Sarpsborg FT

Fra hbrgeo

Sarpsborg

18: Sarpsborg, Sarpsborg

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)6911
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 6946
 • Antall bosteder (1900) 582
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)9844
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 9928
 • Antall bosteder (1900) 866
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Sannesund Terrace - Bakkegade FT1900 DA, Ft1900 393 389
2 Helgeby - Bakkegade FT1900 DA, Ft1900 455 463
3 Grotterød - Sannesundsveien FT1900 DA, Ft1900 532 534
4 Sannesunds=Gade - Sannesundsveien FT1900 DA, Ft1900 548 558
5 Byens vægt, Torvet - Torvet FT1900 DA, Ft1900 682 670
6 Pely Gade - Torvet FT1900 DA, Ft1900 562 560
7 Jernbane Gade - Jernbane Gade FT1900 DA, Ft1900 577 571
8 St. Marie Gade - St. Marie Gade FT1900 DA, Ft1900 828 816
9 Haakons Gade - Sverdrups Gade FT1900 DA, Ft1900 944 940
10 Jernbane Gade - Kirke Gade FT1900 DA, Ft1900 398 389
11 Sverres Gade - St. Mariegd FT1900 DA, Ft1900 395 396
12 Borregårdsjordet* - St. Marie Gade FT1900 DA, Ft1900 632 625

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Bakkegate - Boderne DA, Ft1910 1289 1306
002a Sannesundsveien - Sannesundsveien DA, Ft1910 906 873
002b Vikensgate - Korsgate DA, Ft1910 869 863
3 Sannesundveien - Torvet DA, Ft1910 1076 1071
4 Glengsgate - Oskarsgate DA, Ft1910 1064 1043
5 Enggate - St. Mariegate DA, Ft1910 1078 1078
006a Opsund - Kulaasgate DA, Ft1910 1158 1138
006b St. Mariegate - Pellygate DA, Ft1910 446 444
007a Haakonsgate - Voldgaten DA, Ft1910 924 918
007b Pellygate - Borregårds fabriker DA, Ft1910 1118 1110

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
All‚gt All‚gade , All‚gaden 2 18 17 DA, Ft1900
Astridsgt Astrids Gade , Astrids Gade 3 37 37 DA, Ft1900
Astrisgt Astris Gade , Astris Gade 4 61 61 DA, Ft1900
Bakkegt Bakkegade , Bakkegade 14 174 176 DA, Ft1900
Boderne Boderne , Boderne 9 67 67 DA, Ft1900
Borggt Borg Gade , Borggaden 3 67 67 DA, Ft1900
Dronningensgt Dronningens Gade , Dronningens Gade 23 194 203 DA, Ft1900
Elvegt Elvegaden , Elvegade 8 102 101 DA, Ft1900
Framsgt Frams Gade , Frams Gade 8 122 121 DA, Ft1900
Fritsnerbakken Fritsnerbakken , Fritsnerbakken 5 43 43 DA, Ft1900
Fritsnerbakken (Hals) Fritsnerbakken (Hals) , Fritsnerbakken (Hals) 2 17 17 DA, Ft1900
Glengsgt Glengs Gade , Glengs Gade 28 261 262 DA, Ft1900
Glengshølgt Glengshøl Gade , Glengshøl Gade 3 23 21 DA, Ft1900
Glængsgt Glængs Gade , Glængs Gade 9 182 176 DA, Ft1900
Grotterød Grotterød , Grotterød 3 14 13 DA, Ft1900
Grændsegt Grændse Gade , Grændse Gade 2 10 11 DA, Ft1900
Grænsegt Grænse Gade , Grænse Gade 9 117 117 DA, Ft1900
Helgeby Helgeby , Helgeby 4 38 38 DA, Ft1900
hj af Håkons & Pellygt hj af Håkons & Pelly Gade , hj af Håkons & Pelly Gade 2 19 19 DA, Ft1900
Haakonsgt Haakons Gade , Haakons Gade 4 49 48 DA, Ft1900
Jernbanegt Jernbane Gade , Jernbane Gade 24 291 286 DA, Ft1900
Karl Johansgt Karl Johans Gade , Karl Johans Gade 10 116 104 DA, Ft1900
Kirkegt Kirke Gade , Kirke Gade 19 200 199 DA, Ft1900
Kulaasgt Kulaas Gade , Kulaas Gade 11 151 146 DA, Ft1900
Lande Lande , Lande 10 50 50 DA, Ft1900
Lilletorvet Lilletorvet , Lilletorvet 2 32 34 DA, Ft1900
Melløsgt Melløsgd , Melløsgade 2 30 31 DA, Ft1900
Nansengt Nansen Gade , Nansen Gade 4 94 94 DA, Ft1900
Nansensgt Nansens Gade , Nansensgade 3 46 45 DA, Ft1900
Nygt Ny Gade , Nygade 3 31 33 DA, Ft1900
Opsundgt Opsundgd. , Opsundgd. 2 19 19 DA, Ft1900
Oskargt Oskar Gade , Oskar Gade 7 158 161 DA, Ft1900
Oskarsgt Oskarsgade , Oskars Gade 16 313 310 DA, Ft1900
Pelligt Pelli Gade , Pelli Gade 5 53 53 DA, Ft1900
Pellygt Pelly Gade , Pelly Gade 26 481 472 DA, Ft1900
Pelygt Pely Gade , Pely Gade 3 4 4 DA, Ft1900
Roligheden Roligheden , Roligheden 2 36 33 DA, Ft1900
Rosenkrantzgt Rosenkrantz Gade , Rosenkrantz Gade 5 70 69 DA, Ft1900
Sannesund Terrace Sannesund Terrace , Sannesund Terrace 4 33 31 DA, Ft1900
Sannesunds terrasse Sannesunds terrasse , Sannesunds terrasse 4 37 39 DA, Ft1900
Sannesundsveien Sannesundsveien , Sannesundsveien 46 438 436 DA, Ft1900
St Halvards Vei St Halvards Vei , St Halvards Vei 7 50 49 DA, Ft1900
St Mariegt St Marie Gade , St Marie Gade 7 76 73 DA, Ft1900
St. M.gt St. M.gd , St. M.gd 2 17 17 DA, Ft1900
St. Marie St. Marie , St. Marie 3 33 33 DA, Ft1900
St. Mariegt St. Marie Gade , St. Mariegade 75 1007 997 DA, Ft1900
St. Olafsgt St. Olafs Gade , St. Olafs gd 7 37 38 DA, Ft1900
Stolpebakken Stolpebakken , Stolpebakken 3 36 37 DA, Ft1900
Strandgt Strandgade , Strandgade 6 63 62 DA, Ft1900
Sverdrupsgt Sverdrups Gade , Sverdrups Gade 4 61 59 DA, Ft1900
Sverresgt Sverres Gade , Sverres Gade 3 39 39 DA, Ft1900
Thorsbekgt Thorsbek Gade , Thorsbek Gade 6 38 38 DA, Ft1900
Thorsbækgt Thorsbæk Gade , Thorsbæk Gade 25 252 256 DA, Ft1900
Thranesgt Thranes Gade , Thranes gade 5 80 82 DA, Ft1900
Tomtegt Tomtegade , Tomtegaden 5 63 61 DA, Ft1900
Torvet Torvet , Torvet 5 69 67 DA, Ft1900
Torvgt Torv Gade , Torv Gade 9 61 61 DA, Ft1900
Voldgt Vold Gade , Vold Gade 11 89 98 DA, Ft1900
 • Antall gater: 58
 • Antall bosteder (1 utelatt): 536
 • Antall tilstede (1 utelatt): 6369

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Alfheimsgt Alfheimsgate , Alfheimsgate 2 20 20 DA, Ft1900
Allegt Allegate , Allegate 4 32 33 DA, Ft1900
Astridsgt Astridsgate , Astridsgate 9 112 110 DA, Ft1900
Bakkegt Bakkegate , Bakkegate 15 191 189 DA, Ft1900
Bispegt Bispegaten , Bispegaten 7 61 62 DA, Ft1900
Boderne Boderne , Boderne 10 93 95 DA, Ft1900
Borggt Borggaten , Borggaten 16 249 244 DA, Ft1900
D.4 D.4 , D.4 3 0 0 DA, Ft1900
Dronningensgt Dronningensgate , Dronningensgate 38 377 377 DA, Ft1900
Elvegt Elvegate , Elvegate 13 163 167 DA, Ft1900
Enggt Enggate , Enggaten 30 361 356 DA, Ft1900
Enghgt Enghgate , Enghgate 2 24 23 DA, Ft1900
Follogt Follogate , Follogate 3 17 18 DA, Ft1900
Framsgt Framsgate , Framsgate 11 163 164 DA, Ft1900
Fritsnerbakken Fritsnerbakken 36 , Fritsnerbakken 2 18 18 DA, Ft1900
Færdersgt Færdersgate , Færdersgate 12 110 115 DA, Ft1900
Glengsgt Glengsgate , Glengsgate 43 453 446 DA, Ft1900
Grotterødgt Grotterødgate , Grotterødgaten 5 27 27 DA, Ft1900
Helgeby Helgeby , Helgeby 5 61 61 DA, Ft1900
Hj. af Vikens- og Færdersgt Hj. af Vikens- og Færdersgate , Hj. af Vikens- og Færdersgate 2 13 13 DA, Ft1900
Haakonsgt Haakonsgate , Haakonsgate 11 138 135 DA, Ft1900
Islandsgt Islandsgate , Islandsgate 11 81 84 DA, Ft1900
Jernbanegt Jernbanegaten , Jernbanegaten 35 353 344 DA, Ft1900
Karl Johansgt Karl Johansgate 31 , Karl Johansgate 10 116 115 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaten , Kirkegaten 30 328 324 DA, Ft1900
Korsgt Korsgate , Korsgaten 10 89 91 DA, Ft1900
Kulaasgt Kulaasgate , Kulaasgaten 33 405 407 DA, Ft1900
Lilletorvet Lilletorvet , Lilletorvet 2 27 24 DA, Ft1900
Lindesnæsgt Lindesnæsgate , Lindesnæsgate 3 31 30 DA, Ft1900
Melløsvei Melløsvei , Melløsvei 2 16 16 DA, Ft1900
Nansensgt Nansensgate , Nansensgate 5 92 89 DA, Ft1900
Norkapgt Norkapgate , Norkapgate 2 18 18 DA, Ft1900
Opsund Opsund , Opsund 3 30 30 DA, Ft1900
Oscarsgt Oscarsgate , Oscarsgate 8 149 147 DA, Ft1900
Oskarsgt Oskarsgate , Oskarsgate 23 467 458 DA, Ft1900
Pellygt Pellygate , Pellygate 39 616 605 DA, Ft1900
Reiersmoen Reiersmoen , Reiersmoen 20 223 229 DA, Ft1900
Rosenkransgt Rosenkransgate , Rosenkransgate 9 142 147 DA, Ft1900
Rosenkrantzgt Rosenkrantzgate , Rosenkrantzgate 5 92 93 DA, Ft1900
Sannesunds Terasse Sannesunds Terasse , Sannesunds Terasse 8 61 63 DA, Ft1900
Sannesunds Terrasse Sannesunds Terrasse , Sannesunds Terrasse 6 61 64 DA, Ft1900
Sannesundsveien Sannesundsveien , Sannesundsveien 53 471 485 DA, Ft1900
Sannesundveien Sannesundveien , Sannesundveien 7 53 52 DA, Ft1900
Skolegt Skolegate , Skolegate 21 191 193 DA, Ft1900
St. Halvardsplads St. Halvardsplads , St. Halvardsplads 4 31 31 DA, Ft1900
St. Halvardsvei St. Halvardsvei , St. Halvardsvei 9 83 83 DA, Ft1900
St. Halvarsplads St. Halvarsplads , St. Halvarsplads 2 10 9 DA, Ft1900
St. Mariegt St. Marie gate , St. Mariegaten 81 1001 990 DA, Ft1900
St. Olafsgt St. Olafsgate , St. Olafsgate 7 96 52 DA, Ft1900
St. Olavsgt St. Olavsgate , St. Olavsgate 2 4 4 DA, Ft1900
Stolpebakken Stolpebakken , Stolpebakken 4 36 36 DA, Ft1900
Strandgt Strandgate , Strandgate 5 6 46 42 DA, Ft1900
Sverdrupsgt Sverdrupsgate , Sverdrupsgate 14 233 234 DA, Ft1900
Sverresgt Sverresgate , Sverresgate 5 41 42 DA, Ft1900
Thorsbæk Thorsbæk , Thorsbæk 5 28 28 DA, Ft1900
Thorsbækgt Thorsbækgate , Thorsbækgate 35 369 369 DA, Ft1900
Tibogt Tibogaten , Tibogaten 2 89 89 DA, Ft1900
Tomtegt Tomtegate , Tomtegate 5 58 60 DA, Ft1900
Torsbækgt Torsbækgate , Torsbækgate 3 46 46 DA, Ft1900
Torvet Torvet , Torvet 17 115 102 DA, Ft1900
Torvgt Torvgate , Torvgate 8 61 61 DA, Ft1900
Tranesgt Tranesgate , Tranesgate 10 88 89 DA, Ft1900
Vikensgt Vikensgate , Vikensgate 8 81 82 DA, Ft1900
Voldgt Voldgaten , Voldgaten 25 325 324 DA, Ft1900