1201/154/976

Fra hbrgeo

Damsgård hovedgård 1201/154/976

Eiendomsidentifikasjon

 • Etter 1992: Bergen 1201/154/976
 • 1890-1992: Laksevåg 54/1
 • 1838-1890: Løbenummer 308 Matrikkel 1838

Eiere og brukere

 • - 1536 : Munkeliv kloster
 • 1536-1561: Krongods
 • 1562-1566: Tønnes Claussøn
 • 156x-15xx: Tønnes Damssøn
 • 1645 : Helche Dams arvigner
 • 1696 : Anne Henrichsdatter sal. Tønnis Petersen. Skifte 17/12-1696
 • 1699 : Sal. Dinis Bissinots børn
 • 1708 : Søfren Sehusen (Severin Svanenhielm)
 • 1731 : Hans Hvid


Kilder i Digitalarkivet

Tinglysing av fast eigendom ble regulert med Christian Vs norske lov i 1687. Loven etablerte ordningen med pantebøker ført av byskiver/sorenskriver. I 1738 kom en forordning som etablerte system med register til pantebøkene (Panteregister). Lovene blei revidert i 1845 (med instruks 1848) og denne loven blei erstattet av ny lov i 1935. Loven av 1935 er i fortsatt gjeldende, men der bruk av informasjons-teknologi har radikalt endret selve registersystemene. I løpet av 1980-åra ble registrene digitalisert.

Materialet i omvendt kronologisk orden:

 • Etter ca. 1985. Digitale register forvalta av Kartverket: Matrikkelen
 • ca. 1950-1985: Grunnbok Grunnbok. Materialet er foreløpig ikke tilgjengeleg for publikum, berre internt i Arkivverket.
 • ca. 1850-1950: Panteregister etter lov om tinglysing 1845.
  • II.A.b.114 fol. 207, Protokollnummer: II.A.b.114, Sted: Midhordland sorenskriveri, Laksevåg tinglag.
  • II.A.b.117 fol 318, Protokollnummer: II.A.b.117, Sted: Midhordland sorenskriveri, Laksevåg tinglag.
  • II.A.b.117 fol 354, Protokollnummer: II.A.b.117, Sted: Midhordland sorenskriveri, Laksevåg tinglag.
 • Panteregister 1738-ca. 1860
  • Nordhordland, Skjold II.A.a.1
  • Midhordland, Skjold II.A.b.1a Skjold, matr. nr. 1-86, Sartor matr. nr. 1-40

Les mer om panteregister i lokalhistorisk wikipedia og om grunnbok og pantebok i wikipedia

1201 154 976.jpg

Andre informasjonskilder