Tonsberg Eiendom

Fra hbrgeo

Grunnlag for historisk eiendomsregister

Byutvidelser og kart

Matrikkel og adressebok

Panteregister og grunnbok

Kilder og litteratur

 • Digitalarkivet
  • Skannede tinglysingsdokumenter
   • Panteregister
   • I 1 (1781-1868) Ordnet etter matr.nr. Register. Omfatter 5 gårder på Bytangen (og Torgersjøen) under byens jurisdiksjon. Fol. 351: Personalregister (også hus og skip) beg. 31/7 1826. Til 1872. Prk.nr.7572.
   • II 1 Nytt matr. nr. 1/100. Register etter de nye matr.nr.
   • II 2 Nytt matr. nr. 101/200. Register etter de nye matr.nr.
   • II 3 Nytt matr. nr. 201/300. Register etter de nye matr.nr.
   • II 4 Nytt matr. nr. 301/409. Register etter de nye matr.nr.
   • III 1 A - G. Ordnet etter gate og nr. Register.
   • III 10 Fortsettelse. Autor 13/7 1916.
   • III 2 G - H. (Fra Gråbrødregt.) Autor. 10/7 1916. Ellers som 1.
   • III 3 K - M. Autor. 13/7 1916. Ellers som 1.
   • III 4 N - R. Som 3.
   • III 5 S. Som 2.
   • III 6 S - T. (Fra St. Stefansgt.) Som 2.
   • III 7 V - Ø. Som 2.
   • III 8 Diverse gater. Som 2.
   • III 9 Gl. matr.nr. 365/409. Løkkene. Som 2.

Utforming og innhold