Installere moduler

Fra Jamovi

Klikk på «+» - ikonet (øverst til høyre) for å installere moduler fra jamovi library.
Jamovi Modules.png

Velg jamovi library fra menyen som åpnes.
Jamovi Modules2.png

I vinduet som åpnes nå, klikker du først på «Available» (øverst i midten). Gå deretter gjennom listen med moduler og klikk på «INSTALL» på hver modul du vil bruke. Til slutt lukker du dette vinduet ved å klikke på pilen som peker opp (øverst til høyre).
Jamovi Modules3.png