Vardo Geo

Fra hbrgeo

Vardø

529 Vardo

NSD kommnr: 2003 NSD : 1839 Nesseby (2027) utsk. fra Vadsø by og Landsogn (og Nesseby) (2003). 1858 Nesseby (2003) innl. i Vadsø (2003). 1858 Sør-Varanger (2030) utsk. fra Vadsø.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 22.07.1833 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/45230dc3bc57e899261bccbf4b0e4aa4?index=0#381 [1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 18.04.1873? Sett i kraft frå 01.01.1874 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 20/1873 Om Udfærdigelse af en Lov om Udvidelse af Kjøbstaden Vardøs Grændser

Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 3,65 3,65
1900 3,65 3,65
1910 3,65 3,65
1920 3,69 3,69
1930 3,69 3,69

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 89 0,00
1835 173 0,00
1845 193 0,00
1855 407 0,00
1865 830 0,00
1875 1322 0,00
1891 2217 1080 1137 94,99
1910 3111 1544 1567 98,53
1930 3450 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll


Kart

Kart over Vardo Kart datert 1750 Amt2 finmarkens-amt-7 1750.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_finmarkens-amt-7_1750.jpg,1750