Molde Geo

Fra hbrgeo

Molde

361 Molde

NSD kommnr: 1502 NSD : Kjøpstad 1742. I 1915 ble en del av Bolsøy (1544) (183 pers. etter folketelling i 1910) lagt til Molde. I 1952 ble en del av Bolsøy (1544) (1913 pers.) lagt til Molde.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 29.06.1742 [1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 26.03.1915 Sett i kraft frå 01.07.1915 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0,38 0,38
1900 0,38 0,38
1910 0,38 0,38
1920 1,17 1,17
1930 1,17 1,17

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 803 0,00
1835 773 0,00
1845 1183 0,00
1855 1454 0,00
1865 1691 0,00
1875 1672 0,00
1891 1660 944 716 131,84
1910 2300 1268 1032 122,87
1930 3229 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Molde Kart datert 1913 Amt2 romsdals-amt-26b 1913.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_romsdals-amt-26b_1913.jpg,1913

Kart datert 1930 Q34Molde.tif.jpg