Skien FT

Fra hbrgeo

Skien

179: Skien, Skien

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)8617
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 8619
 • Antall bosteder (1900) 1065
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)11881
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 11846
 • Antall bosteder (1900) 1327
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Ved Skiens Havn - Telemarksgaden FT1900 DA, Ft1900 249 235
2 Torvgaden - Prinsensgade FT1900 DA, Ft1900 327 318
3 Kongensgade - Kværndalsgade FT1900 DA, Ft1900 285 266
4 Bärnholdtsgade - Skistrædet FT1900 DA, Ft1900 367 368
5 Øvre Hjellegade - Nedre Hjellegade FT1900 DA, Ft1900 252 223
6 Fredrik Stangsgade - Werglandsgade FT1900 DA, Ft1900 246 242
7 Kirkegaden - Hesselbergsgade FT1900 DA, Ft1900 189 193
008a Lundegaden - Lundegaden FT1900 DA, Ft1900 371 371
9 Eilert Sundtsgade - Blegebakveien FT1900 DA, Ft1900 259 262
10 Cappelens gade - Falkumveien N FT1900 DA, Ft1900 192 199
11 Wesselsgade - Asbjørnsensgade FT1900 DA, Ft1900 206 206
12 Bakkegaden - Bakkegaden FT1900 DA, Ft1900 293 295
13 Keysersgade - Strandveien FT1900 DA, Ft1900 251 253
14 Værksgade - Oscarsgade FT1900 DA, Ft1900 315 328
015a Sverresgade - Feiergaden FT1900 DA, Ft1900 378 386
016a Duestien - Duestien FT1900 DA, Ft1900 418 421
017a Slemdalsgade - Ny Duestien FT1900 DA, Ft1900 392 390
18 Rektor Ørnsgade - Kamperhauggade FT1900 DA, Ft1900 237 247
19 Byfoged Paus's gade - Chr. Bloms gade FT1900 DA, Ft1900 288 290
20 Mælaveien - Adjunkt Arnts gade FT1900 DA, Ft1900 314 323
21 Schweigaards gade - Herman Baggers gade FT1900 DA, Ft1900 350 345
22 Otto Løvenskiolds gade - P. A. Munchs gade FT1900 DA, Ft1900 312 322
023a Lagmandsgårdsveien - Frognerveien FT1900 DA, Ft1900 320 321
024a Kallemsgade - Kallems gade FT1900 DA, Ft1900 385 384
25 Arbeidergade - Hans Hauens gade FT1900 DA, Ft1900 320 321
26 Øvregade - Øvregade FT1900 DA, Ft1900 245 244
27 Grændsegade - Øvre Fjeldgade FT1900 DA, Ft1900 269 269
28 Bratsberggade - Bratsberggade FT1900 DA, Ft1900 281 288
29 Snipetorpgade - Snipetorpgade FT1900 DA, Ft1900 275 275
30 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
31 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
32 - Den nye Skotlandsvei FT1900 DA, Ft1900 14 12
33 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
34 - FT1900 DA, Ft1900 0 0
35 - Klostergade FT1900 DA, Ft1900 19 20

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Skistrædet 58, - Kværndalsgate DA, Ft1910 803 729
2 Telemarksgate - Hesselbergsgate DA, Ft1910 785 685
3 Kirkegate - Haugesgate DA, Ft1910 807 808
4 Asbjørnsensgate - Havegate DA, Ft1910 1021 1067
5 Oscarsgate - Værksgate DA, Ft1910 1091 1107
6 Liegaten - Blomsgate DA, Ft1910 1053 1066
7 Saudegate - Slemdalsgate DA, Ft1910 1059 1080
8 Løvenskioldsgate - Blomsgate DA, Ft1910 1090 1094
9 Hans Hoelsgate - Kallemsgate ? DA, Ft1910 1197 1229
10 Øvregate - Tomtegate 39, Søndre Brække DA, Ft1910 1176 1193
11 Nye Skotlandsvei 3 & - Gamle Skotlandsvei DA, Ft1910 913 921
12 Øvre Elvegate - Nedre Elvegate DA, Ft1910 851 902

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Adjunkt Arntsgt Adjunkt Arnts gade , Adjunkt Arnts gade 23 200 209 DA, Ft1900
Arbeidergt Arbeidergade , Arbeidergade 7 55 55 DA, Ft1900
Asbjørnsensgt Asbjørnsensgade , Asbjørnsensgade 18 105 104 DA, Ft1900
Baggt på Lillejordet Baggaden på Lillejordet , Baggaden på Lillejordet 4 34 36 DA, Ft1900
Baggt paa Lillejordet Baggaden paa Lillejordet , Baggaden paa Lillejordet 4 35 36 DA, Ft1900
Bakkegt Bakkegaden , Bakkegaden 40 288 290 DA, Ft1900
Blegebakveien Blegebakveien , Blegebakveien 25 190 192 DA, Ft1900
Bratsberggt Bratsberggade , Bratsberggade 34 281 288 DA, Ft1900
Byfoged Pausgt Byfoged Paus gade , Byfoged Paus gade 2 0 0 DA, Ft1900
Byfoged Paus'sgt Byfoged Paus's gade , Byfoged Paus's gade 4 46 46 DA, Ft1900
Bärnholdtsgt Bärnholdtsgade , Bärnholdtsgade 2 17 17 DA, Ft1900
Cappelensgt Cappelens gade , Cappelens gade 14 103 106 DA, Ft1900
Chr. Blomsgt Chr. Bloms gade , Chr. Bloms gade 28 242 244 DA, Ft1900
Cort Adelersgt Cort Adelers gate , Cort Adelers gate 7 49 52 DA, Ft1900
Duestien Duestien , Duestien 41 418 421 DA, Ft1900
Eilert Sundtsgt Eilert Sundtsgade , Eilert Sundtsgade 6 52 53 DA, Ft1900
Falkumveien N Falkumveien N , Falkumveien N 6 40 41 DA, Ft1900
Falkumveien S Falkumveien S , Falkumveien S 3 16 18 DA, Ft1900
Feiergt Feiergaden , Feiergaden 7 58 63 DA, Ft1900
Fredrik Stangsgt Fredrik Stangsgade , Fredrik Stangsgade 8 96 88 DA, Ft1900
Frognerveien Frognerveien , Frognerveien 15 113 114 DA, Ft1900
Grændsegt Grændsegade , Grændsegade 10 38 42 DA, Ft1900
Hans Hauensgt Hans Hauens gade , Hans Hauens gade 28 233 234 DA, Ft1900
Hansteensgt Hansteensgade , Hansteensgade 7 64 67 DA, Ft1900
Hanstensgt Hanstensgade , Hanstensgade 3 18 17 DA, Ft1900
Haugesgt Haugesgade , Haugesgade 13 97 97 DA, Ft1900
Haveveien Haveveien , Haveveien 11 80 81 DA, Ft1900
Herman Baggersgt Herman Baggers gade , Herman Baggers gade 20 206 208 DA, Ft1900
Hesselbergsgt Hesselbergsgade , Hesselbergsgade 18 120 123 DA, Ft1900
Holbergsgt Holbergsgade , Holbergsgade 11 60 62 DA, Ft1900
Ivar Aasensgt Ivar Aasens gade , Ivar Aasens gade 5 48 48 DA, Ft1900
Kallemsgt Kallemsgade , Kallems gade 41 385 384 DA, Ft1900
Kamperhauggt Kamperhauggade , Kamperhauggade 10 66 69 DA, Ft1900
Keysersgt Keysersgade , Keysersgade 21 181 182 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaden , Kirkegaden 2 9 8 DA, Ft1900
Kongensgt Kongensgade , Kongensgade 17 198 179 DA, Ft1900
Kværndalsgt Kværndalsgade , Kværndalsgade 12 87 87 DA, Ft1900
Lagmandsgårdsveien Lagmandsgårdsveien , Lagmandsgårdsveien 7 53 54 DA, Ft1900
Landstadsgt Landstadsgade , Landstadsgade 4 34 34 DA, Ft1900
Liegt Liegaden , Liegaden 23 226 229 DA, Ft1900
Lundegt Lundegaden , Lundegaden 45 371 371 DA, Ft1900
Mælaveien Mælaveien , Mælaveien 12 105 105 DA, Ft1900
Nedre Hjellegt Nedre Hjellegade , Nedre Hjellegade 29 243 215 DA, Ft1900
Ny Duestien Ny Duestien , Ny Duestien 20 196 192 DA, Ft1900
Nygt Nygade , Nygade 2 32 32 DA, Ft1900
Ole Wiigsgt Ole Wiigsgade , Ole Wiigsgade 2 17 17 DA, Ft1900
Oscarsgt Oscarsgade , Oscarsgade 27 265 277 DA, Ft1900
Otto Løvenskioldsgt Otto Løvenskiolds gade , Otto Løvenskiolds gade 7 60 59 DA, Ft1900
P. A. Munchsgt P. A. Munchs gade , P. A. Munchs gade 37 252 263 DA, Ft1900
Prinsensgt Prinsensgade , Prinsensgade 13 139 142 DA, Ft1900
Prinsessegt Prinsessegaden , Prinsessegaden 13 106 103 DA, Ft1900
Rektor Ørnsgt Rektor Ørnsgade , Rektor Ørnsgade 10 57 62 DA, Ft1900
Schweigaardsgt Schweigaards gade , Schweigaards gade 22 144 137 DA, Ft1900
Skistrædet Skistrædet , Skistrædet 10 124 122 DA, Ft1900
Slemdalsgt Slemdalsgade , Slemdalsgade 13 114 116 DA, Ft1900
Snipetorpgt Snipetorpgade , Snipetorpgade 30 275 275 DA, Ft1900
Strandveien Strandveien , Strandveien 8 70 71 DA, Ft1900
Sverresgt Sverresgade , Sverresgade 11 120 123 DA, Ft1900
Telemarksgt Telemarksgaden , Telemarksgaden 20 143 132 DA, Ft1900
Torvgt Torvgaden , Torvgaden 23 174 162 DA, Ft1900
Trappegangen Trappegangen , Trappegangen 5 28 27 DA, Ft1900
Ved Skiens Havn Ved Skiens Havn , Ved Skiens Havn 15 0 0 DA, Ft1900
Værksgt Værksgade , Værksgade 9 50 51 DA, Ft1900
Werglandsgt Werglandsgade , Werglandsgade 8 53 57 DA, Ft1900
Wesselsgt Wesselsgade , Wesselsgade 3 19 18 DA, Ft1900
Øvre Fjeldgt Øvre Fjeldgade , Øvre Fjeldgade 33 231 227 DA, Ft1900
Øvregt Øvregade , Øvregade 53 399 397 DA, Ft1900
Aasmund Vinjesgt Aasmund Vinjesgade , Aasmund Vinjesgade 6 70 67 DA, Ft1900
 • Antall gater: 68
 • Antall bosteder (1 utelatt): 1047
 • Antall tilstede (1 utelatt): 8498

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Arbeidergt Arbeidergate 139 , Arbeidergate 239 5 40 43 DA, Ft1900
Arentzgt Arentzgate 554 , Arentzgate 260 22 196 200 DA, Ft1900
Asbjørnsensgt Asbjørnsensgate 358 , Asbjørnsensgate 306b 15 115 121 DA, Ft1900
Baggersgt Baggersgate 576 , Baggersgate 106 14 126 132 DA, Ft1900
Bakkegt Bakkegate 487 , Bakkegate 355 38 304 318 DA, Ft1900
Blegebakgt Blegebakgate 50 , Blegebakgate 305b 14 125 128 DA, Ft1900
Blegebakveien Blegebakveien 508 , Blegebakveien 447 10 74 74 DA, Ft1900
Blomsgt Blomsgate 200 , Blomsgate 843 35 388 389 DA, Ft1900
Bratsberggt Bratsberggate 95 , Bratsberggate 69 30 331 340 DA, Ft1900
Brogt Brogate 23,24,40,41 , Brogate 293 2 18 20 DA, Ft1900
Bärnholdtsgt Bärnholdtsgate 539 , Bärnholdtsgate 574 2 15 16 DA, Ft1900
Bøleveien Bøleveien 23 , Bøleveien 96 7 58 65 DA, Ft1900
Cappelensgt Cappelensgate 529 , Cappelensgate 467a 12 98 95 DA, Ft1900
Cort Adlersgt Cort Adlersgate 468 , Cort Adlersgate 756 7 68 68 DA, Ft1900
Duestien Duestien 405b , Duestien 105 23 247 253 DA, Ft1900
Eilert Sundtsgt Eilert Sundtsgate 513 , Eilert Sundtsgate 832 7 84 82 DA, Ft1900
Feiergt Feiergate 397c3 , Feiergate 504 7 80 83 DA, Ft1900
Fr. Stangsgt Fr. Stangsgate 174b , Fr. Stangsgate 485 6 66 67 DA, Ft1900
Frognerveien Frognerveien 245 , Frognerveien 279 15 130 132 DA, Ft1900
Gamle Skotlandsvei Gamle Skotlandsvei 570 , Gamle Skotlandsvei 411 13 129 128 DA, Ft1900
Grændsegt Grændsegate 44 , Grændsegate 96 10 67 71 DA, Ft1900
Grændsegt ? Grændsegate ? , Grændsegate ? 3 16 15 DA, Ft1900
Hanstensgt Hanstensgate 581 , Hanstensgate 534 10 127 128 DA, Ft1900
Hauensgt Hauensgate 11a , Hauensgate 17 35 273 282 DA, Ft1900
Hauensgt ? Hauensgate ? , Hauensgate ? 3 25 24 DA, Ft1900
Haugesgt Haugesgate 578 , Haugesgate 750 12 102 101 DA, Ft1900
Havegt Havegate 310d , Havegate 310b 9 101 113 DA, Ft1900
Haveveien Haveveien 310c , Haveveien 2 21 21 DA, Ft1900
Hesselbergsgt Hesselbergsgate 23 , Hesselbergsgate 823 19 129 132 DA, Ft1900
Holbergsgt Holbergsgate 552 , Holbergsgate 665 7 45 46 DA, Ft1900
Hother Bødkersgt Hother Bødkersgate 613 , Hother Bødkersgate 397f 3 40 41 DA, Ft1900
Ivar Aasensgt Ivar Aasensgate 801 , Ivar Aasensgate 565 5 73 74 DA, Ft1900
Jørgen Moesgt Jørgen Moesgate 336 , Jørgen Moesgate 382 2 15 17 DA, Ft1900
Kallemsgt Kallemsgate 267 , Kallemsgate 121 45 414 422 DA, Ft1900
Kamperhauggt Kamperhauggate 23 , Kamperhauggate 4 5 50 51 DA, Ft1900
Kaysersgt Kaysersgate 589 , Kaysersgate 396a 14 127 129 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegate 1 , Kirkegate 5b 4 41 42 DA, Ft1900
Klevgt Klevgate 98 , Klevgate 49 32 209 208 DA, Ft1900
Klostergt Klostergate 26 , Klostergate 19 17 120 121 DA, Ft1900
Klostertangen Klostertangen 11 , Klostertangen 7 35 36 DA, Ft1900
Kongensgt Kongensgate 9b/35b , Kongensgate 251b 18 188 149 DA, Ft1900
Kværndalsgt Kværndalsgate 28 , Kværndalsgate 673 17 141 143 DA, Ft1900
Lagmandsgaardsgt Lagmandsgaardsgate 35 , Lagmandsgaardsgate 49 6 60 60 DA, Ft1900
Landstadsgt Landstadsgate 653 , Landstadsgate 782 5 52 53 DA, Ft1900
Liegt Liegaten 24 , Liegaten 342e 22 200 201 DA, Ft1900
Lundegt Lundegate 160ac , Lundegate 593 41 365 367 DA, Ft1900
Løvenskioldsgt Løvenskioldsgate 652 , Løvenskioldsgate 240 10 129 135 DA, Ft1900
Løvenskjoldsgt Løvenskjoldsgate 647 , Løvenskjoldsgate 210 6 78 80 DA, Ft1900
Munchsgt Munchsgate 158 , Munchsgate 24 41 340 339 DA, Ft1900
Mælagt Mælagate 538 , Mælagate 405m 14 135 136 DA, Ft1900
Nedre Elvegt Nedre Elvegate 6 , Nedre Elvegate 42 273 286 DA, Ft1900
Nedre Gjellegt Nedre Gjellegate 55a , Nedre Gjellegate 22 216 155 DA, Ft1900
Nordre Falkumvei Nordre Falkumvei 467b , Nordre Falkumvei 342h 6 40 40 DA, Ft1900
Nye Skotlandsvei Nye Skotlandsvei 273f , Nye Skotlandsvei 673d 7 46 46 DA, Ft1900
Nygt Nygate 101 , Nygate 82 4 48 48 DA, Ft1900
Ole Viksgt Ole Viksgate 720 , Ole Viksgate 793 3 27 27 DA, Ft1900
Oscarsgt Oscarsgate 413a , Oscarsgate 470 37 337 339 DA, Ft1900
Oscarsgt !! Oscarsgate !! , Oscarsgate !! 2 17 18 DA, Ft1900
Pausgt Pausgate 152 , Pausgate 778 4 68 65 DA, Ft1900
Prinsensgt Prinsensgate 31b , Prinsensgate 14 10 105 101 DA, Ft1900
Prinsessegt Prinsessegate 43a/43b , Prinsessegate 165cb 11 109 107 DA, Ft1900
Sandvigen Sandvigen 423 , Sandvigen 441 20 143 142 DA, Ft1900
Schweigaardsgt Schweigaardsgate 52 , Schweigaardsgate 42 17 141 144 DA, Ft1900
Skistrædet Skistrædet 224 , Skistrædet 749 9 125 124 DA, Ft1900
Slemdalsgt Slemdalsgate 141 , Slemdalsgate 838 9 74 75 DA, Ft1900
Snipetorpgt Snipetorpgate 251a , Snipetorpgate 272 24 269 274 DA, Ft1900
Snipetorpgt ? Snipetorpgate ? , Snipetorpgate ? 2 25 27 DA, Ft1900
Strandgt Strandgate 397b , Strandgate 401b 6 45 46 DA, Ft1900
Sverresgt Sverresgate 719 , Sverresgate 834 15 161 166 DA, Ft1900
Søndre Falkumvei Søndre Falkumvei , Søndre Falkumvei 2 24 24 DA, Ft1900
Telemarksgt Telemarksgate 32b/34 , Telemarksgate 44/45 11 122 118 DA, Ft1900
Tomtegt Tomtegate 84 , Tomtegate 109 55 382 393 DA, Ft1900
Torvgt Torvgate 29 , Torvgate 2 15 150 118 DA, Ft1900
Trappegangen Trappegangen 220 , Trappegangen 38a 5 45 46 DA, Ft1900
Vinjesgt Vinjesgate 524 , Vinjesgate 822 12 133 133 DA, Ft1900
Værksgt Værksgate 381 , Værksgate 376 6 48 49 DA, Ft1900
Wergelandsgt Wergelandsgate 99 , Wergelandsgate 462b 6 44 45 DA, Ft1900
Wesselsgt Wesselsgate 751 , Wesselsgate 388b 5 56 57 DA, Ft1900
Øhrnsgt Øhrnsgate 727 , Øhrnsgate 33b/51b 14 104 103 DA, Ft1900
Øvre Elvegt Øvre Elvegate 143 , Øvre Elvegate 87 44 324 352 DA, Ft1900
Øvre Gjellegt Øvre Gjellegate 140 , Øvre Gjellegate 79 2 25 25 DA, Ft1900
Øvregt Øvregate 133 , Øvregate 91 81 695 699 DA, Ft1900
Øvregt ? Øvregate ? , Øvregate ? 2 19 22 DA, Ft1900
Aalsgt Aalsgate 224 , Aalsgate 800 40 404 412 DA, Ft1900