Brevik Geo

Fra hbrgeo

Brevik

181 Brevik

NSD kommnr: 804 NSD : I 1845 ble Brevik (0804) utskilt som kjøpsted fra Eidanger (0813).

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 23.06.1845 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/6c4c11fad213d3cb8b4aaac3dd16a10f?index=0#7 [1]

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0,76 0,76
1900 0,76 0,76
1910 0,76 0,76
1920 0,76 0,76
1930 0,87 0,87

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 944 0,00
1835 1167 0,00
1845 1455 0,00
1855 1813 0,00
1865 2162 0,00
1875 2252 0,00
1891 1993 1110 883 125,71
1910 2028 1115 913 122,12
1930 2387 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll