Horten FT

Fra hbrgeo

Horten

162: Horten, Horten

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 879
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)9827
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 9440
 • Antall bosteder (1900) 1053
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Langgaden - Smalgangen FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Røraasen - Øvre Kejsemarkgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Østre Braarudgade - Ollebakgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Søndre Baggerødgade - Nordre Braarud Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Soligrund - Søndre Baggerødgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Storgaden - Nordre Baggerød FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Carljohansværn (Værftsporten) - Carljohansværn (Søkrigsskolen) FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Karljohansvern - Lystlunden DA, Ft1910 1906 1946
2 Bækkegaten - Vestre Braarudgate DA, Ft1910 2485 2585
3 Torvgaten - Fjeldgate DA, Ft1910 1077 1130
4 Baggerødgaten - Braarudaasen DA, Ft1910 1201 1269
5 Færgegaten - Storms gate DA, Ft1910 1158 1203
6 Storgaten - Solligrund DA, Ft1910 1613 1694

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Apothekergt Apothekergaden , Apothekergaden 22 0 0 DA, Ft1900
Baggerødgt Baggerødgaden , Baggerødgaden 24 0 0 DA, Ft1900
Bakkegt Bakkegaden , Bakkegaden 14 0 0 DA, Ft1900
Bankløkken Bankløkken , Bankløkken 2 0 0 DA, Ft1900
Bjerggt Bjerggaden , Bjerggaden 7 0 0 DA, Ft1900
Borregt Borregaden , Borregaden 2 0 0 DA, Ft1900
Braarudaasen Braarudaasen , Braarudaasen 7 0 0 DA, Ft1900
Bækkegt Bækkegaden , Bækkegaden 13 0 0 DA, Ft1900
Carljohansværn Carljohansværn , Carljohansværn 5 0 0 DA, Ft1900
Færgegt Færge Gade , Færgegaden 14 0 0 DA, Ft1900
Gundersensgt Gundersens Gade , Gundersens Gade 6 0 0 DA, Ft1900
Gunnerødbakken Gunnerødbakken , Gunnerødbakken 8 0 0 DA, Ft1900
Jernbanegt Jernbanegaden , Jernbanegaden 3 0 0 DA, Ft1900
Jotagrund Jotagrund , Jotagrund 3 0 0 DA, Ft1900
Langgt Langgaden , Langgaden 16 0 0 DA, Ft1900
Linden Linden , Linden 2 0 0 DA, Ft1900
Løkkegt Løkkegaden , Løkkegaden 6 0 0 DA, Ft1900
Mellem Kejsemarkgt Mellem Kejsemarkgade , Mellem Kejsemarkgade 23 0 0 DA, Ft1900
Meyergt Meyergaden , Meyergaden 4 0 0 DA, Ft1900
Nedre Bjerggt Nedre Bjerggade , Nedre Bjerggade 8 0 0 DA, Ft1900
Nedre Kejsemarkgt Nedre Kejsemarkgade , Nedre Kejsemarkgade 16 0 0 DA, Ft1900
Nedre Rustadgt Nedre Rustadgade , Nedre Rustadgade 13 0 0 DA, Ft1900
Nordre Baggerød Nordre Baggerød , Nordre Baggerød 19 0 0 DA, Ft1900
Nordre Braarudgt Nordre Braarud Gade , Nordre Braarud Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Nordre Enggt Nordre Enggade , Nordre Enggade 15 0 0 DA, Ft1900
Nygt Nygaden , Nygaden 13 0 0 DA, Ft1900
Ollebakgt Ollebakgaden , Ollebakgaden 29 0 0 DA, Ft1900
Præstegt Præstegaden , Præstegaden 14 0 0 DA, Ft1900
Røraasen Røraasen , Røraasen 21 0 0 DA, Ft1900
Sadelmagergangen Sadelmagergangen , Sadelmagergangen 6 0 0 DA, Ft1900
Skippergt Skippergaden , Skippergaden 26 0 0 DA, Ft1900
Skomagergangen Skomagergangen , Skomagergangen 10 0 0 DA, Ft1900
Skovgt Skovgaden , Skovgaden 2 0 0 DA, Ft1900
Smalgangen Smalgangen , Smalgangen 2 0 0 DA, Ft1900
Soligrund Soligrund , Soligrund 10 0 0 DA, Ft1900
Solistrandsveien Solistrandsveien , Solistrandsveien 6 0 0 DA, Ft1900
Stengt Stengaden , Stengaden 11 0 0 DA, Ft1900
Storgt Storgaden , Storgaden 139 0 0 DA, Ft1900
Strandgangen Strandgangen , Strandgangen 9 0 0 DA, Ft1900
Strandgt Strandgaden , Strandgaden 15 0 0 DA, Ft1900
Søndre Baggerød Søndre Baggerød , Søndre Baggerød 8 0 0 DA, Ft1900
Søndre Baggerødgt Søndre Baggerødgade , Søndre Baggerødgade 18 0 0 DA, Ft1900
Søndre Braarudgrund Søndre Braarudgrund , Søndre Braarudgrund 60 0 0 DA, Ft1900
Søndre Enggt Søndre Enggade , Søndre Enggade 17 0 0 DA, Ft1900
Sørbygt Sørbygaden , Sørbygaden 8 0 0 DA, Ft1900
Thranesgt Thranes Gade , Thranesgade 2 0 0 DA, Ft1900
Thuegt Thuegaden , Thuegaden 6 0 0 DA, Ft1900
Torvgt Torvgaden , Torvgaden 23 0 0 DA, Ft1900
Valeurgt Valeurgaden , Valeurgaden 2 0 0 DA, Ft1900
Vestre Braarudgt Vestre Braarudgade , Vestre Braarudgade 34 0 0 DA, Ft1900
Vognmandsgt Vognmandsgaden , Vognmandsgaden 7 0 0 DA, Ft1900
Østre Braarudgt Østre Braarudgade , Østre Braarudgade 18 0 0 DA, Ft1900
Øvre Kejsemarkgt Øvre Kejsemarkgade , Øvre Kejsemarkgade 56 0 0 DA, Ft1900
Øvre Rustadgt Øvre Rustadgade , Øvre Rustadgade 19 0 0 DA, Ft1900
Aasgt Aasgaden , Aasgaden 7 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 55
 • Antall bosteder (1 utelatt): 852
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Apenæs Apenæs , Apenæs 2 12 12 DA, Ft1900
Apotekergt Apotekergaten 1b , Apotekergaten 20 21 218 232 DA, Ft1900
Baggerødgt Baggerødgaten 1 , Baggerødgaten 31 24 137 141 DA, Ft1900
Bakkegt Bakkegaten 1 , Bakkegaten 16 14 118 125 DA, Ft1900
Bankløkken Bankløkken 1 , Bankløkken 6 6 108 109 DA, Ft1900
Bjerggt Bjerggaten 9 , Bjerggaten 14 6 53 56 DA, Ft1900
Borregt Borregaten 3 , Borregaten 49 9 75 80 DA, Ft1900
Braarudaasen Braarudaasen 8 , Braarudaasen 55 12 70 80 DA, Ft1900
Bækkegt Bækkegaten 1 , Bækkegaten 15 11 105 108 DA, Ft1900
Carljohansværn Carljohansværn , Carljohansværn 2 35 39 DA, Ft1900
Edv. Griegsgt Edv. Griegs gate 2 , Edv. Griegs gate 3 2 17 18 DA, Ft1900
Falsensgt Falsens gate 3 , Falsens gate 5 2 37 36 DA, Ft1900
Fjeldgt Fjeldgaten 2 , Fjeldgate 1 3 36 34 DA, Ft1900
Færgegt Færgegaten 1 , Færgegate 6 13 140 147 DA, Ft1900
Gelmeydensgt Gelmeydensgate 3 , Gelmeydensgate 38 3 39 39 DA, Ft1900
Grønligt Grønligaten 7 , Grønligaten 20B 4 62 71 DA, Ft1900
Gundersensgt Gundersens gate 4 , Gundersens gate 47 19 171 179 DA, Ft1900
Gunnerødbakken Gunnerødbakken 1 , Gunnerødbakken 41 10 42 42 DA, Ft1900
Hallingsgt Hallings gate 2 , Hallings gate 3 2 22 22 DA, Ft1900
Harald Hansensgt Harald Hansens gate 2 , Harald Hansens gate 6 6 56 56 DA, Ft1900
Henr. Ibsensgt Henr. Ibsens gate 1 , Henr. Ibsens gate 2 2 23 24 DA, Ft1900
Herm. Smithsgt Herm. Smithsgate 2 , Herm. Smithsgate 7 3 22 24 DA, Ft1900
Jernbanegt Jernbanegaten 1 , Jernbanegaten 26 12 114 114 DA, Ft1900
Karljohansvern Karljohansvern , Karljohansvern 12 364 368 DA, Ft1900
Karljohansværn Karljohansværn , Karljohansværn 2 78 77 DA, Ft1900
Karljohansværn, Gamle Horten Karljohansværn, Gamle Horten , Karljohansværn, Gamle Horten 2 62 61 DA, Ft1900
Langgt Langgaten 1 , Langgaten 16 17 187 192 DA, Ft1900
Lystlunden Lystlunden , Lystlunden 2 6 6 DA, Ft1900
Løkkegt Løkkegaten 2 , Løkkegaten 13 9 93 91 DA, Ft1900
M. Keisermarkgt M. Keisermarkgate 2 , M. Keisermarkgate 48 24 185 196 DA, Ft1900
Meyergt Meyergaten 1 , Meyergaten 6 5 41 44 DA, Ft1900
Müllersgt Müllers gate 1 , Müllers gate 15 9 68 72 DA, Ft1900
N. Baggerød N. Baggerød 1a , N. Baggerød 29 20 174 195 DA, Ft1900
N. Bjerggt N. Bjerggate 2 , N. Bjerggate 18 8 74 78 DA, Ft1900
N. Braarud N. Braarud 15 , N. Braarud 16 2 19 20 DA, Ft1900
N. Enggt N. Enggate 1 , N. Enggate 12 14 109 110 DA, Ft1900
N. Keisermarkgt N. Keisermarkgade 1 , N. Keisermarkgate 31 24 173 176 DA, Ft1900
N. Rustadgt N. Rustadgate 1a , N. Rustadgate 27 19 188 197 DA, Ft1900
Nedre Bjerggt Nedre Bjerggaten 12 , Nedre Bjerggaten 13 2 19 19 DA, Ft1900
Nygt Nygaten 1 , Nygaten 14 13 64 65 DA, Ft1900
Ollebakken Ollebakken 1 , Ollebakken 39 34 332 342 DA, Ft1900
Prestegt Prestegaten 12 , Prestegaten 21 15 136 146 DA, Ft1900
Rasmussensgt Rasmussens gate 2 , Rasmussens gate 3 2 16 17 DA, Ft1900
Rosenqvistsgt Rosenqvistsgate 7 , Rosenqvistsgate 8 2 25 24 DA, Ft1900
Røreaasen Røreaasen 15 , Røreaasen 42 21 122 123 DA, Ft1900
S. Baggerød S. Baggerød 20 , S. Baggerød 48 7 26 27 DA, Ft1900
S. Baggerødgt S. Baggerødgate 1 , S. Baggerødgate 61 19 101 109 DA, Ft1900
S. Braarudgrund S. Braarudgrund 5a , S. Braarudgrund 95 56 456 468 DA, Ft1900
S. Enggt S. Enggate 1 , S. Enggate 11 18 127 135 DA, Ft1900
Sadelmakergangen Sadelmakergangen 1 , Sadelmakergangen 29 13 117 124 DA, Ft1900
Skippergt Skippergaten 1 , Skippergaten 27 26 204 209 DA, Ft1900
Skomakergangen Skomakergangen 1 , Skomakergangen 10 9 81 82 DA, Ft1900
Skovgt Skovgaten 2 , Skovgaten 5 3 33 35 DA, Ft1900
Smalgangen Smalgangen 1 , Smalgangen 2 2 14 15 DA, Ft1900
Solliegt Solliegaten 4 , Solliegaten 8 3 21 24 DA, Ft1900
Solligrund Solligrund 1 , Solligrund 27 10 50 54 DA, Ft1900
Sollistrandsveien Sollistrandsveien 1 , Sollistrandsveien 5 6 77 78 DA, Ft1900
Stengt Stengaten 6 , Stengaten 62 11 79 84 DA, Ft1900
Storgt Storgaten 1 , Storgaten 99 145 1407 1478 DA, Ft1900
Strandgangen Strandgangen 1 , Strandgangen 9 9 119 120 DA, Ft1900
Strandgt Strandgaten 1 , Strandgaten 21 15 190 190 DA, Ft1900
Sørbygt Sørbygaten 1 , Sørbygate 18 18 172 193 DA, Ft1900
Teatergt Teatergaten 3 , Teatergaten 4 2 32 32 DA, Ft1900
Torvgt Torvgaten 1 , Torvgaten 24 23 214 223 DA, Ft1900
Tranesgt Tranes gate 2 , Tranes gate 10 5 68 69 DA, Ft1900
Tuegt Tuegaten 1 , Tuegaten 11 6 85 89 DA, Ft1900
Utheimsgt Utheimsgaten 2 , Utheimsgate 8 2 11 10 DA, Ft1900
V. Braarudgt V. Braarudgate 1 , V. Braarudgate 31 38 273 291 DA, Ft1900
Valeurgt Valeurgaten 1 , Valeurgaten 4 3 65 67 DA, Ft1900
Vognmandsgt Vognmandsgaten 1 , Vognmandsgaten 7 7 63 65 DA, Ft1900
Wisbechsgt Wisbechs gate 1 , Wisbechs gate 8 6 45 49 DA, Ft1900
Ø. Bjerggt Ø. Bjerggate 11 , Ø. Bjerggate 9a 3 28 28 DA, Ft1900
Ø. Braarudgt Ø. Braarudgate 1 , Ø. Braarudgate 13 19 155 164 DA, Ft1900
Ø. Keisermarkgt Ø. Keisermarkgate 1 , Ø. Keisermarkgate 63 59 392 415 DA, Ft1900
Ø. Rustadgt Ø. Rustadgate 2 , Ø. Rustadgate 37 19 165 166 DA, Ft1900
Øvre Rustadgt Øvre Rustadgate 6 , Øvre Rustadgate 69 3 10 10 DA, Ft1900
Aasgt Aasgaten 47 , Aasgaten 54B 7 46 49 DA, Ft1900
Aasheimgt Aasheimgaten 2 , Aasheimgaten 8 4 29 32 DA, Ft1900