Cluster-analyse

Fra Jamovi

Nearest Neighbor

Discriminant

kan bli gjennomført med R-kode og R-bibiotek «MASS»

TwoStep Cluster

Hierarchical Cluster

kan bli gjennomført med R-kode og R-bibiotek «pvclust»

K-Means Cluster