Narvik Geo

Fra hbrgeo

Narvik

452 Narvik

NSD kommnr: 1805 NSD : Utskilt som kjøpsted ved lov fra 29/5-1902 fra Ankenes herred (1855)

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 29.05.1901 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/410568ab58ba7ad4edcb760f329858cc?index=5#1245 [1]

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1910 12,82 12,82
1920 12,82 12,82
1930 10,44 10,44

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1910 4922 2421 2501 96,80
1920 6009 0,00
1930 9920 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Narvik Kart datert 1897 Amt2 nordlands-amt-32 1897.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nordlands-amt-32_1897.jpg,1897

Kart datert 1906 Amt2 nordlands-amt-35 1906.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nordlands-amt-35_1906.jpg,1906

Kart datert 1930 Q34Narvik.tif.jpg