Stathelle Geo

Fra hbrgeo

Stathelle

186 Stathelle

NSD kommnr: 803 NSD :

Rettar

Ladestadsrett 21.02.1774 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0,24 0,24
1900 0,24 0,24
1910 0,24 0,24
1920 0,24 0,24
1930 0,24 0,24

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 215 0,00
1835 238 0,00
1845 319 0,00
1855 459 0,00
1865 501 0,00
1875 427 0,00
1891 345 193 152 126,97
1910 463 255 208 122,60
1930 601 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll