Brevik FT

Fra hbrgeo

Brevik

181: Brevik, Brevik

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)2302
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 2134
 • Antall bosteder (1900) 465
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)2147
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 1991
 • Antall bosteder (1900) 403
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
001a Den gamle Bydel - Den gamle Bydel FT1900 DA, Ft1900 343 356
002a Den gamle Bydel - Den gamle Bydel FT1900 DA, Ft1900 312 325
3 Bjerget, Den gamle Bydel - Bjerget FT1900 DA, Ft1900 125 134
4 Øen - Øen FT1900 DA, Ft1900 234 255
5 Øen - Øen FT1900 DA, Ft1900 249 273
6 Øen - Øen FT1900 DA, Ft1900 143 157
007a Trosvik - Trosvik FT1900 DA, Ft1900 264 287
008a Sætre, (Sætret) - Sætre, (Sætret) FT1900 DA, Ft1900 464 515

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Grubbehaugen - Gropa DA, Ft1910 742 767
2 Kirkegaten - Kirkegate DA, Ft1910 639 694
3 Sætret - Sætret DA, Ft1910 377 435
4 Strømtangen - Blekebakken DA, Ft1910 233 251

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Bjerget, Den gamle Bydel Bjerget, Den gamle Bydel , Bjerget, Den gamle Bydel 27 120 128 DA, Ft1900
Blegebakken Blegebakken , Blegebakken 9 31 32 DA, Ft1900
Den gamle Bydel Den gamle Bydel , Den gamle Bydel 118 655 681 DA, Ft1900
Strømtangen Strømtangen , Strømtangen 6 28 32 DA, Ft1900
Sætertangen, (Sætret) Sætertangen, (Sætret) , Sætertangen, (Sætret) 2 11 13 DA, Ft1900
Sætre, (Sætret) Sætre, (Sætret) , Sætre, (Sætret) 87 386 429 DA, Ft1900
Sætre, (Aasen) Sætre, (Aasen) , Sætre, (Aasen) 27 64 70 DA, Ft1900
Trosvik Trosvik , Trosvik 55 200 216 DA, Ft1900
Øen Øen , Øen 127 626 685 DA, Ft1900
 • Antall gater: 9
 • Antall bosteder (1 utelatt): 458
 • Antall tilstede (1 utelatt): 2121

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Berget Berget 140 , Berget 51 23 88 98 DA, Ft1900
Bjerkebakken Bjerkebakken 77 , Bjerkebakken 88a 3 5 7 DA, Ft1900
Blekebakken Blekebakken 38 , Blekebakken 44 8 27 28 DA, Ft1900
Brandvagtgt Brandvagtgate 62 , Brandvagtgate 56 5 32 36 DA, Ft1900
Bugten Bugten 68 , Bugten 98 17 113 117 DA, Ft1900
Gropa Gropa 121 , Gropa 120 2 8 8 DA, Ft1900
Grubbehaugen Grubbehaugen 37 , Grubbehaugen 43 9 37 38 DA, Ft1900
Kaffegt Kaffegate 5 , Kaffegate 129 7 37 40 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaten 1 , Kirkegate 88 11 73 84 DA, Ft1900
Langbryggen Langbryggen 143 , Langbryggen 69b 2 11 11 DA, Ft1900
Lerkaasen Lerkaasen 15 , Lerkaasen 16 4 15 16 DA, Ft1900
Lilletorvet Lilletorvet 71 , Lilletorvet 103 4 39 35 DA, Ft1900
Nygt Nygate 51 , Nygate 99 15 69 75 DA, Ft1900
Pilebakken Pilebakken 23 , Pilebakken 5 13 58 59 DA, Ft1900
Salingstrandgt Salingstrandgate 18 , Salingstrandgate 11 6 28 35 DA, Ft1900
Skolebjerget Skolebjerget 50 , Skolebjerget 51 3 15 17 DA, Ft1900
Storgt Storgaten 36 , Storgaten 4 17 148 147 DA, Ft1900
Strømtangen Strømtangen 49 , Strømtangen 71 9 52 54 DA, Ft1900
Sætret Sætret 1 , Sætret 110 73 296 335 DA, Ft1900
Sætretangen Sætretangen 11 , Sætretangen 12 9 37 46 DA, Ft1900
Torvbakken Torvbakken 75 , Torvbakken 63 4 9 10 DA, Ft1900
Torvet Torvet 65 , Torvet 52 7 38 39 DA, Ft1900
Torvgt Torvgate 78 , Torvgate 80 5 27 27 DA, Ft1900
Trompetbakken Trompetbakken 27 , Trompetbakken 86 10 30 32 DA, Ft1900
Trosvik Trosvik 1 , Trosvik 37 38 150 165 DA, Ft1900
Zoarbakken Zoarbakken 3 , Zoarbakken 112 4 13 16 DA, Ft1900
Øen Øen 14 , Øen 20 67 358 382 DA, Ft1900
Øen, Nygt Øen, Nygate 42 , Øen, Nygate 99 2 13 14 DA, Ft1900
Øen, Thegt Øen, Thegaten 111 , Øen, Thegaten 97 4 36 38 DA, Ft1900
Aasen Aasen 87 , Aasen 83 11 46 50 DA, Ft1900