Larvik Eiendom

Fra hbrgeo

Grunnlag for historisk eiendomsregister

Byutvidelser og kart

Matrikkel og adressebok

Panteregister og grunnbok

Kilder og litteratur

 • Digitalarkivet
  • Skannede tinglysingsdokumenter
   • Panteregister
   • I 4 Det egentlige Larvik. Nr. 1, autor. 16.11.1863. Tingl. o. 1770/1885. Ordnet etter gater og nr. Innholdsfort.
   • I 5 Det egentlige Larvik. Nr 2. Ellers som 4. Også ufullstendig register. gl/nye nr.. Register for utsk. i 4/5.
   • II 1 Hovedbyen. I. autor. 08.11.1886. Ordnet etter gate/nr. Innholdsfortegnelse.
   • II 2 Hovedbyen. II. autor. 08.11.1886. Ordnet etter gate/nr. Innholdsfortegnelse.
   • II 3 Hovedbyen. III. autor. 21.02.1887. Ordnet etter gate/nr. Innholdsfortegnelse.
   • II 4 Hovedbyen. IV. autor. 06.01.1905. Ordnet etter gate/nr. Innholdsfortegnelse.
   • III 1 (1870-0) A-G. Alfab. gateregister.
   • III 2 (1870-0) H-J. Alfab. gateregister.
   • III 3 (1870-0) K-R. Alfab. gateregister.
   • III 4 (1870-0) S-Å. Alfab. gateregister

Utforming og innhold