Vadso FT

Fra hbrgeo

Vadsø

524: Vadsø, Vadso

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 292
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)1907
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 1929
 • Antall bosteder (1900) 259
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Nyborgveien - Havnegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Bakkegaden - Havnegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 - Inspektør Hanssens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Kirkegade - FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Hvistendahls Gade - Hjørnet Kirke og Hvistendahlsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Amtmandsgade - Foged Kjerschows Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Oskarsgade - Hvistendahlsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Oscarsgade - Hvistendahlsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
9 Nedre Naversgade - Oskarsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
10 - FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 - Strandgate DA, Ft1910 1075 1052
2 Havnegate - Nyborgveien DA, Ft1910 466 471
3 Kirkegate - Amtmandsgate DA, Ft1910 388 384

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Amtmandsgt Amtmandsgade , Amtmandsgade 6 0 0 DA, Ft1900
Bakkegt Bakkegaden , Bakkegaden 4 0 0 DA, Ft1900
Esbensens gang Esbensens gang , Esbensens gang 2 0 0 DA, Ft1900
Finnegt Finnegade , Finnegaden 11 0 0 DA, Ft1900
Foged Kjerschowsgt Foged Kjerschows Gade , Foged Kjerschows Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Havnegt Havnegaden , Havnegade 61 0 0 DA, Ft1900
Hvistendahlsgt Hvistendahlsgade , Hvistendahlsgade 31 0 0 DA, Ft1900
Insp. Hansensgt Insp. Hansens Gade , Insp. Hansens Gade 8 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaden , Kirkegaden 12 0 0 DA, Ft1900
Nedre Naversgt Nedre Naversgade , Nedre Naversgade 5 0 0 DA, Ft1900
Nyborgveien Nyborgveien , Nyborgveien 19 0 0 DA, Ft1900
Oscarsgt Oscarsgade , Oscarsgade 17 0 0 DA, Ft1900
Oskarsgt Oskarsgade , Oskarsgade 6 0 0 DA, Ft1900
Sletten Sletten , Sletten 24 0 0 DA, Ft1900
Stockflethsgt Stockflethsgade , Stockflethsgade 12 0 0 DA, Ft1900
Strandgt Strandgade , Strandgade 8 0 0 DA, Ft1900
Theatergt Theatergaden , Theatergaden 2 0 0 DA, Ft1900
Toldbodgt Toldbodgade , Toldbodgaden 16 0 0 DA, Ft1900
Torvet Torvet , Torvet 3 0 0 DA, Ft1900
Vardøveien Vardøveien , Vardøveien 18 0 0 DA, Ft1900
Wistendalsgt Wistendalsgade , Wistendalsgade 3 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 21
 • Antall bosteder (1 utelatt): 270
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Amtmandsgt Amtmandsgate 424@406 , Amtmandsgate 422 10 63 66 DA, Ft1900
Finnegt Finnegaden 386 , Finnegade 10 59 67 DA, Ft1900
Havnegt Havnegate 1 , Havnegate 45 45 360 356 DA, Ft1900
Hvistendahlsgt Hvistendahlsgate 202b , Hvistendahlsgate 78?? 29 219 213 DA, Ft1900
Inspektør Hansensgt Inspektør Hansens gate 371 , Inspektør Hansens gate 46 11 79 72 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegade 70 , Kirkegate 48 13 106 91 DA, Ft1900
Nedre Naversgt %Vardøvejen% Nedre Naversgate %Vardøvejen% 428 , Nedre Naversgate %Vardøvejen% 368 4 8 11 DA, Ft1900
Nyborgveien Nyborgveien 423 , Nyborgveien 41 19 158 167 DA, Ft1900
Oscarsgt Oscars gate 199 , Oscarsgate 50 22 190 167 DA, Ft1900
Slettengt Slettengate 118@116 , Slettengate 188 25 199 205 DA, Ft1900
Stockflethsgt Stockfleths gate 342 , Stockfleths gate 414 16 101 108 DA, Ft1900
Strandgt Strandgate 94 , Strandgate 147 8 75 71 DA, Ft1900
Strandgt %Hvistendahlsgt% Strandgate %Hvistendahlsgate% 367 , Strandgate %Hvistendahlsgate% 366 2 15 15 DA, Ft1900
Teatergt Teatergate 53 , Teatergate 54 2 22 23 DA, Ft1900
Tolbodgt Tolbodgate 60 , Tolbodgate 64 2 7 7 DA, Ft1900
Toldbodgt Toldbodgate 66 , Toldbodgate 38 6 33 28 DA, Ft1900
Vardøvejen Vardøvejen 330 , Vardøvejen 119 19 118 127 DA, Ft1900