Holmsbu FT

Fra hbrgeo

Holmsbu

151: Holmsbu, Holmsbu

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)407
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 389
 • Antall bosteder (1900) 93
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)406
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 356
 • Antall bosteder (1900) 96
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Bugtegade - Dampskibs Gade FT1900 DA, Ft1900 389 407

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Bentsen - Arnestøbakken DA, Ft1910 356 406

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Braategt Braategade 82 , Braategade 83 2 5 6 DA, Ft1900
Bugtegt Bugtegade 1 , Bugtegade 19 19 58 61 DA, Ft1900
Dampskibsgt Dampskibs Gade 48 , Dampskibs Gade 94 3 5 5 DA, Ft1900
Løkkegt Løkkegade 36 , Løkkegade 47 12 52 53 DA, Ft1900
Oddegt Oddegade 77 , Oddegade 91 5 23 24 DA, Ft1900
Skolegt Skolegade 20 , Skolegade 27 7 28 34 DA, Ft1900
Storgt Storgade 28 , Storgade 93 36 180 185 DA, Ft1900
Støensgt Støens Gade 84 , Støens Gade 90 7 34 35 DA, Ft1900
 • Antall gater: 8
 • Antall bosteder (1 utelatt): 91
 • Antall tilstede (1 utelatt): 385

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Braaten Braaten 83 , Braaten 82 2 4 6 DA, Ft1900
Bugtegt Bugtegate 2 , Bugtegate 124 16 64 74 DA, Ft1900
Hotelbakken Hotelbakken 70 , Hotelbakken 32 3 18 18 DA, Ft1900
Skolegt Skolegate 28 , Skolegate 27 6 26 29 DA, Ft1900
Storgt Storgate 22 , Storgate 123 30 111 124 DA, Ft1900
Støa Støa 86 , Støa 7 23 26 DA, Ft1900
Støaløkken Støaløkken , Støaløkken 3 10 11 DA, Ft1900
Sørstranden Sørstranden 66 , Sørstranden 126 10 35 43 DA, Ft1900
Tomasløkken Tomasløkken 35 , Tomasløkken 47 8 27 32 DA, Ft1900