Fredrikstad Geo

Fra hbrgeo

Fredrikstad

19 Fredrikstad

NSD kommnr: 103 NSD : Kjøpstad 1569.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 12.09.1567 [Norske Rigs-Registranter, bind 1, s. 572]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 09.02.1866 Sett i kraft frå 01.01.1867 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 27/1866 Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 6,378
1875 10,86
1891 9,41 8,66
1900 9,41 8,66
1910 10,2 8,83
1920 10,2 8,83
1930 10,2 8,83

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 2343 0,00
1835 2405 0,00
1845 2716 0,00
1855 3486 0,00
1865 4820 0,00
1875 9616 0,00
1891 12292 6548 5744 114,00
1910 15481 8291 7190 115,31
1920 15563 0,00
1930 14053 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1900-1910 Protokoll


Kart

Kart over Fredrikstad Kart datert 1912 Amt2 smaalenenes-amt-152b-oest 1912.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_smaalenenes-amt-152b-oest_1912.jpg,1912

Kart datert 1912 Amt2 smaalenenes-amt-152b-vest 1912.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_smaalenenes-amt-152b-vest_1912.jpg,1912

Kart datert 1930 Q34Fredrikstad.tif.jpg