Floro Geo

Fra hbrgeo

Florø

330 Floro

NSD kommnr: 1401 NSD : Utskilt som ladested ved lov fra 16.05.1860 fra Kinn (1437)

Rettar

Ladestadsrett 16.05.1860 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0,72 0,72
1900 0,72 0,72
1910 0,72 0,72
1920 0,72 0,72
1930 0,72 0,72

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1865 346 0,00
1875 503 0,00
1891 674 361 313 115,34
1910 1407 758 649 116,80
1930 1405 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll