Svelvik Geo

Fra hbrgeo

Svelvik

155 Svelvik

NSD kommnr: 701 NSD : Utskilt som ladested ved Lov fra 19/8-1845 fra Strømmen (0711)

Rettar

Ladestadsrett 19.08.1845 Kjøpstadsrett ? []

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1875 0,5
1891 0,5 0,5
1900 0,5 0,5
1910 0,5 0,5
1920 0,5 0,5
1930 0,5 0,5

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1845 1201 0,00
1855 1475 0,00
1865 1567 0,00
1875 1614 0,00
1891 1346 740 606 122,11
1910 978 529 449 117,82
1930 1167 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1945? Protokoll Skattelister begynner med gatenummerering


Kart

Kart over Svelvik Kart datert 1904 Amt2 jarlsberg-og-larviks-amt-53 1904.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-53_1904.jpg,1904