Jamovi

Fra Jamovi
(Omdirigert fra Forside)

Icon English.png English version of this web page.
Icon Deutsch.png Deutsche Version der Netzseite.jamoviguiden

jamoviguiden inneholder korte, tilgjengelige guider (med bilder) av ofte brukte prosedyrer i jamovi. For å holde innholdet korte er det beskrevet ingen (eller lite) om forutsetningene bak de statistiske tester og hvordan resultatene skal tolkes. Når du kommer i gang, er det ofte lett å utforske videre på egen hånd.

Kom i gång

Få data inn i jamovi
Angi målenivå
Deskriptiv statistikk

t-test

t-test brukes for å teste om gjennomsnittsverdien i et normalfordelt datasett er signifikant forskjellig fra en nullhypotese (som antar at det er ingen forskjell). Konseptet blir inført i en introduksjonsvideo (på Engelsk).
Det eksisterer tre klasser av t-tester:
Uavhengig t-test: Tester hypotesen at to grupper (f.eks. pasienter vs. kontroller) er forskjellig i en måling (avhengige eller utkomstvariable)
Paret t-test: Tester hypotesen at en måling (avhengige eller utkomstvariable) forandrer seg over tid (f.eks. før vs. etter intervensjon / tiltak); måling skjer den samme gruppa deltagere
One-sample t-test: Tester hypotesen at en grupper (f.eks. pasienter) har en forskjellig middelverdi fra en referanseverdi (f.eks. IQ i populasjon)

Variansanalyse

Variansanalyse er en statistisk metode som brukes for å analysere hvordan flere faktorer samtidig gjør seg gjeldende på en utkomst- (eller avhengige) variable. Faktorer er kategorisk og som den brukes ofte variabler som ble eksperimentell manipulert (med vs. uten behandling), men en faktor kan også representere grupper en vil kontrollere for (f.eks. kjønn: menn vs. kvinner). Variansanalysen går utover t-tester med at faktorer kan har flere trinn (t-test tillater bare to) og at flere faktorer kan bli undersøkt samtid. Konseptet blir inført i en introduksjonsvideo (på Engelsk).
Det finnes forskjellige typer av variansanalyser (som varierer med hensyn til antall - en eller flere faktorer - og om de sammenlikner mellom personer - gruppetilhørighet - eller innenfor en person - gjentatte målinger):
Variansanalyse me én faktor
Variansanalyse med flere faktorer
Variansanalyse for gjentatte målinger
Variansanalyse med blandingsdesign (mixed ANOVA)

Korrelasjon og regresjon

Korrelasjons- og regresjonsanalyser er statistiske metoder for å analysere sammenhengene mellom en avhengig / utkomstvariabel og en eller flere uavhengige / prediktorvariabler. Mens korrelasjonsanalyse ser på sammenhengen mellom en prediktor- og en utkomstvariabel, er hovedpunkt med regresjon å undersøke hvor mye (en eller flere) prediktorvariable kan forutsi en annen (utkomst-)variabel. Man skiller ofte mellom lineær regresjon og ikke-lineær regresjon. Konseptet blir inført i en introduksjonsvideo (på Engelsk).
Korrelasjon
Lineær regresjon
Logistisk regresjon

Mer om jamovi

For å lære mer om jamovi og statistikk anbefales (gratis!) e-boken Learning statistics with jamovi av Danielle Navarro og David Foxcroft.
Barton Poulson har lagt en fantastisk serie med videor (på Engelsk) som innfører (mer eller mindre) alle analyser som kan bli gjennomført med jamovi.


jamoviguiden er en oversettelse av en nettside laget av Jonas Rafi. Originalsidene er tilgjenglig på svensk eller engelsk og lisensiert under Creative Commons License Navngivelse - Ikke kommersiell 4.0 International License CC-BY-NC 4.0.


Fra SPSS til jamovi

Ganske mange av oss er vant til å bruke SPSS i vår arbeid og er litt skremt å bytte til et annet programvare fordi det altid tat tid og innsats å bli kjent med en ny programvare. Nå kan være en bra tidspunkt å bytte fordi SPSS også innfører en ny grensesnitt med versjon 26 som medfører i hvert fall behov for å venne seg til noe nytt og lære det. Hvorfor ikke ta en litt større trinn og lære seg jamovi? jamovi ikke medfører de utrolig høye lisenskostnader av SPSS (fra 99$ / måned for Base-pakke) og kan være en første trinn på veien mot R. jamovi prøver å bruke en grensesnitt som er relativt lik den i SPSS, resultatutgaven er mer oversiktlig og kan enklere overføres til tekstprosessesering (copy-and-paste med [stort sett] holde formatering).

Sammenlikning av analyser: tilbyr en oversikt hvilke analysefunksjoner er tilgjengelig i SPSS og om det er en tilsvarende funksjon i jamovi.

Side-ved-side: Viser en side-ved-side-sammenlikning mellom hvordan en gjører ofte brukte analyser i SPSS og i jamovi.

Fra jamovi til R

Det er to mulige måter å bruke R-kode på sammen med Jamovi. Den første er basert på bruken av jamovi-modulen Rj. Den andre, mer omfattende er basert på å lage analyser med bruk av det grafiske jamovi-brukergrensesnittet, å kopiere syntaks og å bruke syntaksen innenfor R i forbindelse med R-biblioteket jmv.
Spesielt det siste alternativet gir direkte tilgang til R og funksjonaliteten av de innebygde funksjonene, så vel som til masser av R-biblioteker som kan bidra å løse (mer eller mindre) alle statistiske problemer du kan forestille deg.

For å lære mer om R kan du bruke to fantastiske nettsteder av Danielle Navarro. Den første er «Learning statistics with R» og har psykologstudenter som hovedmålgruppe når de bruker R i sitt første metodekurs. På denne siden finner du en PDF og en bookdown-versjon som var grunnlaget for «Learning statistics with jamovi» (nevnt tidligere). Den andre ressursen «R for Psychological Science» er fremdeles under utvikling og er rettet mot brukere som har tatt minst én forskningsmetodeklasse og gjerne vil lære å bruke R-programmeringsspråket på sitt eget arbeid. Dette nettstedet har også et sterkt fokus på tidyverse-metodikken av Hadley Wickham.


SPSS-til-jamovi- og jamovi-til-R-delene er laget av Sebastian Jentschke og lisensiert under Creative Commons License Navngivelse - Ikke kommersiell 4.0 International License CC-BY-NC 4.0.