Asgardstrand Geo

Fra hbrgeo

Åsgårdstrand

163 Asgardstrand

NSD kommnr: 704 NSD :

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1875 0,18
1891 0,18 0,18
1900 0,18 0,18
1910 0,18 0,18
1920 0,18 0,18
1930 0,18 0,18

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 285 0,00
1835 391 0,00
1845 444 0,00
1855 481 0,00
1865 446 0,00
1875 488 0,00
1891 372 219 153 143,14
1910 322 203 119 170,59
1930 442 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert ? Protokoll


Kart

Kart over Asgardstrand Kart datert 1889 Asgardstrandkart Krum1889-kopi01.jpg