Analyses» → «Regression» → «Correlation Matrix».
  Fil:Select correlation.jpg

 3. Flytt alle variabelen til for hvilke du vil sjekke hvordan og hvor sterk de henger sammen til variablefelt.
  Fil:Add var correlation.jpg

 4. Resultatene vises i høyre panel:
  Fil:Output correlation.jpg

 5. Konseptet blir fordypet i en introduksjonsvideo (på Engelsk).