Stavanger FT

Fra hbrgeo

Stavanger

264: Stavanger, Stavanger

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 3314
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)36913
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 35831
 • Antall bosteder (1900) 4119
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
!! Øvre Strandgade - Bergelandsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
1 Skjævelandstykket - Bakkeland FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Stokkaveien - Bakkedal FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Øvre Strandgade - Bjergstedveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Aadlandsmuget - Brøndgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Aadlandsmuget - Bergene FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Øvre Strandgade - Andasmuget FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Øvre Strandgade - Andabakken FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Stengaden - Egenæsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
9 Øvre Stokkevei - Egenes FT1900 DA, Ft1900 0 0
10 Vesselsgade - Dronningensgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
11 Vesselsgade - Holme-Egenes FT1900 DA, Ft1900 0 0
12 Øvre Klevegade - Klinkenberggaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
13 Store Trappegang - Bækkegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
14 Torvet - Jernbaneveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
15 Urgaden - Brattegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
16 Øvre Holmegade - Holmen FT1900 DA, Ft1900 0 0
17 Øvre Holmegade - Børrehougen FT1900 DA, Ft1900 0 0
18 ST. Olafsgade - Dronningensgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
19 Vaalandsgaden - Biskop Reinaldsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
20 Sverres gade - Amtmandsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
21 Sandeidgaden - Bergelandsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
22 Vaisenhusgaden - Bergelandsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
23 Vaisenhusgaden - Bergelandsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
24 Vaisenhusgaden - Asylgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
25 Vaisenhusgaden - Bredbakken FT1900 DA, Ft1900 0 0
26 Øvre Dalgade - Bredbakken FT1900 DA, Ft1900 0 0
27 Værksgaden - A B C gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
28 Værksgaden - A B C gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
29 Værksgaden - Jorenholmsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
30 Østervaag - Bredalm FT1900 DA, Ft1900 0 0
31 Østervaag - Asylgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
32 Østervaag - Høllebjerggaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
33 Sølvbjerggaden - Arneagergaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
34 Øvre Holmegade - Bakkegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
35 Øvre Holmegade - Bakkegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
36 Øvre Dalgade - Hetlandsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
37 Øvre Blaasenborg - N Dalgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
38 Vinkelgaden - Langgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
39 Øvre Banegade - Brattebjerggaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
40 Store Skippergade - Egenæs FT1900 DA, Ft1900 0 0
41 St. Hansgade - Brattebjerggaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
42 Øvre Banegade - Arbeidergaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
43 Wærftsgaden - Badehusgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
44 Vindmøllebakken - Banevigsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
45 Støberigaden - Brattebjerggaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
46 Storhaugveien - Jæderensgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
47 Taarngaden - Erichstrupsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
48 Haukelidgade - Spillerhaug FT1900 DA, Ft1900 0 0
49 Søilandsstykket - Lervik FT1900 DA, Ft1900 0 0
50 Engøen - Buøen vestre FT1900 DA, Ft1900 0 0
97 N Dalgade - N Dalgade FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Aadlandsmuget - Trappegangen store DA, Ft1910 641 677
2 Baadegaten - Nordbøgaten DA, Ft1910 452 362
3 Brøndgaten - Stokkav. DA, Ft1910 879 904
4 Brattegate - Valbjergate DA, Ft1910 552 542
5 Bækkegate - Olafskleven DA, Ft1910 932 940
6 Dronningensgate - Kannikgate DA, Ft1910 633 664
7 Egenæs - Tjensvold DA, Ft1910 888 909
8 Henrik Steffensgate - Peder Clausensgate DA, Ft1910 782 828
9 Hermann Wedelsgate - Wesselsgate DA, Ft1910 772 802
10 Kalhammeren - Kalhammeren DA, Ft1910 923 971
11 Ladegårdskleven - Peder Klowsgate DA, Ft1910 1523 1466
12 Løkkeveien - Uelandsgate DA, Ft1910 1107 1148
13 Nedre Strandgate - Øvre Strandgate DA, Ft1910 1311 1390
14 ABCgate - Vinkelgate DA, Ft1910 1038 1067
15 Arneageren - Nykirkebakken DA, Ft1910 694 706
16 Amtmandsv. - Sverresgate DA, Ft1910 756 785
17 Asylgaten - Smedgate DA, Ft1910 909 922
18 Agent Kiellands gate - Kort Adlers gate DA, Ft1910 1191 1219
19 Birkelandsgate - Admiral Cruys gate DA, Ft1910 578 601
20 Bakkegate - Sølvbjerggate DA, Ft1910 898 927
21 Nedre Blaasenborg - Kongstenssmuget DA, Ft1910 1023 1078
22 Bredbakken - Stiftelsegate DA, Ft1910 1212 1233
23 Butlersgate - Musægate 61 %75% DA, Ft1910 1058 1095
24 Pedersgate - Verksgate DA, Ft1910 625 650
25 Peder Klowsgate - Tjodolfsgate DA, Ft1910 832 857
26 Wævergate - Østervaag DA, Ft1910 723 741
27 Buøen - Buøen DA, Ft1910 447 511
28 Engøen - Sølyst DA, Ft1910 187 194
29 Arbeidergate - Mellemgate DA, Ft1910 944 963
30 Avaldsnæsgate - Suldalsgate DA, Ft1910 1595 1673
31 Badehusgate - Værksgate DA, Ft1910 585 591
32 Birkremsgate - Trafikgate DA, Ft1910 1321 1365
33 Bredbakken - Sandsgate DA, Ft1910 1343 1403
34 Nedre Dalgate - Skræddersmuget DA, Ft1910 1001 1044
35 Dokgate - Vindmøllebakken DA, Ft1910 952 991
36 Karlsmindegate - Saudegate DA, Ft1910 1402 1454
37 Nylundsgate - Skolegate DA, Ft1910 1560 1637
38 Pedersgate - Pedersgate DA, Ft1910 967 989
39 Stiftelsesgate - Vikedalsgate DA, Ft1910 595 614

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
A B Cgt A B C gade , A B C gade 10 0 0 DA, Ft1900
Almendingsgt Almendingsgade , Almendingsgade 11 0 0 DA, Ft1900
Amtmandsveien Amtmandsveien , Amtmandsveien 7 0 0 DA, Ft1900
Andabakken Andabakken , Andabakken 2 0 0 DA, Ft1900
Andasmuget Andasmuget , Andasmuget 10 0 0 DA, Ft1900
Arbeidergt Arbeidergaden , Arbeidergaden 9 0 0 DA, Ft1900
Arneagergt Arneagergaden , Arneagergaden 8 0 0 DA, Ft1900
Asylgt Asylgaden , Asylgaden 14 0 0 DA, Ft1900
Badehusgt Badehusgaden , Badehusgaden 32 0 0 DA, Ft1900
Bagergt Bagergade , Bagergade 15 0 0 DA, Ft1900
Baggt Baggade , Baggade 11 0 0 DA, Ft1900
Bakkedal Bakkedal , Bakkedal 2 0 0 DA, Ft1900
Bakkegt Bakkegade , Bakkegade 13 0 0 DA, Ft1900
Bakkeland Bakkeland , Bakkeland 7 0 0 DA, Ft1900
Banevigsgt Banevigsgade , Banevigsgade 18 0 0 DA, Ft1900
Bergelandsgt Bergelandsgade , Bergelandsgade 39 0 0 DA, Ft1900
Bergene Bergene , Bergene 8 0 0 DA, Ft1900
Birkelandsgt Birkelandsgade , Birkelandsgade 4 0 0 DA, Ft1900
Biskop Reinaldsgt Biskop Reinaldsgade , Biskop Reinaldsgade 4 0 0 DA, Ft1900
Bispegt Bispegaden , Bispegaden 2 0 0 DA, Ft1900
Bjergsmuget Bjergsmuget , Bjergsmuget 10 0 0 DA, Ft1900
Bjergsted Bjergsted , Bjergsted 2 0 0 DA, Ft1900
Bjergstedveien Bjergstedveien , Bjergstedveien 3 0 0 DA, Ft1900
Blidensolstræde Blidensolstræde , Blidensolstræde 13 0 0 DA, Ft1900
Brattebjerggt Brattebjerggaden , Brattebjerggaden 20 0 0 DA, Ft1900
Brattegt Brattegade , Brattegade 2 0 0 DA, Ft1900
Bredbakken Bredbakken , Bredbakken 30 0 0 DA, Ft1900
Bredgt Bredgaden , Bredgaden 24 0 0 DA, Ft1900
Brødregt Brødregaden , Brødregaden 15 0 0 DA, Ft1900
Brøndgt Brøndgaden , Brøndgaden 23 0 0 DA, Ft1900
Buøen Buøen , Buøen 4 0 0 DA, Ft1900
Buøen vestre Buøen vestre , Buøen vestre 3 0 0 DA, Ft1900
Byhauen Byhauen , Byhauen 3 0 0 DA, Ft1900
Bækkegt Bækkegaden , Bækkegaden 5 0 0 DA, Ft1900
Bødkersmauget Bødkersmauget , Bødkersmauget 8 0 0 DA, Ft1900
Børrehougen Børrehougen , Børrehougen 9 0 0 DA, Ft1900
Baadegt Baadegaden , Baadegade 7 0 0 DA, Ft1900
Clausegt Clausegaden , Clausegaden 6 0 0 DA, Ft1900
Dokgt Dokgade , Dokgade 3 0 0 DA, Ft1900
Doksmuget Doksmuget , Doksmuget 9 0 0 DA, Ft1900
Dronningensgt Dronningensgade , Dronningensgade 17 0 0 DA, Ft1900
Egenes Egenes , Egenes 16 0 0 DA, Ft1900
Egenæs Egenæs , Egenæs 6 0 0 DA, Ft1900
Egenæsveien Egenæsveien , Egenæsveien 12 0 0 DA, Ft1900
Engelsmindegt Engelsmindegaden , Engelsmindegaden 6 0 0 DA, Ft1900
Engøen Engøen , Engøen 3 0 0 DA, Ft1900
Erichstrupsgt Erichstrupsgade , Erichstrupsgade 13 0 0 DA, Ft1900
Fjeldsmuget Fjeldsmuget , Fjeldsmuget 11 0 0 DA, Ft1900
Fogedsmuget Fogedsmuget , Fogedsmuget 2 0 0 DA, Ft1900
Furresgt Furresgade , Furresgade 3 0 0 DA, Ft1900
Gitlesmuget Gitlesmuget , Gitlesmuget 4 0 0 DA, Ft1900
Grændsestensgt Grændsestensgaden , Grændsestensgaden 7 0 0 DA, Ft1900
gt no. Gade no. 9 , Gade no. 9 2 0 0 DA, Ft1900
Harald Haarfagresgt Harald Haarfagresgade , Harald Haarfagresgade 4 0 0 DA, Ft1900
Haugvaldstadgt Haugvaldstadgade , Haugvaldstadgade 22 0 0 DA, Ft1900
Hendrik Steffensgt Hendrik Steffensgade , Hendrik Steffensgade 10 0 0 DA, Ft1900
Hetlandsgt Hetlandsgaden , Hetlandsgaden 37 0 0 DA, Ft1900
Holmeegenæs Holmeegenæs , Holmeegenæs 2 0 0 DA, Ft1900
Hornklovsgt Hornklovsgade , Hornklovsgade 9 0 0 DA, Ft1900
Hornklowsgt Hornklowsgaden , Hornklowsgade 3 0 0 DA, Ft1900
Hospitalgt Hospitalgaden , Hospitalgaden 7 0 0 DA, Ft1900
Hospitalsgt Hospitalsgaden , Hospitalsgaden 2 0 0 DA, Ft1900
Høkkergt Høkkergaden , Høkkergaden 6 0 0 DA, Ft1900
Høkkersgt Høkkersgaden , Høkkersgaden 3 0 0 DA, Ft1900
Høllebjerggt Høllebjerggaden , Høllebjerggaden 18 0 0 DA, Ft1900
Jederensgt Jederensgade , Jederensgade 5 0 0 DA, Ft1900
Jens Zetlitzgt Jens Zetlitzgade , Jens Zetlitzgade 5 0 0 DA, Ft1900
Jernbaneveien Jernbaneveien , Jernbaneveien 2 0 0 DA, Ft1900
Jorenholmen Jorenholmen , Jorenholmen 28 0 0 DA, Ft1900
Jorenholmsgt Jorenholmsgade , Jorenholmsgade 5 0 0 DA, Ft1900
Jæderensgt Jæderensgade , Jæderensgade 13 0 0 DA, Ft1900
Kaien Kaien , Kaien 4 0 0 DA, Ft1900
Kaisegt Kaisegaden , Kaisegaden 7 0 0 DA, Ft1900
Kalhammeren Kalhammeren , Kalhammeren 48 0 0 DA, Ft1900
Kampen Kampen , Kampen 2 0 0 DA, Ft1900
Kanikbakken Kanikbakken , Kanikbakken 4 0 0 DA, Ft1900
Kanikgt Kanikgade , Kanikgade 7 0 0 DA, Ft1900
Kannikgt Kannikgade , Kannikgade 8 0 0 DA, Ft1900
Karlsmindegt Karlsmindegaden , Karlsmindegaden 12 0 0 DA, Ft1900
Kirkebakken Kirkebakken , Kirkebakken 22 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaden , Kirkegaden 45 0 0 DA, Ft1900
Kirkegaardsstrædet Kirkegaardsstrædet , Kirkegaardsstrædet 8 0 0 DA, Ft1900
Kjærringholmen Kjærringholmen , Kjærringholmen 2 0 0 DA, Ft1900
Klinkenberggt Klinkenberggaden , Klinkenberggaden 20 0 0 DA, Ft1900
Knut Holmsgt Knut Holmsgade , Knut Holmsgade 4 0 0 DA, Ft1900
Kong Karlsgt Kong Karlsgade , Kong Karlsgade 2 0 0 DA, Ft1900
Kongsgt Kongsgade , Kongsgaden 38 0 0 DA, Ft1900
Kongsgaard Kongsgaard , Kongsgaard 2 0 0 DA, Ft1900
Kongstensgt Kongstensgaden , Kongstensgaden 40 0 0 DA, Ft1900
Kongstenssmauget Kongstenssmauget , Kongstenssmauget 4 0 0 DA, Ft1900
Kortegt Kortegaden , Kortegaden 2 0 0 DA, Ft1900
Ladegardsveien Ladegardsveien , Ladegardsveien 10 0 0 DA, Ft1900
Ladegårdskleven Ladegårdskleven , Ladegårdskleven 3 0 0 DA, Ft1900
Ladegårdsveien Ladegårdsveien , Ladegårdsveien 18 0 0 DA, Ft1900
Ladegaardsveien Ladegaardsveien , Ladegaardsveien 22 0 0 DA, Ft1900
Langgt Langgaden , Langgaden 44 0 0 DA, Ft1900
Laugmandsgt Laugmandsgaden , Laugmandsgaden 8 0 0 DA, Ft1900
Ledaalsgt Ledaalsgaden , Ledaalsgaden 5 0 0 DA, Ft1900
Lervik Lervik , Lervik 3 0 0 DA, Ft1900
Lille Kaien Lille Kaien , Lille Kaien 2 0 0 DA, Ft1900
Lille Skippergt Lille Skippergade , Lille Skippergade 3 0 0 DA, Ft1900
Lille trappegang Lille trappegang , Lille trappegang 2 0 0 DA, Ft1900
Lillegt Lillegaden , Lillegaden 2 0 0 DA, Ft1900
Lydersagensgt Lydersagensgade , Lydersagensgade 10 0 0 DA, Ft1900
Lysefjordgt Lysefjordgaden , Lysefjordgaden 8 0 0 DA, Ft1900
Løkkeveien Løkkeveien , Løkkeveien 80 0 0 DA, Ft1900
Løvdalsgt Løvdalsgade , Løvdalsgade 20 0 0 DA, Ft1900
Løwolsgt Løwolsgade , Løwolsgade 15 0 0 DA, Ft1900
Mellem Dalgt Mellem Dalgaden , Mellem Dalgaden 15 0 0 DA, Ft1900
Mellemgt Mellemgaden , Mellemgaden 13 0 0 DA, Ft1900
Mellemstrandgt Mellemstrandgaden , Mellemstrandgade 12 0 0 DA, Ft1900
Midtgt Midtgade , Midtgade 16 0 0 DA, Ft1900
Mosvandsparken Mosvandsparken , Mosvandsparken 4 0 0 DA, Ft1900
Murgt Murgaden , Murgaden 15 0 0 DA, Ft1900
Musegt Musegaden , Musegaden 21 0 0 DA, Ft1900
Musægt Musægade , Musægaden 8 0 0 DA, Ft1900
Møllegt Møllegaden , Møllegaden 45 0 0 DA, Ft1900
N Blåsenborg N Blåsenborg , N Blåsenborg 2 0 0 DA, Ft1900
N Blaasenborg N Blaasenborg , N Blaasenborg 10 0 0 DA, Ft1900
N Dalgt N Dalgade , N Dalgade 8 0 0 DA, Ft1900
Nedre Banegt Nedre Banegade , Nedre Banegade 15 0 0 DA, Ft1900
Nedre Blaasenborg Nedre Blaasenborg , Nedre Blaasenborg 2 0 0 DA, Ft1900
Nedre dalgt Nedre dalgade , Nedre Dalgade 50 0 0 DA, Ft1900
Nedre Holmegt Nedre Holmegade , Nedre Holmegd 26 0 0 DA, Ft1900
Nedre Klevegt Nedre Klevegade , Nedre Klevegade 25 0 0 DA, Ft1900
Nedre Strandgt Nedre Strandgade , Nedre Strandgade 73 0 0 DA, Ft1900
Niels Juellsgt Niels Juellsgade , Niels Juellsgade 3 0 0 DA, Ft1900
Nils Julsgt Nils Julsgade , Nils Julsgade 3 0 0 DA, Ft1900
Nordbøgt Nordbøgade , Nordbøgade 8 0 0 DA, Ft1900
Nordmandsgt Nordmandsgaden , Nordmandsgaden 2 0 0 DA, Ft1900
Normandsgt Normandsgade , Normandsgaden 17 0 0 DA, Ft1900
Normansgt Normansgade , Normansgaden 13 0 0 DA, Ft1900
Ny Kirkebakken Ny Kirkebakken , Ny Kirkebakken 14 0 0 DA, Ft1900
Ny Olafsklev Ny Olafsklev , Ny Olafsklev 4 0 0 DA, Ft1900
Nygt Nygaden , Nygaden 41 0 0 DA, Ft1900
Nymandsgt Nymandsgaden , Nymandsgaden 22 0 0 DA, Ft1900
Nymansgt Nymansgaden , Nymansgaden 9 0 0 DA, Ft1900
Nytorvet Nytorvet , Nytorvet 16 0 0 DA, Ft1900
Nærstrandsgt Nærstrandsgaden , Nærstrandsgaden 8 0 0 DA, Ft1900
Olaf Kyrresgt Olaf Kyrresgade , Olaf Kyrresgade 16 0 0 DA, Ft1900
Olafskleven Olafskleven , Olafskleven 14 0 0 DA, Ft1900
Olavskleven Olavskleven , Olavskleven 9 0 0 DA, Ft1900
Opheimsgt Opheimsgaden , Opheimsgaden 13 0 0 DA, Ft1900
Oscarsgt Oscarsgade , Oscarsgade 8 0 0 DA, Ft1900
Oskarsgt Oskarsgade , Oskarsgade 15 0 0 DA, Ft1900
Peder Clausensgt Peder Clausensgade , Peder Clausensgade 2 0 0 DA, Ft1900
Peder Klausensgt Peder Klausensgade , Peder Klausensgade 9 0 0 DA, Ft1900
Peder Klowsgt Peder Klowsgade , Peder Klowsgade 18 0 0 DA, Ft1900
Pedersbakken Pedersbakken , Pedersbakken 4 0 0 DA, Ft1900
Pedersgt Pedersgaden , Pedersgaden 110 0 0 DA, Ft1900
Prindsensgt Prindsensgade , Prindsensgade 8 0 0 DA, Ft1900
Prinsensgt Prinsensgade , Prinsensgade 2 0 0 DA, Ft1900
Privatgt Privatgaden , Privatgaden 13 0 0 DA, Ft1900
Provstebakken Provstebakken , Provstebakken 3 0 0 DA, Ft1900
Ramslandsbjerget Ramslandsbjerget , Ramslandsbjerget 4 0 0 DA, Ft1900
Ramslandssmuget Ramslandssmuget , Ramslandssmuget 12 0 0 DA, Ft1900
Rannebergveien Rannebergveien , Rannebergveien 4 0 0 DA, Ft1900
Risbakken Risbakken , Risbakken 29 0 0 DA, Ft1900
Rosenbergbakken Rosenbergbakken , Rosenbergbakken 6 0 0 DA, Ft1900
Rosenberggt Rosenberggaden , Rosenberggaden 21 0 0 DA, Ft1900
Rosenkildgt Rosenkildgaden , Rosenkildgaden 10 0 0 DA, Ft1900
Rosenkransgt Rosenkransgaden , Rosenkransgaden 4 0 0 DA, Ft1900
Salvagergt Salvagergaden , Salvagergaden 9 0 0 DA, Ft1900
Sandeidgt Sandeidgaden , Sandeidgaden 5 0 0 DA, Ft1900
Sandsgt Sandsgaden , Sandsgaden 2 0 0 DA, Ft1900
Sangesandsgt Sangesandsgaden , Sangesandsgaden 10 0 0 DA, Ft1900
Saudegt Saudegaden , Saudegaden 2 0 0 DA, Ft1900
Schiwesgt Schiwesgade , Schiwesgade 3 0 0 DA, Ft1900
Skagen Skagen , Skagen 33 0 0 DA, Ft1900
Skandsegt Skandsegaden , Skandsegaden 10 0 0 DA, Ft1900
Skandsekaien Skandsekaien , Skandsekaien 2 0 0 DA, Ft1900
Skolegt Skolegaden , Skolegaden 20 0 0 DA, Ft1900
Skreder Smauget Skreder Smauget , Skreder Smauget 4 0 0 DA, Ft1900
Smalgangen Smalgangen , Smalgangen 4 0 0 DA, Ft1900
Smedgt Smed Gade , Smedgaden 7 0 0 DA, Ft1900
Solbakken Solbakken , Solbakken 2 0 0 DA, Ft1900
Spilderhauggt Spilderhauggaden , Spilderhauggaden 19 0 0 DA, Ft1900
Spilderhaugsmuget Spilderhaugsmuget , Spilderhaugsmuget 3 0 0 DA, Ft1900
St Svithunsgt St Svithunsgade , St Svithunsgade 12 0 0 DA, Ft1900
St. Hansgt St. Hansgade , St. Hansgade 16 0 0 DA, Ft1900
ST. Olafsgt ST. Olafsgade , ST. Olafsgade 3 0 0 DA, Ft1900
Stengt Stengaden , Stengaden 20 0 0 DA, Ft1900
Stenkargt Stenkargade , Stenkargaden 19 0 0 DA, Ft1900
Stiftelsesgt Stiftelsesgaden , Stiftelsesgaden 16 0 0 DA, Ft1900
Stine Lundsgt Stine Lundsgade , Stine Lundsgade 2 0 0 DA, Ft1900
Stokkaveien Stokkaveien , Stokkaveien 9 0 0 DA, Ft1900
Store Skippergt Store Skippergade , Store Skippergade 18 0 0 DA, Ft1900
Store Trappegang Store Trappegang , Store Trappegang 2 0 0 DA, Ft1900
Storgt Storgaden , Storgaden 5 0 0 DA, Ft1900
Storhaugveien Storhaugveien , Storhaugveien 7 0 0 DA, Ft1900
Støberigt Støberigaden , Støberigaden 6 0 0 DA, Ft1900
Sverresgt Sverres gade , Sverres gade 5 0 0 DA, Ft1900
Søhusgt Søhusgaden , Søhusgaden 5 0 0 DA, Ft1900
Sølvbjerggt Sølvbjerggaden , Sølvbjerggaden 17 0 0 DA, Ft1900
Sømmesmuget Sømmesmuget , Sømmesmuget 4 0 0 DA, Ft1900
Thorsesmuget Thorsesmuget , Thorsesmuget 3 0 0 DA, Ft1900
Tidesmuget Tidesmuget , Tidesmuget 6 0 0 DA, Ft1900
Torvet Torvet , Torvet 7 0 0 DA, Ft1900
Taarngt Taarngaden , Taarngaden 24 0 0 DA, Ft1900
Uelandsgt Uelandsgade , Uelandsgade 2 0 0 DA, Ft1900
Urgt Urgaden , Urgaden 2 0 0 DA, Ft1900
Vaisenhusgt Vaisenhusgaden , Vaisenhusgaden 38 0 0 DA, Ft1900
Valbjerget Valbjerget , Valbjerget 7 0 0 DA, Ft1900
Valbjerggt Valbjerggaden , Valbjerggade 12 0 0 DA, Ft1900
Vesselgt Vesselgade , Vesselgade 5 0 0 DA, Ft1900
Vesselsgt Vesselsgade , Vesselsgade 10 0 0 DA, Ft1900
Vindmøllebakken Vindmøllebakken , Vindmøllebakken 10 0 0 DA, Ft1900
Vinkelgt Vinkelgaden , Vinkelgaden 16 0 0 DA, Ft1900
Værksgt Værksgaden , Værksgaden 70 0 0 DA, Ft1900
Vævergt Vævergaden , Vævergaden 28 0 0 DA, Ft1900
Vaalandsgt Vaalandsgaden , Vaalandsgaden 16 0 0 DA, Ft1900
Wesselsgt Wesselsgade , Wesselsgade 2 0 0 DA, Ft1900
Wærftsgt Wærftsgaden , Wærftsgaden 15 0 0 DA, Ft1900
Waaland Waaland , Waaland 5 0 0 DA, Ft1900
Ø og N Strandgt Ø og N Strandgade , Ø og N Strandgade 2 0 0 DA, Ft1900
Østervaag Østervaag , Østervaag 33 0 0 DA, Ft1900
Østrevaag Østrevaag , Østrevaag 2 0 0 DA, Ft1900
Øvre Banegt Øvre Banegade , Øvre Banegade 10 0 0 DA, Ft1900
Øvre Blaasenborg Øvre Blaasenborg , Øvre Blaasenborg 14 0 0 DA, Ft1900
Øvre Dalgt Øvre Dalgade , Øvre Dalgade 15 0 0 DA, Ft1900
Øvre Holmegt Øvre Holmegade , Øvre Holmegade 28 0 0 DA, Ft1900
Øvre Klevegt Øvre Klevegade , Øvre Klevegade 25 0 0 DA, Ft1900
Øvre Stokkevei Øvre Stokkevei , Øvre Stokkevei 2 0 0 DA, Ft1900
Øvre Strandgt Øvre Strandgade , Øvre Strandgade 96 0 0 DA, Ft1900
Aadlandsmuget Aadlandsmuget , Aadlandsmuget 3 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 225
 • Antall bosteder (1 utelatt): 2907
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
ABCgt ABCgate 1 , ABCgate 14 8 84 86 DA, Ft1900
Agent Kiellandsgt Agent Kiellands gate 5 , Agent Kiellands gate 23 14 178 183 DA, Ft1900
Almendingsgt Almendingsgate 1 , Almendingsgate 13 11 86 88 DA, Ft1900
Amtmandsv. Amtmandsv. 5 , Amtmandsv. 12b 7 39 44 DA, Ft1900
Andasmuget Andasmuget 1 , Andasmuget 14 12 100 106 DA, Ft1900
Arbeidergt Arbeidergate 1 , Arbeidergate 15 9 82 84 DA, Ft1900
Arneageren Arneageren 1 , Arneageren 11 8 64 64 DA, Ft1900
Asylgt Asylgaten 1 , Asylgaten 17 13 83 89 DA, Ft1900
Avaldsnæsgt Avaldsnæsgate 14 , Avaldsnæsgate 54 10 131 137 DA, Ft1900
Badehusgt Badehusgate 1 , Badehusgate 39 33 158 158 DA, Ft1900
Bagergt Bagergate 1 , Bagergate 15 15 113 112 DA, Ft1900
Baggt Baggate 3 , Baggate 17 11 112 112 DA, Ft1900
Bakkegt Bakkegate 1 , Bakkegate 18 13 97 106 DA, Ft1900
Banevigsgt Banevigsgate 1 , Banevigsgate 14 12 68 71 DA, Ft1900
Bergelandsgt Bergelandsgate 1 , Bergelandsgate 55 40 300 290 DA, Ft1900
Bergene Bergene 1 , Bergene 9 6 34 35 DA, Ft1900
Bernhard Hanssonsgt Bernhard Hanssons gate 13 , Bernhard Hanssons gate 47 10 104 105 DA, Ft1900
Birkelandsgt Birkelandsgate 2 , Birkelandsgate 24 7 33 33 DA, Ft1900
Birkremsgt Birkremsgate 1 , Birkremsgate 9 3 24 24 DA, Ft1900
Biskop Njaalsgt Biskop Njaalsgate 11 , Biskop Njaalsgate 39 3 31 32 DA, Ft1900
Biskop Rejnoldsgt Biskop Rejnoldsgate 2 , Biskop Rejnoldsgate 12 5 53 54 DA, Ft1900
Bispegt Bispegate 1 , Bispegate 3 3 5 6 DA, Ft1900
Bjergsmuget Bjergsmuget 1 , Bjergsmuget 14 10 73 83 DA, Ft1900
Blidensolstrædet Blidensolstrædet 1 , Blidensolstrædet 13 12 71 71 DA, Ft1900
Brattebjerggt Brattebjerggate 1 , Brattebjerggate 25 20 163 162 DA, Ft1900
Brattegt Brattegate 4 , Brattegate 6 2 10 10 DA, Ft1900
Bredbakken Bredbakken 1 , Bredbakken 43 34 410 417 DA, Ft1900
Bredgt Bredgate 4 , Bredgate 32 25 177 182 DA, Ft1900
Brødregt Brødregate 1 , Brødregate 23 16 115 119 DA, Ft1900
Brøndgt Brøndgaten 5 , Brøndgaten 44 31 274 277 DA, Ft1900
Butlersgt Butlersgate 1 , Butlersgate 4 3 25 28 DA, Ft1900
Buøen Buøen 1 , Buøen 129 120 447 511 DA, Ft1900
Bækkegt Bækkegate 1 , Bækkegate 8 7 84 84 DA, Ft1900
Bødkersmuget Bødkersmuget 1 , Bødkersmuget 10a 8 40 40 DA, Ft1900
Børrehaugen Børrehaugen 1 , Børrehaugen 12 10 56 43 DA, Ft1900
Baadegt Baadegaten 1 , Baadegaten 10 8 83 71 DA, Ft1900
Christian Jacobsensgt Christian Jacobsens gate 13 , Christian Jacobsens gate 24 9 91 96 DA, Ft1900
Clausegt Clausegaten 1 , Clausegaten 7 6 50 55 DA, Ft1900
Dokgt Dokgate 12 , Dokgate 16 3 36 37 DA, Ft1900
Doksmuget Doksmuget 2 , Doksmuget 16 9 104 108 DA, Ft1900
Dronningensgt Dronningensgate 2 , Dronningensgate 47 31 226 237 DA, Ft1900
Egenæs Egenæs 1 , Egenæs 90 98 710 725 DA, Ft1900
Egenæsveien Egenæsveien 1 , Egenæsveien 82 14 134 139 DA, Ft1900
Emmausv. Emmausv. 1 , Emmausv. 18 9 122 130 DA, Ft1900
Engelsmindegt Engelsmindegate 15 , Engelsmindegate 30 9 85 87 DA, Ft1900
Engøen Engøen 1 , Engøen 42 144 156 DA, Ft1900
Erfjordsgt Erfjordsgate 32 , Erfjordsgate 40 12 173 180 DA, Ft1900
Erichstrupsgt Erichstrupsgate 5 , Erichstrupsgate 38 17 152 166 DA, Ft1900
Erlandsgt Erlands gate 1 , Erlands gate 14 7 66 70 DA, Ft1900
Fjeldsmuget Fjeldsmuget 1 , Fjeldsmuget 11 11 121 130 DA, Ft1900
Fogedsmuget Fogedsmuget 1 , Fogedsmuget 3 2 8 8 DA, Ft1900
Furrasgt Furras gate 2 , Furras gate 36 21 251 256 DA, Ft1900
Gitlesmuget Gitlesmuget 2 , Gitlesmuget 5 4 37 38 DA, Ft1900
Grændsegt Grændsegate 1 , Grændsegate 8 3 24 22 DA, Ft1900
Grændsestensgt Grændsestensgate 2 , Grændsestensgate 17 7 47 51 DA, Ft1900
Græsholmen Græsholmen 1 , Græsholmen 2 4 8 7 DA, Ft1900
H. Haarfagersgt H. Haarfagersgate 7 , H. Haarfagersgate 15 6 25 25 DA, Ft1900
Hafursfjordgt Hafursfjordgate 5 , Hafursfjordgate 45 10 92 93 DA, Ft1900
Haugvaldstadgt Haugvaldstadgate 9 , Haugvaldstadgate 43 26 206 213 DA, Ft1900
Haukelidgt Haukelidgate 14 , Haukelidgate 5 37 529 553 DA, Ft1900
Henrik Steffensgt Henrik Steffensgate 1 , Henrik Steffensgate 25 11 96 99 DA, Ft1900
Hermann Wedelsgt Hermann Wedelsgate 3 , Hermann Wedelsgate 8 5 89 91 DA, Ft1900
Hetlandsgt Hetlandsgate 2 , Hetlandsgate 53 40 284 291 DA, Ft1900
Hetlandsmarken Hetlandsmarken 18 , Hetlandsmarken 7 9 51 55 DA, Ft1900
Hjelmelandsgt Hjelmelandsgate 1 , Hjelmelandsgate 42 29 291 299 DA, Ft1900
Holmegt nedre Holmegaten nedre 2 , Holmegaten nedre 22 13 135 99 DA, Ft1900
Holmegt øvre Holmegaten øvre 1 , Holmegaten øvre 18 12 72 71 DA, Ft1900
Hornklowsgt Hornklows gate 2 , Hornklows gate 24 28 280 287 DA, Ft1900
Hospitalgt Hospitalgate 2 , Hospitalgate 15 8 39 38 DA, Ft1900
Hvidingsøegt Hvidingsøegate 12 , Hvidingsøegate 89 2 26 24 DA, Ft1900
Høkergt Høkergate 3 , Høkergate 16 9 110 111 DA, Ft1900
Høllebjerggt Høllebjerggate 1 , Høllebjerggate 20 19 124 126 DA, Ft1900
Jelsegt Jelsegate 59 , Jelsegate 43 27 276 295 DA, Ft1900
Jens Zetlitzgt Jens Zetlitzgate 20 , Jens Zetlitzgate 66 9 47 47 DA, Ft1900
Jorenholmsgt Jorenholmsgate 2 , Jorenholmsgate 31 33 126 133 DA, Ft1900
Jæderensgt Jæderensgate 7 , Jæderensgate 80 36 406 427 DA, Ft1900
Kaisegt Kaisegate 1 , Kaisegate 8 7 63 65 DA, Ft1900
Kalhammeren Kalhammeren 1 , Kalhammeren 2626 81 488 517 DA, Ft1900
Kannikbakken Kannikbakken 2 , Kannikbakken 6 5 35 44 DA, Ft1900
Kannikgt Kannikgate 2 , Kannikgate 83 25 234 243 DA, Ft1900
Kaptein Langesgt Kaptein Langesgate 17 , Kaptein Langesgate 38 5 44 45 DA, Ft1900
Karlsmindegt Karlsmindegate 11 , Karlsmindegate 94 46 602 621 DA, Ft1900
Kirkebakken Kirkebakken 1 , Kirkebakken 35 22 226 225 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegate 2 , Kirkegate 41 44 217 217 DA, Ft1900
Kirkegaardstrædet Kirkegaardstrædet 1 , Kirkegaardstrædet 15 8 46 45 DA, Ft1900
Kjelvene Kjelvene 4 , Kjelvene 6 2 38 40 DA, Ft1900
Kjærringholmen Kjærringholmen 1 , Kjærringholmen 2 2 6 6 DA, Ft1900
Klinkenbergbakken Klinkenbergbakken 3 , Klinkenbergbakken 30 21 167 165 DA, Ft1900
Kong Karlsgt Kong Karlsgate 3 , Kong Karlsgate 43 15 151 154 DA, Ft1900
Kongsgt Kongsgate 6 , Kongsgate 86 29 244 247 DA, Ft1900
Kongstensgt Kongstensgate 3 , Kongstensgate 57 41 412 426 DA, Ft1900
Kongstenssmuget Kongstenssmuget 2 , Kongstenssmuget 6 4 28 31 DA, Ft1900
Kort Adlersgt Kort Adlers gate 11 , Kort Adlers gate 10 5 44 46 DA, Ft1900
Kortegt Kortegate 2 , Kortegate 6 3 36 40 DA, Ft1900
Ladegårdskleven Ladegårdskleven 1 , Ladegårdskleven 3 2 13 13 DA, Ft1900
Ladegaardskleven Ladegaardskleven 2 , Ladegaardskleven 6 3 14 14 DA, Ft1900
Ladegaardsv. Ladegaardsv. 1 , Ladegaardsv. 65 51 535 551 DA, Ft1900
Langgt Langgate 1 , Langgate 74 49 420 438 DA, Ft1900
Laugmandsgt Laugmandsgate 1 , Laugmandsgate 8 7 41 41 DA, Ft1900
Ledaalsgt Ledaalsgate 1 , Ledaalsgate 17 8 64 71 DA, Ft1900
Lervig Lervig 1 , Lervig 51 46 312 318 DA, Ft1900
Lervigsv. Lervigsv. 15 , Lervigsv. 23 11 130 132 DA, Ft1900
Lille Skippergt Lille Skippergate 6 , Lille Skippergate 10 3 10 12 DA, Ft1900
Lillegt Lillegaten 1 , Lillegaten 3 2 5 5 DA, Ft1900
Lyder Sagensgt Lyder Sagens gate 1 , Lyder Sagens gate 20 30 338 343 DA, Ft1900
Lysefjordsgt Lysefjordsgate 1 , Lysefjordsgate 46 25 319 335 DA, Ft1900
Løkkeveien Løkkeveien 1 , Løkkeveien 134 85 781 814 DA, Ft1900
Løvdahlsgt Løvdahlsgate 13 , Løvdahlsgate 41 21 195 206 DA, Ft1900
Løwoldsgt Løwoldsgate 1 , Løwoldsgate 35 15 125 129 DA, Ft1900
Magnus Lagabøtersgt Magnus Lagabøters gate 8 , Magnus Lagabøters gate 39 2 13 12 DA, Ft1900
Magnus Lagabøttersgt Magnus Lagabøtters gate 18 , Magnus Lagabøtters gate 32 6 72 71 DA, Ft1900
Mellem Dalgt Mellem Dalgate 1 , Mellem Dalgate 20 15 86 94 DA, Ft1900
Mellemgt Mellemgate 1 , Mellemgate 17a 13 200 206 DA, Ft1900
Mellemstranden Mellemstranden 1 , Mellemstranden 21 13 122 124 DA, Ft1900
Midtgt Midtgate 1 , Midtgate 21 16 149 158 DA, Ft1900
Murgt Murgate 2 , Murgate 20 15 80 86 DA, Ft1900
Musægt Musægate 2 , Musægate 79 46 575 490 DA, Ft1900
Møllegt Møllegate 8 , Møllegate 108 44 531 547 DA, Ft1900
Nedre Banegt Nedre Banegate 1 , Nedre Banegate 40 15 113 114 DA, Ft1900
Nedre Blaasenborg Nedre Blaasenborg 1 , Nedre Blaasenborg 16 13 105 109 DA, Ft1900
Nedre Dalgt Nedre Dalgate 2 , Nedre Dalgate 85 58 468 483 DA, Ft1900
Nedre Holmegt Nedre Holmegate 21 , Nedre Holmegate 36 14 66 66 DA, Ft1900
Nedre Klevegt Nedre Klevegate 1 , Nedre Klevegate 30 23 133 135 DA, Ft1900
Nedre Strandgt Nedre Strandgate 2 , Nedre Strandgate 94 73 487 521 DA, Ft1900
Nils Juelsgt Nils Juelsgate 1 , Nils Juelsgate 95 27 314 331 DA, Ft1900
Nordbøgt Nordbøgaten 4 , Nordbøgaten 16 9 75 52 DA, Ft1900
Normansgt Normansgate 1 , Normansgate 43 28 303 315 DA, Ft1900
Nygt Nygate 1 , Nygate 50a 41 204 205 DA, Ft1900
Nykirkebakken Nykirkebakken 1 , Nykirkebakken 14 13 96 99 DA, Ft1900
Nymansgt Nymansgate 30 , Nymansgate 123 86 1126 1173 DA, Ft1900
Nytorvet Nytorvet 1 , Nytorvet 14 15 115 116 DA, Ft1900
Nærstrandsgt Nærstrandsgate 2 , Nærstrandsgate 34a 20 235 248 DA, Ft1900
Odinsgt Odinsgate 1 , Odinsgate 13 2 18 17 DA, Ft1900
Olaf Kyrresgt Olaf Kyrresgate 1 , Olaf Kyrresgate 21 16 109 113 DA, Ft1900
Olafskleven Olafskleven 4 , Olafskleven 43 23 167 165 DA, Ft1900
Opheimsgt Opheimsgate 3 , Opheimsgate 78 33 464 477 DA, Ft1900
Oscarsgt Oscarsgate 2 , Oscarsgate 100 38 416 432 DA, Ft1900
Paradis Paradis 1 , Paradis 5 6 37 40 DA, Ft1900
Peder Clausensgt Peder Clausensgate 13 , Peder Clausensgate 27 11 73 79 DA, Ft1900
Peder Klowsgt Peder Klowsgate 27 , Peder Klowsgate 34 23 237 244 DA, Ft1900
Pedersbakken Pedersbakken 4 , Pedersbakken 8 4 24 24 DA, Ft1900
Pedersgt Pedersgate 2 , Pedersgate 149 114 1104 1133 DA, Ft1900
Privatgt Privatgate 2 , Privatgate 14 13 141 139 DA, Ft1900
Provstebakken Provstebakken 2 , Provstebakken 3 2 20 20 DA, Ft1900
Ramslandsbjerget Ramslandsbjerget 1 , Ramslandsbjerget 3a 4 21 23 DA, Ft1900
Ramslandsmuget Ramslandsmuget 1 , Ramslandsmuget 18 12 62 63 DA, Ft1900
Rannebergveien Rannebergveien 5 , Rannebergveien 17 10 182 184 DA, Ft1900
Rektor Steensgt Rektor Steensgate 25 , Rektor Steensgate 41 6 58 62 DA, Ft1900
Riisbakken Riisbakken 13 , Riisbakken 31 17 110 111 DA, Ft1900
Risbakken Risbakken 1 , Risbakken 10 11 90 94 DA, Ft1900
Rosenbergbakken Rosenbergbakken 2 , Rosenbergbakken 10 6 78 81 DA, Ft1900
Rosenberggt Rosenberggate 1 , Rosenberggate 48 29 357 373 DA, Ft1900
Rosenkildgt Rosenkildgate 1 , Rosenkildgate 19 10 94 100 DA, Ft1900
Rosenkrantzgt Rosenkrantzgate 3 , Rosenkrantzgate 28 28 329 340 DA, Ft1900
Ryfylkegt Ryfylkegate 1 , Ryfylkegate 31 20 363 381 DA, Ft1900
Salvagergt Salvagergate 1 , Salvagergate 10 9 38 36 DA, Ft1900
Sandeidgt Sandeidgate 8 , Sandeidgate 52 23 321 335 DA, Ft1900
Sandnæsgt Sandnæsgate 25 , Sandnæsgate 27 2 21 22 DA, Ft1900
Sandsgt Sandsgate 7 , Sandsgate 80 19 230 243 DA, Ft1900
Sandvigen Sandvigen 21a , Sandvigen 36 13 0 0 DA, Ft1900
Sangesandsgt Sangesands gate 1 , Sangesands gate 15 11 61 62 DA, Ft1900
Saudegt Saudegate 15 , Saudegate 47 14 168 173 DA, Ft1900
Schiwesgt Schiwesgate 6 , Schiwesgate 36 11 95 99 DA, Ft1900
Schjøtsgt Schjøtsgate 9 , Schjøtsgate 29 6 65 65 DA, Ft1900
Sigurdsgt Sigurdsgate 1 , Sigurdsgate 10 3 30 30 DA, Ft1900
Skagen Skagen 3 , Skagen 44 29 170 165 DA, Ft1900
Skansegt Skansegate 5 , Skansegate 15 6 56 50 DA, Ft1900
Skolegt Skolegate 1 , Skolegate 25 20 190 205 DA, Ft1900
Skræddersmuget Skræddersmuget 2 , Skræddersmuget 10 5 34 36 DA, Ft1900
Smalgangen Smalgangen 2 , Smalgangen 7 4 31 34 DA, Ft1900
Smedgt Smedgate 1 , Smedgate 12 8 89 95 DA, Ft1900
Solandsbakken Solandsbakken 3 , Solandsbakken 5 3 43 46 DA, Ft1900
Spilderhauggt Spilderhauggate 1 , Spilderhauggate 32 16 211 226 DA, Ft1900
Spilderhaugsmuget Spilderhaugsmuget 1 , Spilderhaugsmuget 4 3 33 33 DA, Ft1900
St. Hansgt St. Hansgate 1 , St. Hansgate 42 17 172 180 DA, Ft1900
St. Svithunsgt St. Svithunsgate 4 , St. Svithunsgate 64 15 175 182 DA, Ft1900
Stengt Stengate 1 , Stengate 35 27 287 296 DA, Ft1900
Stenkargt Stenkargate 3 , Stenkargate 26 20 166 176 DA, Ft1900
Stiftelsegt Stiftelsegate 1 , Stiftelsegate 28 18 212 219 DA, Ft1900
Stiftelsesgt Stiftelsesgate 31 , Stiftelsesgate 38 6 60 62 DA, Ft1900
Stokkav. Stokkav. 2 , Stokkav. 64 12 112 118 DA, Ft1900
Store Skippergt Store Skippergate 1 , Store Skippergate 24 19 171 186 DA, Ft1900
Storgt Storgate 6 , Storgate 36 10 122 121 DA, Ft1900
Storhaugveien Storhaugveien 3 , Storhaugveien 34 23 228 234 DA, Ft1900
Støberigt Støberigate 2 , Støberigate 47 14 175 183 DA, Ft1900
Suldalsgt Suldalsgate 1 , Suldalsgate 89 26 306 322 DA, Ft1900
Sverdrupsgt Sverdrupsgate 4 , Sverdrupsgate 14 6 91 93 DA, Ft1900
Sverresgt Sverresgate 1 , Sverresgate 13 7 58 63 DA, Ft1900
Søhusgt Søhusgate 6 , Søhusgate 18 10 4 4 DA, Ft1900
Sølvbjerggt Sølvbjerggate 1 , Sølvbjerggate 21 20 130 132 DA, Ft1900
Sølyst Sølyst 1 , Sølyst 7 6 26 23 DA, Ft1900
Sømmesmuget Sømmesmuget 1 , Sømmesmuget 4 4 62 65 DA, Ft1900
Talgøgt Talgøgate 29 , Talgøgate 32 3 31 31 DA, Ft1900
Thorsesmuget Thorsesmuget 1 , Thorsesmuget 4 3 22 23 DA, Ft1900
Tidesmuget Tidesmuget 1 , Tidesmuget 11 6 38 45 DA, Ft1900
Tjensvold Tjensvold 1 , Tjensvold 2 2 15 16 DA, Ft1900
Tjodolfsgt Tjodolfsgate 4 , Tjodolfsgate 6 2 37 39 DA, Ft1900
Torvet Torvet 5 , Torvet 10 5 24 27 DA, Ft1900
Tousgt Tousgate 14 , Tousgate 22 5 72 75 DA, Ft1900
Trafikgt Trafikgate 1 , Trafikgate 5 6 72 73 DA, Ft1900
Trappegangen lille Trappegangen lille 1 , Trappegangen lille 2 2 11 11 DA, Ft1900
Trappegangen store Trappegangen store 1 , Trappegangen store 1a 2 6 6 DA, Ft1900
Taarngt Taarngate 1 , Taarngate 51 28 223 233 DA, Ft1900
Uelandsgt Uelandsgate 13-15 , Uelandsgate 14 2 10 11 DA, Ft1900
Urgt Urgate 6 , Urgate 8 2 0 0 DA, Ft1900
Valbjerget Valbjerget 3 , Valbjerget 17 7 33 35 DA, Ft1900
Valbjergt Valbjergate 1 , Valbjergate 18 12 96 93 DA, Ft1900
Verksgt Verksgate 1 , Verksgate 54 49 166 167 DA, Ft1900
Vikedalsgt Vikedalsgate 3 , Vikedalsgate 34 19 193 203 DA, Ft1900
Vindmøllebakken Vindmøllebakken 2 , Vindmøllebakken 13 11 99 109 DA, Ft1900
Vinkelgt Vinkelgate 2 , Vinkelgate 28 17 122 120 DA, Ft1900
Værftsgt Værftsgate 1 , Værftsgate 34 16 33 34 DA, Ft1900
Værksgt Værksgate 37 , Værksgate 80 25 126 124 DA, Ft1900
Vaalandgt Vaalandgate 4 , Vaalandgate 29 18 128 131 DA, Ft1900
Vaalandsgt Vaalandsgate 5 , Vaalandsgate 57 21 206 211 DA, Ft1900
Waisenhusgt Waisenhusgate 3 , Waisenhusgate 60 40 372 379 DA, Ft1900
Wesselsgt Wesselsgate 1 , Wesselsgate 95 39 438 459 DA, Ft1900
Wævergt Wævergate 3 , Wævergate 37 28 169 176 DA, Ft1900
Østervaag Østervaag 4 , Østervaag 47a 33 161 166 DA, Ft1900
Øvre Banegt Øvre Banegate 3 , Øvre Banegate 37 10 141 143 DA, Ft1900
Øvre Blaasenborg Øvre Blaasenborg 1 , Øvre Blaasenborg 15 17 139 149 DA, Ft1900
Øvre Dalgt Øvre Dalgate 2 , Øvre Dalgate 19 15 132 143 DA, Ft1900
Øvre Holmegt Øvre Holmegate 4 , Øvre Holmegate 34 16 146 143 DA, Ft1900
Øvre Klevegt Øvre Klevegate 1 , Øvre Klevegate 35 26 198 205 DA, Ft1900
Øvre Strandgt Øvre Strandgate 3 , Øvre Strandgate 124 98 824 869 DA, Ft1900
Aadlandsmuget Aadlandsmuget 1 , Aadlandsmuget 8 3 43 44 DA, Ft1900