Tromso Eiendom

Fra hbrgeo

Grunnlag for historisk eiendomsregister

Byutvidelser og kart

Matrikkel og adressebok

Panteregister og grunnbok

Kilder og litteratur

 • Digitalarkivet
  • Skannede tinglysingsdokumenter
   • Panteregister
   • 1 1. serie. Tromsø by I. Autorisert 1847.
   • 2 1. serie. Tromsø by II. Autorisert 1872.
   • 3 1. serie. Tromsø by III. Autorisert 1872.
   • 4 1. serie. Tromsø by IV. Autorisert 1876.
   • 5 2. serie. Tromsø by A, matrikkelnr. 1-317. Autorisert 1888
   • 6 2. serie. Tromsø by B, matrikkelnr. 318-646. Autorisert 1888
   • 7 2. serie. Tromsø by C, matrikkelnr. 647-729. Autorisert 1896.
   • 8 2. serie. Tromsø by D, gatenavn. Autorisert 1922

Utforming og innhold