Namsos Geo

Fra hbrgeo

Namsos

416 Namsos

NSD kommnr: 1703 NSD : Utskilt som ladested ved lov fra 7/6-1865 fra Sævig (Vemundvik) (1745) I 1921 ble en del av Vemundvik (1745) (927 pers. etter folketelling 1920) lagt til Namsos.

Rettar

Ladestadsrett 07.06.1845 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 18.03.1921 Sett i kraft frå 01.07.1921 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 16/1920 Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0,34 0,34
1900 0,34 0,34
1910 0,34 0,34
1920 0,34 0,34
1930 1,7 1,7

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1855 591 0,00
1865 1189 0,00
1875 1529 0,00
1891 1815 949 866 109,58
1910 2533 1340 1193 112,32
1930 3615 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Namsos Kart datert 1884 Amt2 nordre-trondhjems-amt-62 1884.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nordre-trondhjems-amt-62_1884.jpg,1884