Haugesund Geo

Fra hbrgeo

Haugesund

277 Haugesund

NSD kommnr: 1106 NSD : Utskilt som ladested ved Lov fra 26/8-1854 fra Torvastad herred (1152). I 1911 ble en del av Skare (1153) lagt til Haugesund (1106) (3847 pers.). I 1958 ble Skare herred (1153) innlemmet i Haugesund.

Rettar

Ladestadsrett 26.08.1854 Kjøpstadsrett 09.02.1866 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/6f714b9c68203b458225b33041736a24?index=0#889 [1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 10.09.1909 Sett i kraft frå 01.01.1911 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 22/1909 Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 1,2756
1891 0,91 0,91
1900 0,91 0,91
1910 0,91 0,91
1920 3,53 3,53
1930 4,64 4,64

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1855 1066 0,00
1865 3221 0,00
1875 4102 0,00
1891 5382 3003 2379 126,23
1910 9108 4971 4137 120,16
1920 16565 0,00
1930 17116 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1885-1900 Protokoll


Kart

Kart over Haugesund Kart datert 1902 Amt2 stavanger-amt-20 1902.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_stavanger-amt-20_1902.jpg,1902

Kart datert 1930 Q34Haugesund.tif.jpg