Geodata punkt

Fra hbrgeo

Punkt

Geodata punkt blir brukt for å representere senterpunkt i administrative einingar, bustader og adresser. Dei typiske administrative einingane er i hbrgeo byar (kjøpstader og ladestader), stiftet (domkirken) eller amtet (amtmannsgården). For byer er punktet normalt sett ved hovedtorget eller byens definerte sentralpunkt (Rådhus etc).

Når punkt representerer en eiendom, bosted eller adresse er punktet normalt sett ved taldelen av eiendomsidentifikasjonen eller adressen. Normalt er dette et branntakstnummer, grunntakstnummer eller husnummer.

Datastrukturen for punkt er Open Street Maps (OSM) "Nodes". Følgende attributter er benyttet for å registrere informasjon om eiendomsnummer eller adresse:

OSM name OSM shortname Hbrgeo fel
Addr_house Branntakst eller grunntakstnummer fra matrikler tidsperioden ca. 1770-1900
Addr_hou_1 Gatenummer (Husnummer) i matrikler fra tiden ca. 1900 +/-20 år.
Historic Historisk gatenamn dersom gaten har endret namn
Name Gatenavn som korresponderer med Addr_hou_1
Ref Gjeldende gards- og bruksnr (2015)
ID Tettstadid etabler av Hallstein Myklebost
Adm1code Kommunenr (historisk) etablert av SSB og NSD.