Vaktordning for systemene (IT)

Frå SAwiki
Den utskrivbare versjonen er ikkje lenger støtta eller kan ha rendring-feil. Oppdater eventuelle bokmerke i nettlesaren din og bruk den vanlege utskriftsfunksjon til nettlesaren i staden.

IT-avdelinga har vakt for systemene i den vanlige arbeidstiden og i tillegg til følgende tider:

Dag Tidspunkt
Man-fre 16.00-22.00
Lørdag 10.00-18.00
Søndag 12.00-22.00

Innenfor disse tidene er det personell tilstede som kan utføre oppstart av maskiner og en del systemer. Feilsøking, feilretting og oppstart av enkelte tjenester krever spesiell kjennskap til systemet og det er ikke gitt at vakthavende har denne kjennskapen. Ekstra vakthold og beredskap ved kritiske faser som for eksempel rundt innleveringsfrister for oppgaver i MiSide, spesielle faser av NOM-opptaket og i tiden før semesterregistreringsfrist må derfor bestilles spesielt hos IT-avdelingen.

Følgende årshjul forsøker å gi en oversikt over når systemeier bør bestille ekstra beredsskap: