Utskriftsvenlig brukermanual for Mi side

Frå SAwiki
Versjonen frå 4. november 2013 kl. 14:32 av Gsv022 (diskusjon | bidrag)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

Mi side - Administrasjon av roller, rettigheter, moduler og utseende

Administrasjon av Mi side

 • Alle som har administrasjonsrettigheter på et emne eller en gruppe på Mi side får opp en Admin-fane inne på emnets/gruppens hjemmeside.(Kun personer som har administratorrettigheter (skrivetilgang) på et emne eller en gruppe har tilgang til Admin-siden)
 • Med unntak av kalender og fillager administreres alle funksjonene via Admin-siden.
 • Administratorrettigheter kan du få tildelt av en superbruker på ditt institutt eller fakultet.

Roller og rettigheter

 • Det er kun to typer rettigheter på Mi side; leserettigheter og skriverettigheter (administratorrettigheter).
 • Personer som har leserettigheter er enten studenter eller vanlige medlemmer på emner/grupper.
 • Personer med skriverettigheter har en av følgende titler; emneansvarlig, undervisningsassistent, administrativ kontaktperson eller administrator.
  • Det er altså ingen forskjell på rettighetene til en person som er emneansvarlig og en som er undervisningsassistent.
 • På grupper i Mi side skilles det mellom rollenene administrator og medlem. (Sistnevnte har ikke adminstratorrettigheter.)
 • Noen typer administratorer vises i Stabsruten på emnene i Mi side:
Rolle Vises under stab Role Shown in Staff List Administrator rights
Emneansvarlige/Forelesere Ja Professors/Lectures Ja / Yes Ja / Yes
Undervisningsassistent Ja Teaching Assistant Ja / Yes Ja / Yes
Administrativ kontaktperson Ja Course Administrator Ja / Yes Ja / Yes
Administrator Nei Administrator Nei / No Ja / Yes
Student Nei Student Nei / No Nei / No
-- Nei

--

Nei / No Nei / No
Sensor Nei Sensor Nei /No Nei / No
 • Rollen Sensor er en vanlig medlemsrolle og en sensor har derfor ikke administratorrettigheter.
  • Personer som får Sensor-rollen kan se alle innleveringene i hhv Vurderingsmappen og Masteroppgave-mappen på emnet.
  • Sensor-rollen bør brukes når man må gi eksterne sensorer tilgang til å hente ut oppgaver fra Mi side på egen hånd. Den bør også brukes for å hindre at interne sensorer (med administratorrett på emnet) får innsyn i Læringsmappen.
  • En person med rollen sensor på et emne vil automatisk få rollen sensor på alle undergruppene på emnet.
 • Rollen Sensor kan tildeles enten på aktuelle emner i Mi side eller via Felles Studentsystem (FS).
  • Merk: Dersom en sensor opprinnelig har hatt rollen Emneansvarlig/Foreleser i Mi side så vil ikke administratorrettighetene til personen bli innskrenket når de får rollen sensor. De vil da fremdeles se innholdet i Læringsmappen (og beholder fulle administratorrettigheter på emnet).

Tildele administratorrettigheter

 • Alle som har administratorrettigheter på et emne eller en gruppe kan tildele administrasjonsrettigheter til andre.
  • Dette gjøres ved å klikke på lenken "Behandle medlemskap" på Admin-siden under "Gruppeadministrasjon".
  • Skriv inn personens etternavn eller brukernavn i søkefeltet "Legg inn et medlem" og klikk "Søk".
  • I det neste bildet velger du ut personen som skal få administratorrettigheter ved å klikke på navnet hans/hennes.
  • Til slutt angis hvilken rolle personen skal ha på det aktuelle emnet/gruppen/undergruppen.

Tildele administrasjonsrettigheter på flere emner

Når man skal tildele administrasjonsrettigheter til en person på flere emner så kan man klone medlemskap for inntil 20 emner om gangen. (Begrensningen på 20 emner om gangen gjelder kun mellom klokken 09:00-15:00). Man kan også tildele rettigheter / roller på flere emner / grupper og undergrupper samtidig. Forutsatt at man selv har administrasjonsrettigheter på de aktuelle emnene/gruppene.

 • Dette gjøres via "Kontrollpanel" [Control Panel]
 • Velg "Klon mine medlemskap (med administrator-rettigheter)"
 • Finn brukeren du skal gi medlemskap til. Man kan søke på brukernavn eller etternavn.
 • Velg "Term" (semester). Dine emner og grupper for inneværende semester listes opp automatisk. NB! Kun emner og grupper du har administratorrettigheter på. Velg andre semestre dersom dette er ønskelig. Emner for kommende semester blir tilgjengelige i desember (vår) og juni (høst)
 • Marker de emnene du ønsker å gi personen medlemskap på og angi rollen
 • Velg "Klon medlemskap på de som er markerte"

Opprette ekstern bruker / gjestebruker

En gjestebruker er en person som ikke har brukerkonto ved UiB (SEBRA-konto), men som med en ekstern konto skal ha tilgang til et emne eller en gruppe i Mi side. Man kan for eksempel opprette en ekstern brukerkonto til en gjesteforeleser eller en ekstern sensor fra andre institusjoner på et gitt emne på Mi side.

Merk: En ekstern brukerkonto skal ikke opprettes dersom personen allerede har en konto i Mi side (intern eller ekstern). Søk derfor alltid etter personen (bruk etternavn i søkefeltet) i Mi side og sjekk om han/hun allerede har en konto før du eventuelt oppretter en ekstern brukerkonto til han/henne.

 • Gå til Admin på emnet eller grupper
 • Velg "Opprett en ny ekstern bruker med begrenset tilgang" - Brukes til å opprette en konto for noen som ikke har en UiB e-post eller en ekstern konto på Mi side fra før. Brukeren får de samme rettighetene som ordinære UiB medlemmer, men kan ikke melde seg inn i andre emne eller grupper på egenhånd.
 • Legg inn den eksterne brukerens e-postadresse og navn.
 • Sebra sine passordkrav gjelder ved oppretting av eksterne brukere i Mi side fra og med 5.1.09:
  • Dersom du lar være å fylle inn passord-feltene vil systemet automatisk generere et passord for den eksterne brukeren
  • Dersom du velger å lage et passord manuelt så må det oppfylle Sebra sine krav
 • Klikk OK!
 • I neste bilde som kommer opp (kan ta litt tid) tildeles brukeren en rolle. Velg et av alternativene og trykk "Legg til"
 • Neste bilde er en e-postmelding med innloggingsinformasjon til gjestebrukeren. Her kan man legge inn supplerende tekst, men ikke fjern det som allerede ligger der.
 • Velg "Send e-post" (Du får en kopi av e-posten som sendes til den eksterne brukeren)
 • Den eksterne brukeren vises nå i medlemslisten til emnet/gruppen.
 • For å legge den eksterne brukeren til på flere emner/grupper så søker du personen opp med etternavn på det aktuelle emnet eller den aktuelle gruppen.

Endre e-postadressen til eksterne brukere

 • Dersom en ekstern bruker allerede er blitt opprettet i Mi side, men er registrert med feil e-postadresse så skal man ikke opprette brukeren i Mi side med en ny e-postadresse.
 • Den eksterne brukeren skal selv endre e-postadressen sin via fanen "Kontrollpanel" på Mi side.

Glemt passord for eksterne brukere

 • Eksterne brukere skal selv endre passordet sitt i Mi side dersom de har behov for det.
 • Dersom eksterne brukere har glemt passordet sitt på Mi side så skal de selv be om å få tilsendt et nytt passord ved å følge instruksjonene som kommer opp etter at de har forsøkt å logge seg på med feil passord.
 • De vil få tilsendt et nytt passord til den e-postadressen som de er registrert med. (Dette forutsetter at e-postadressen deres er korrekt registrert i Mi side).

Deaktivering av eksterne brukerkontoer

 • Ved hver semesterstart blir personer med eksterne kontoer i Mi side deaktivert dersom de ikke har vært logget inn på Mi side i løpet av de siste 12 mnd.
 • De deaktiverte eksterne brukerne kan selv aktivere kontoen sin igjen dersom de får behov for det. (Forutsatt at de fortsatt har den samme e-postadressen).
  • Logg på med e-postadressen som ble brukt sist og følg anvisningene.

Legg til flere (eksisterende) medlemmer i en operasjon på grupper i Mi side

Merk: Denne muligheten tilbys kun på grupper i Mi side, ikke på emner. Grunnen til dette er at studentenes medlemskap på emner ikke skal registreres manuelt på Mi side. Medlemskapene til studentene blir automatisk overført etter at de har undervisnings- og/eller vurderingsmeldt seg på StudentWeb.

 • Nederst på siden ”Administrere medlemmer”
 • Under ”Legg til brukere” har man mulighet til å legge til flere medlemmer i en operasjon.
 • Følgende regler gjelder for denne funksjonen:
  • Medlemmene som skal legges til må allerede være registrert i Mi side. (Ha en brukerkonto).
  • Bruk følgende format på e-post adressene: (Registrer en per linje)
   • ansatte: brukernavn@uib.no
   • studenter: brukernavn@student.uib.no
  • På virkedager mellom kl 09:00 og 15:00 kan man legge til inntil 5 medlemmer om gangen. Utenom dette tidsrommet er det ingen begrensninger på hvor mange som kan legges til.

Administrere emner og grupper

 • Under Gruppeadministrasjon på Admin-siden (øverst til venstre) finnes følgende muligheter for å redigere/administrere hjemmesiden for emnet/gruppen:
  • Kopier dette emnet (NB: kan bare utførest en gang)
  • Behandle medlemsskap - Legg til/fjern medlemmer
  • Skreddersy portalutseende
  • Endre massepost policy - Alle medlemmer | Bare administratorer kan sende massepost til denne gruppen
  • Redigere gruppeegenskaper - Endre navn, beskrivelser, forleng medlemskap, m.m
  • Opprett en ny ekstern bruker med begrenset tilgang - Brukes til å opprette en konto for noen som ikke har en UiB e-post eller en ekstern konto på Mi side fra før. Brukeren får de samme rettighetene som ordinære UiB medlemmer, men kan ikke melde seg inn i andre emne eller grupper på egenhånd.
  • Behandle moduler (Legg til funksjoner)

Hvordan legge til funksjonalitet (ruter) på emner/grupper

 • Både emner og grupper har en del standardfunksjoner som automatisk opprettes på hjemmesiden for emnet/gruppen.
 • Det finnes flere tilleggsfunksjoner (forum, undersøkelser, osv.) som kan legges til på grupper/emner:
  • Gå inn på Admin-siden til emnet/gruppen
  • Under overskriften "Gruppeadministrasjon"
  • Klikk på "Behandle moduler (Legg til funksjoner)"
  • Klikk på "Legg til" bak navnet på den funksjonen som du ønsker å legge til
  • Funksjonen vil bli vist som en rute på hjemmesiden til emnet/gruppen
  • Administrer funksjonen via Admin-siden til emnet/gruppen.

Endre utseendet til emne- og gruppesider

 • Som administrator på et emne eller en gruppe har man mulighet til å redigere en del på utseendet til emne-/gruppesiden.
 • Man kan fjerne ruter/funksjoner som ikke er i bruk, opprette skreddersydde ruter eller faner/sider og bestemme plasseringen av rutene på siden.
 • Alt dette gjøres via "Skreddersy portalutseendet" som man finner på Admin-siden til emnet/gruppen under "Gruppeadministrasjon"
 • Siden er satt opp som en tabell med to kolonner som reflekterer oppsettet på hjemmesiden til emnet/gruppen.
 • Beveg deg nedover på siden for å se alle rutene/funksjonene som er tilgjengelige.
  • Bruk pilene til å flytte ruter/funksjoner til en annen plassering på siden
  • Bruk "X" ikonet for å fjerne ruten/funksjonen fra hjemmesiden til emnet/gruppen.
   • Fjernede ruter/funksjoner kan legges til igjen senere om en ønsker det. De er tilgjengelige under rullegardinmenyen "Ubrukte portlets"
 • Nederst på siden "Skreddersy portalutseendet" kan man opprette nye faner/sider på emnet og man kan også gi nye navn på eksisterende faner/sider.

Om å publisere informasjon

 • Informasjon må publiseres på det emnet eller den gruppen der målgruppen er samlet.
  • Meldinger til personer på et bestemt emne må publiseres på hjemmesiden til det aktuelle emnet.
  • E-post til personer på et studieprogram eller et institutt må sendes ut fra gruppesiden til det aktuelle programmet eller instituttet osv.
 • Førstesiden "Mi side" er en personlig side som samler og viser informasjon publisert på de ulike emnene og gruppene som man er medlem i.


Til dokumentasjonsoversikten

Litteraturliste

 • I administrasjonen av Litteraturliste på Admin-siden til et emne kan man laste opp en litteraturliste eventuelt legge inn en link til en litteraturliste.


Frister for publisering av litteraturlister

 • Vår: 1. desember
 • Høst: 1. juni


Last opp en litteraturliste

 • Hent en litteraturlistemal her.
 • Det er per 1.1.2009 innført krav til format på litteraturlister som publiseres.
  • Man kan kun laste opp enten htm/html, PDF versjon 1.4 (eller nyere) og ODF 1.0 (eller nyere).
  • Det er laget en steg for steg fremgangsmåte for lagring av filer som PDF og ODF
   • Den integrerte Mac-løsningen ikke lager nyere PDF versjon enn 1.3. steg for steg-veiviseren gir tips om hvoran Mac-brukere kan konvertere til PDF versjon 1.4
  • Dersom du forsøker å laste opp en litteraturliste i et annet dokumentformat (som for eksempel et word dokument) så vil du få en feilmelding.
 • Velg "Last opp en litteraturliste" og finn filen som inneholder litteraturlisten
 • Studentene får tilgang til litteraturliste fra ruten som heter "Litteraturliste" og fra fillageret til emnet i Mi side. I tillegg blir litteraturlistene også tilgjengelig på UiBs nettsider.
 • Du kan oppdatere/endre litteraturlisten i fillageret, eller gå via Admin-siden og velg "Gå til litteraturliste"
  • Velg så "Last opp ny utgave" for å oppdatere litteraturlisten.
 • Merk: Dersom man ikke legger ut litteraturliste et semester, så vil Mi side peke til en oversikt over tidligere publisert litteraturliste på gitt emne. Siste publiserte litteraturliste vil sortere øverst.

Lag link til en litteraturliste

 • Dersom litteraturlisten allerede ligger ute på nett et sted, så kan du lenke direkte til litteraturlisten ved å velge "Lag link til en litteraturliste."
 • Studentene får tilgang til litteraturlisten fra ruten som heter "Litteraturliste" og fra fillageret til emnet.


Referansehåndteringsverktøy

Universitetsbiblioteket (UB) har en veiledning i hvordan man enkelt kan lage gode litteraturlister ved hjelp av EndNote og Reference Manager.

Etter at litteraturlisten er laget, lastes den opp i emnet på vanlig måte. Se veiledningen ovenfor på denne siden.

Dersom du har spørsmål knyttet til bruk av EndNote eller Reference Manager så kan du kontakte UB. Kontaktinformasjon UB.


Digital litteratur

UiB kjøper mye digital litteratur, og en del pensumlitteratur inngår i dette. I tillegg er en del litteratur digitalt tilgjengelig fordi andre (som for eksempel Nasjonalbiblioteket) har forhandlet fram tilgang eller litteraturen er åpent tilgjengelig (Open Access). UiB har derfor laget en litteraturlistemal som kan brukes for å gjøre studentene oppmerksomme på dette.

Undersøk om litteratur er digitalt tilgjengelig på Universitetsbiblioteket

Innførslene i litteraturlista kan lages ved hjelp av EndNote eller Reference Manager for så å limes inn i litteraturlistemalen med informasjon om digital litteraturliste.


Kontrollverktøy for publiserte litteraturlister

Det er laget et verktøy for å monitorere publiseringen av litteraturlister for fagmiljø som ønsker å følge opp dette. Det kan være naturlig å bruke dette verktøyet når fristen for publisering av litteraturlister er gått ut. Verktøyet er en MS Excel-fil som henter data fra FS og Mitt UiB / Mi Side.
Merk: hvis du bruker Internet Explorer som nettleser, bør du lagre filen lokalt før du begynner å bruke den. Merk også at du må sørge for å hente ferske data til filen (se veileder).

https://rapport-dv.uhad.no/t/UiB/views/Publiseringavlitteraturlisteritall/Tabellogstolpediagr_?:embed=y&:showAppBanner=false&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no


Til dokumentasjonsoversikten

Bibliotekressurser

 • Det opprettes automatisk en rute på alle emner ved semesterstart som heter Bibliotekressurser.
 • I denne ruten vises aktuelle ressurser ved Universitetsbiblioteket (UB) for emnet samt kontaktpersonene ved UB for hver ressurs.
 • Det er UB som oppdaterer informasjonen som vises i denne ruten
 • Administrator kan velge å ikke vise denne ruten på emnet ved å fjerne den.


Til dokumentasjonsoversikten

Blogg

Blogg er ikke lenger funksjonalitet som kan legges til emner og grupper på Mi side. Det ble besluttet å avvikle bloggverktøyet våren 2011.

Fagmiljø og -grupper som ønsker å opprette en fagblogg kan bestille dette hos IT-avdelingen. Webhotell-tilbudet til IT-avdelingen inkluderer blant annet en bloggløsning (Wordpress).

De som allerede har aktivert blogg på et emne eller en gruppe i Mi side vil kunne videreføre denne. For dem gjelder beskrivelsene nedenfor fortsatt.


Hva er Mi side-blogg:

 • Bloggen er et verktøy for blogging i en akademisk setting.
 • Bloggen i Mi side er en gruppeblogg og er ikke personlig. Alle som er medlem på emnet/gruppen kan bidra i bloggen.
 • For å bruke Blogg på et emne eller undergruppe må den først legges til på samme måte som andre moduler:
 • Hvordan legge til funksjonalitet (ruter) på emner/grupper
 • Merk: Man er ansvarlig for at innholdet er innenfor rammene for faglig og pedagogisk virksomhet.


Hvordan lage et blogg innlegg:

 • Innleggene i Bloggen administreres fra Admin grensesnittet ved å klikke på Admin-fanen og så på ”Administrer Blogg”.
 • Man oppretter et nytt innlegg ved å klikke på ”nytt innlegg” i Blogg ruten/portleten.
 • I skjemaet som kommer opp skriver man inn tittel og innholdet i innlegget.
 • Dersom man skal bruke bilder i innlegget må bildet allerede ligge på web og man referer bare til URL adressen (for eksempel


http://www.google.no/images/logo.gif ) i dialogboksen som kommer opp nå man klikker på bilde ikonet.

 • Når man er ferdig med å skrive innlegget kan man publisere det med en gang eller la det stå som kladd.
 • Dersom man vil publisere innlegget velger man ”publiser” fra boksen nederst.
 • Innlegget vil ikke bli lesbart for andre enn administratorer før det er forandret til publisert.
 • Studenter kan også legge ut innlegg


Hvordan kommentere et blogg innlegg:

 • Innleggene kan kommenteres av andre ved at man klikker på ”Ny kommentar” når man er inne på selve innlegget.
 • Kommentarer vil bli stående under innlegget.
 • Merk: studenter kan ikke redigere eller slette kommentarer de har publisert i bloggen.


Til dokumentasjonsoversikten

Diskusjonsforum

Diskusjonsforum gjør det mulig for kommunikasjon mellom ansatte og studenter eller mellom studenter.

Alle medlemmer på et emne eller gruppe kan delta i diskusjonen og svare på innlegg fra andre medlemmer.

 • Diskusjonsforum opprettes fra Admin-siden ved å klikke på "Nytt diskusjonsforum"
 • Fyll inn alle obligatoriske felter markert med "(må være med)":
 • Navn
 • Formål
 • Presentasjon (med tråder eller flat, påvirker hvordan innleggene vises)
 • Innleggingspolicy:
  • Åpen (standard valg, alle medlemmene på emnet eller grupper kan fritt skrive innlegg)
  • Moderert (alle innlegg må først godkjennes av en administrator)
  • Stengt (kun administratorer kan skrive innlegg)
  • Brukere kan starte nye tråder (ja eller nei)
 • Merk: Ved opprettelse av diskusjonsforum er man ansvarlig for at innholdet er innenfor rammene for faglig og pedagogisk virksomhet.
 • Klikk "OK"
 • Hver enkelt kan velge å motta e-post når det kommer nye innlegg i diskusjonsforumet:
 • For å motta e-postvarsel gå inn på Diskusjonsforumet og klikk på "Motta e-postvarsel for [navn på diskusjonsforumet]".
 • Velg varslingsintervall (med en gang, hver time, daglig) og klikk på "OK".
 • Du kan avslutte varslingen ved å gå inn igjen på diskusjonsforumet og klikke på "Kanseller e-postvarslingen for [navn på diskusjonsforumet]".
  • Alternativt så kan du redigere alle dine e-postvarslinger via Kontollpanel ved å velge "Administrer e-postvarsler".


Til dokumentasjonsoversikten

Emne og grupper

Fargekoder på Mi side

Ulike farger på emner og grupper indikerer hvor man befinner seg i Mi side:

 • Min side/Hjem, Emner og grupper, Min kalender, Mine filer og Kontrollpanel er blå.
 • Emner og Undergrupper på emner er grønne.
 • Grupper og Undergrupper på grupper er lilla.

Hvordan opprette emner i Mi side

Tilgang til emner og grupper i Mi side

Studenter

 • Blir automatisk plasserte i emner ut fra undervisnings- og vurderingsmeldingene som de selv registrerer i StudentWeb. I tillegg blir de automatisk registrert på grupper ut fra tilknytningen deres til studieprogram, institutt og fakultet.
 • All informasjon som blir publisert på emne- og gruppesider vises på studentens personlige side, "Mi Side".
 • Husk at studenter ikke kan droppe emner som de er undervisnings- eller vurderingsmeldt på. Du kan dermed være trygg på informasjon som blir publisert vises på studentens personlige side (Mi side).

Ansatte

 • Blir i utgangspunktet ikke plassert på emne og grupper, men kan selv opprette medlemskap via [ Meld deg inn i/Dropp emne eller gruppe ] i emne- og grupperuten på Mi side. Vær oppmerksom på at medlemskap i emner og grupper ikke gir administratorrettigheter (skrivetilgang).

Administratorrettigheter

 • Hvert fakultet har en eller flere superbrukere som oppretter administratorrettigheter (skrivetilgang) for faglærere. Vanligvis er det studiekonsulenten som har denne oppgaven.
 • Dersom du har fått tildelt administratorrettigheter (skrivetilgang) til et emne eller en gruppe, vil disse automatisk vises i emne- og grupperuten på Mi side.
 • Kontakt en Superbruker på ditt fakultet dersom du ønsker administratorrettigheter (skrivetilgang) til emne eller gruppe.


Visning av et emne i Mi side utover vanlig semester

 • Emnene forsvinner normalt fra studentens oversikt i Mi side hhv 1.januar og 1.juli.
 • Man kan opprettholde medlemskapet for studentene på et emne utover i påfølgende semester for en begrenset tidsperiode. Dette er nyttig dersom man ønsker å få en evaluering av undervisningen i starten av januar på et emne som gikk om høsten.

Hvordan utvide visningstiden til et emne for studentene:

 • På Admin-siden til emnet under Gruppeadministration gå inn på "Redigere gruppeegenskaper - Endre navn, beskrivelser, forleng medlemskap, m.m"
 • Sett en sluttdato for visning av emnet hvor det står "Forleng medlemskap for studenter på emnet til valgt dato"
 • Merk: Maks lengde for utvidet visning er 6 mnd regnet fra hhv 1. januar og 1.juli.
 • Dersom det ikke settes noen dato her før 1.juli eller 1.januar så vil studentene miste medlemskapene sine på emnene på disse datoene.

Hvordan opprette undergrupper

Undergrupper på et emne brukes bl.a. for å dele studentene inn i mindre grupper, f.eks. kollokviegrupper, seminargrupper, laboratoriegrupper og lignende. Undergrupper har de samme verktøyene/funksjonene som hovedsiden for emnet eller gruppen

Oppretting av undergrupper via Felles studentsystem (FS)

Oppretting av undergrupper direkte på et emne eller gruppe

 • Merk: Det tar tid å opprette undergrupper manuelt i Mi side. Det anbefales derfor at man oppretter grupper i Mi side via FS, se ovenfor.
 • Gå enten via Admin-fanen eller ruten Undergrupper: velg "Ny Undergruppe"
 • Gi undergruppen et navn og eventuelt en beskrivelse
 • Velg "Regler for medlemskap":
  • Åpen: Studentene kan selv melde seg på undergruppen
  • Stengt: Administrator legger inn de som skal være medlemmer via "Behandle medlemskap".
  • Trenger godkjenning: Brukerne kan be om å få bli medlem. Forespørsel godkjennes av administrator via "Behandle medlemskap".
 • Dersom regelen for medlemskap settes til "stengt" så kan du også definere når undergruppen skal åpnes for påmelding ved å registrere en dato og et klokkeslett i feltet "Åpen fra".
 • Du kan også sette en eventuell begrensning på antall studenter som kan bli medlem i undergruppen.
  • Personer som er registrert som administratorer på undergruppen blir ikke regnet med i antallet medlemmer man setter som grense. (Administratorer kommer i tillegg).
  • Begrensningen gjelder kun studenter eller andre medlemmer på emnet som velger å klikke "bli medlem" på den aktuelle undergruppen.
  • Merk at alle administratorer kan overstyre en eventuell begrensning i undergrupper ved å legge til flere medlemmer via "sorter/organiser" i medlemslisten.
 • Klikk "OK" for å opprette undergruppen.
  • Vent til den er opprettet (dette kan ta tid).
 • Legg til medlemmer eller be studentene melde seg på en undergruppe selv (se reglene for medlemskap ovenfor).

Hvordan fjerne (arkivere) en undergruppe

 • Undergrupper kan fjernes slik at de ikke lenger viser på Mi side.
  • Merk: Arkiverte undergrupper vil ikke lenger være synlige for administratorene heller
  • OBS: Man kan ikke reaktivere arkiverte undergrupper (dvs. man kan ikke gjøre undergrupper synlig igjen etter at den er blitt arkivert)
 • Gå inn på Admin-siden og klikk på "Arkiver" bak undergruppen du vil arkivere.
 • Alternativet til arkivering er at du setter undergruppens innstilling for innlegging til "stengt" og dropper medlemskapene til studentene slik at de ikke lenger får tilgang til undergruppen.

Kopiering av emneinformasjon til kommende semester

 • Mot slutten av hvert semester åpnes det i en kort periode opp for å foreta en manuell kopiering av emneinformasjon til kommende semester fra inneværende eller tidligere semestre.
 • Merk at kopiering må gjøres FØR det foretas innlasting av emner fra FS for kommende semester.
  • Selve kopieringen skjer på et senere tidspunkt, samtidig med at emnene for kommende semester opprettes
 • Gå inn via "Admin" på et emne og velg "Kopier dette emnet (NB: kan bare utføres en gang)"
  • Ytterligere informasjon om hvordan man går frem for å kopiere emner gis i meldingen som legges ut i Administratorgruppen sammen med fristen for å gjøre dette.
  • Dersom du er administrator på emner men ikke har medlemskap i gruppen Administratorer så kan du be om å få dette. Søk opp gruppen og be om medlemskap. (Forespørselen må godkjennes av Studieadministrativ avdeling).
 • Informasjon som kopieres:
  • vanlige spørsmål (FAQ)
  • alle admin-medlemmer
   • Husk: Etter at kopieringen av emnet er gjennomført så bør man fjerne personer som ikke lenger skal ha administratorrettigheter fra medlemslisten. Alternativt kan man endre medlemskapet deres til "medlem".
  • undergrupper
  • fillager
  • litteraturliste
  • survey (ikke besvarelsene)
  • sømløs overgang til andre systemer
  • RSS-ressurser
  • Bibliotekressurser

Favorittliste

 • Alle som er medlem på mer enn 40 emner på Mi side får automatisk opp søkefelter i stedet for en liste over emnene og gruppene man er medlem på.
 • Dersom du er medlem på mer enn 40 emner så kan du lage din egen favorittliste med emner og/eller grupper som du ønsker å ha liggende tilgjengelig i en liste i tillegg til søkefeltene.
 • Favorittlisten administreres via fanen "Emner og grupper"
  • Finn frem til de emnene/gruppene som du ønsker å lagre som dine personlige favoritter og marker i avkrysningsboksen
  • Husk å lagre valgene dine ved å klikke på "oppdater favoritter"
  • Du kan legge så mange emner/grupper i favorittlisten som du ønsker

Til dokumentasjonsoversikten

Ephorus

Tilknytning til Ephorus (tekstgjenkjenningsprogram)

 • Alle ansatte ved UiB kan få brukerkonto i Ephorus.
 • Dersom det ikke er noen som er Ephorusansvarlig på et emne i Mi side så vil man på administrasjonssiden for emnet under Innlevering se følgende tekst:
  • "Det er ingen som er registrert som Ephorusansvarlig for dette emnet. Bruk dette skjemaet for å registrere deg som Ephorusansvarlig. Les mer om Ephorus her."
 • Dersom det er registrert en Ephorusansvarlig for emnet i Mi side vil man se følgende tekst:
  • "Ephorusansvarlig for dette emnet: [den ansvarlige sin e-postadresse]"

Opprett/eller knytt en Ephoruskonto til emner i Mi side og/eller Kark

 • Kun en ansatt/administrator per emne i Mi side kan få rapporter tilsendt fra Ephorus.
 • Det er som oftest en emneansvarlig/foreleser som er Ephorusansvarlig for et emne.
 • Dersom det er flere emneansvarlige/forelesere på et emne så må man avtale hvem som skal ha koblingen til Ephorus fra emnet før skjemaet fylles inn og sendes.
  • Personen som mottar resultatene fra Ephorus kan videresende disse ved behov.
 • Dersom man ønsker å opprette en Ephoruskonto, eller dersom man allerede har en Ephoruskonto men ikke har fått opprettet koblingen fra emner i Mi side eller Kark, så kan man fylle inn dette skjemaet på intranettet med emnekodene på de emnene som man skal være Ephorusansvarlig for.

Informasjon som gis til studentene om bruken av Ephorus ved UiB


Til dokumentasjonsoversikten

Epost

Man kan sende e-post til:

 • Alle eller enkelte medlemmer på et emne eller en gruppe.
 • Til flere emner og grupper samtidig - også til utvalgte rolletyper på hvert emne.
 • Bruk ikke e-posttjenesten mer enn nødvendig.

E-post til alle eller enkelte medlemmer på et emne eller en gruppe

 • Fra modulen "Stab" (på et emne) Klikk på "Send e-post".
 • Alternativt: Fra admin-siden til emnet/gruppen under menyen "Gruppe-e-post" velg "Ny Masseutsendelse".
 • Velg hvem som skal motta e-posten:
  • Send til alle i gruppen
 • Eller send til følgende roller:
  • Studenter
  • Undervisingsassistenter
  • Administrative kontaktpersoner
  • Administratorer
  • Emneansvarlige / forelesere
 • Du kan også velge: "I tillegg, send til følgende personer" (forutsetter at du ikke har valgt "Send til alle i gruppen")
  • Merk de som skal motta meldingen.
 • Velg "Skriv massemelding" for å skrive meldingen.
  • Kopifeltet vil automatisk bli fylt ut med e-postadressen til avsender (deg).
  • Hvis du ikke ønsker kopi av e-posten så må du fjerne e-postadressen fra kopifeltet.
  • I Kopifeltet kan man også angi flere e-postadresser (bruk komma mellom adressene).
  • Husk å fylle ut alle obligatoriske felter merket med "(Må være med)"
  • Velg dato og klokkeslett for utsendelse (Send-dato)
 • En melding kan redigeres eller stoppes dersom den ikke er sendt ut. Dette gjøres via Admin-siden under "Gruppe-e-post" menyen ved å velge "Masseutsendelse logg".

E-post til alle eller enkelte medlemmer på flere emner og grupper samtidig

 • Fra modulen "Emner og Grupper" eller fra modulen "Stab" klikk på "Send e-post til flere emner/grupper"
 • Velg hvem som skal motta e-posten:
  • Velg emner/grupper og/eller undergrupper som skal motta masseutsendelsen
 • Velg "Skriv massemelding" for å skrive meldingen.
  • Kopifeltet vil automatisk bli fylt ut med e-postadressen til avsender (deg).
  • Hvis du ikke ønsker kopi av e-posten så må du fjerne e-postadressen fra kopifeltet.
  • I Kopifeltet kan man også angi flere e-postadresser (bruk komma mellom adressene).
  • Husk å fylle ut alle obligatoriske felter merket med "(Må være med)"
  • Velg dato og klokkeslett for utsendelse (Send-dato)
 • En melding kan redigeres eller stoppes dersom den ikke er sendt ut. Dette gjøres via Admin-siden under "Gruppe-e-post" menyen ved å velge "Masseutsendelse logg".

Legge ved en lenke til en fil i fillageret ved utsending av e-post

 • Legg først filen i fillageret til emnet/gruppen
 • Velg "Sett inn lenke til en fil i fillageret"
 • En oversikt over filene i fillageret til emnet/undergruppen vises
 • Velg filen man ønsker å legge ved en lenke til. (Filer velges ved å klikke på "Velg" i kolonnen til høyre).

Åpne for at studenter på et emne/undergruppe kan sende ut e-post fra Mi side

 • Standard valg (default) for utsending av e-post på emner og grupper i Mi side er at kun administratorer kan gjøre dette.
 • Det kan være aktuelt for en foreleser å gi studenter adgang til å sende e-post til hverandre via Mi side. For eksempel dersom en gruppe studenter jobber sammen på en oppgave og har sin egen undergruppe på et emne eller lignende.
 • Gå til Admin-siden under Gruppeadministrasjon.
  • Endre massepost policy til emnet/undergruppen ved å velge "Alle medlemmer".
  • Nå har alle medlemmer, inkludert studentene på emnet/gruppen, adgang til å sende ut e-post på det aktuelle emnet/gruppen fra Mi side.


Til dokumentasjonsoversikten

Fillageret

Valg av filtyper (anbefalinger)

Man kan i utgangspunktet legge ut flere ulike typer filer i fillageret. Fra og med 1.1.2009 er det anbefalt at man publiserer filer i et av formatene (htm/html, PDF 1.4 eller nyere, eller i ODF 1.0), som oppfyller kravene til åpne standarder satt av Fornyings- og forskningsdepartementet. (Du kan lese mer om dette på nettsiden til regjeringen her.) Dette kan komme til å bli et krav etter hvert.

De to formatene som er anbefalt er PDF 1.4 eller nyere og ODF 1.0.

Det følger her en veiledning på hvordan man kan lagre filer i disse to formatene ved UiB.

PDF 1.4 eller nyere

Det er sterkt anbefalt at PDF versjon 1.4 eller nyere benyttes ved publisering av alle ferdigstilte dokumenter (som for eksempel litteraturlister, oppgavetekster, løsningsforslag, forelesningsnotater, osv.)

Ved alle PC-er på Universitetet i Bergen er det installert en skriverdriver som heter "PDFCreator" som kan konvertere ulike filer til PDF (dvs. at den lagrer en valgt fil i PDF format). Merk: Filen skrives ikke ut på en printer, men konverteres til PDF format som så kan lagres. Det koster ikke noe å konvertere til PDF ved hjelp av skriverdriveren på UiB. Merk: Du må sitte på en UiB PC for å benytte denne fremgangsmåten.

Steg for steg - lagring av PDF-filer

 • PDF versjon 1.4 er valgt som standard versjon for konvertering til PDF når du bruker PDFCreator på en UiB PC.
 • Åpne filen som du ønsker å lagre som PDF. (Den opprinnelige filen din vil bestå)
 • Velg skriv ut (Ctrl+P)
 • Velg skriveren "PDFCreator"
  • Dersom skriveren "PDFCreator" ikke er installert på din PC– kontakt BRITA: https://bs.uib.no
 • Klikk "OK"
 • Klikk "Save"
 • Velg mappen som du ønsker å lagre PDF-filen i
 • Velg filnavn på PDF-filen
 • Klikk "Save"
 • Filen lagres og åpnes automatisk som PDF.
 • Se etter at innholdet/formateringen ser OK ut og lukk filen.
 • PDF-Filen er nå klar til å legges ut i fillageret - se fremgangsmåte nedenfor.

For Mac-brukere

Den integrerte PDF-løsningen for Mac lager kun PDF versjon 1.3, og man vil oppleve at Mi side avviser dokumentet. Mac-brukere må derfor installere konverteringsprogramvare, slik at man får produsert PDF-dokumenter i versjon 1.4 eller nyere.

 • IT-avdelingen har laget en installasjonsveileder.
 • Konvertereren legges til som valg i utskriftsmenyen i Word, og gir lett tilgang og bruk
 • Den konverterte filen blir akseptert ved opplasting til Mi Side

ODF 1.0:

ODF står for Open Document Format. Ved publisering av dokumenter beregnet for videre bearbeiding er det sterkt anbefalt at man publiserer filen i ODF 1.0. (Som for eksempel dokumenter der studentene skal registrere/fylle ut noe.)

ODF har foreløpig begrenset utbredelse. Det anbefales derfor midlertidig å parallellpublisere i ett eller flere tilleggsformater (som for eksempel en word-fil eller lignende) for å sikre allmenn tilgjengelighet til publisert materiale.

Steg for steg - lagring av ODF filer

IT-avdelingen tilbyr en ODF-plugin til Office 2003. Når den er installert på PC-en gjør den at man kan lagre for eksempel word-dokumenter som *.odt.

Man vil i en periode (frem til IT-avdelingen har fått fikset det) få noen feilmeldinger når man velger å lagre for eksempel word-filer som *.odt osv, men disse skal man bare overse.

 • Send en issue til BRITA (http://bs.uib.no/) sammen med maskinnavnet på din PC og be om å få installert "ODF-plugin for Office 2003".
 • Åpne dokumentet ditt i det vanlige programmet (Word, Excel eller lignende)
 • Word-dokumenter:
  • Velg "Fil"
  • Velg "Lagre som"
  • I nedtrekksmenyen/rullegardinen for filtype velg "ODF Text Document (*.odt)".
  • Lagre filen på et valgt sted
 • Excel dokumenter:
  • Velg "Fil"
  • Velg "Export ODF Spreadsheet…"
  • Finn et sted å lagre filen. (Filen får *.ods som filekstensjon)
 • PowerPoint dokumenter:
  • Velg "Fil"
  • Velg "Export ODF Presentation…"
  • Finn et sted å lagre filen. (Filen får *.odp som filekstensjon)


OpenOffice - et alternativ til ODF-plugin og Microsoft Office

Dersom du ønsker det/ber om det så kan du også få installert OpenOffice (alternative programvarer til Microsoft og som oppfyller kravene til ODF). IT-avdelingen installerer OpenOffice på maskinen din dersom det er plass til dette.

 • Send en issue til BRITA (http://bs.uib.no/) sammen med maskinnavnet på din PC og be om å få installert ”OpenOffice”.
 • Programpakken OpenOffice består av følgende programmer:
  • Writer (Skriveprogram - Filekstensjon *.odt)
  • Impress (Lage presentasjoner som slides - Filekstensjon *.odp)
  • Calc (Regneark - Filekstensjon *.ods)
  • Math (Program for å skrive regnestykker - Filekstensjon *.odf)
  • Draw (Tegneprogram - Filekstensjon *.odg)
  • Base (Program for å lage databaser)

Legge ut filer og lenker i Fillageret

Gå inn på Fillager. Her ser du mappene til emnet eller gruppen. Mappenavnene er standard, men kan enkelt endres ved å velge Rediger mappe, eller Slette denne mappen.

I fillageret kan det for eksempel lastes opp gamle eksamensoppgaver, regneoppgaver/ oppgaveløsninger, powerpointpresentasjoner fra forelesninger etc. I tillegg er det mulig å legge ut lenker (url). Det er fullt mulig å legge til eller slette mapper og gi mapper nye navn.

Legg ut filer på følgende måte:

 • Klikk på Fillager
 • Velg mappen som filen skal legges i
 • Klikk deretter på "Legg til fil"
 • Finn(Browse..) etter- og velg den ønskede filen
 • Legg inn tittel og eventuelt en beskrivelse av innhold (valgfritt).
  • Administratorer kan velge om beskrivelsen knyttet til en fil i fillageret ikke skal vises for studentene.
  • Beskrivelsen blir automatisk vist for studentene dersom man ikke aktivt velger "Nei".
  • Dersom det er flere versjoner av filen er det alltid beskrivelsen som er knyttet til den siste versjonen av filen som vises.
  • Beskrivelsen vises i kolonnen "Beskrivelse" til høyre.
 • Dersom filen ikke skal bli synlig for studentene umiddelbart så kan du velge å sette en fremtidig publiseringstid for filen.
  • Bruk den lille kalenderen for "Fremtidig publiseringsdato" og registrer ønsket dato og klokkeslett for publisering.
  • Alle administratorer kan se filen selv om den har fått en fremtidig publiseringstid.
  • Studentene får tilgang til filen når den fremtidige publiseringstiden har inntruffet.
  • Dersom man ikke setter en fremtidig publiseringstid, så vil filen bli synlig for studentene umiddelbart.
  • Merk: For å redigere en fremtidig publiseringstid må man laste opp en ny utgave av filen og sette en ny publiseringstid for den nye utgaven av filen, se fremgangsmåten for å laste opp revidert versjon av en fil
 • Klikk OK.
 • Filen er nå blitt tilgjengelig for alle som er medlem på emnet eller gruppa i fillageret.
 • En ny fil eller mappe i fillageret til et emne eller en gruppe blir indikert med en rød "Ny" tekst både på emnets/gruppens fillager og i "Mine filer". Ny markeringen blir liggende i 7 dager.
 • Kolonnen "Visninger" helt til høyre viser antall ganger filen eller lenken er blitt åpnet og hvor mange personer som har åpnet den totalt sett.
  • For å illustrere så indikerer tallene "10 / 5" i kolonnen visninger at 5 ulike personer på emnet har åpnet den aktuelle filen/lenken til sammen 10 ganger.

Merk

 • Administrator kan laste opp enkeltfiler på inntil 100 MB. For studenter (andre) er grensen på 8 MB.
 • Bruk filformater som kan åpnes i standard programvare.
 • I utgangspunktet er det kun de som har administratorrettigheter som kan legge ut filer (og Url-er) i fillageret. For å gi studentene skriverettigheter til en mappe i fillageret, kan man åpne den aktuelle mappen og velge Endre tilgang for medlemmer - Bare lese / Både lese og skrive
  • NB! Vær oppmerksom på at når studentene får både lese og skriverettigheter til en mappe så kan de også endre og slette filer som ligger i mappen, inkludert filer som andre har lagt ut. Vi anbefaler derfor at man alltid bruker Innleveringsmodulen (se Innlevering for mer informasjon om denne) til innlevering av studentoppgaver o.l. Dersom man ønsker at studenter skal ha tilgang til å lese og/eller kommentere andre studenters oppgaver så bør man benytte Kark.

Rediger beskrivelsen til en fil

Man kan redigere eller fjerne en beskrivelse som er knyttet til en fil i fillageret.

 • Velg "Egenskaper" til filen
 • Velg "Rediger beskrivelse"
 • Rediger og klikk "Endre" for å lagre endringene.

Laste opp revidert versjon av fil

Det er mulig å laste opp ny versjon av fil i fillageret, uten at tidligere versjon(er) blir slettet. Det er kun siste versjon som vises for medlemmene (forutsatt at de ikke er gitt administrasjons- eller redigeringsrettigheter til mapper).

 • Velg "Egenskaper" ytterst til høyre for filen som skal revideres.
 • Velg "Last opp ny utgave" og følg ordinær prosedyre for å laste opp filer
 • Tittelfeltet kan endres
 • Beskrivelsesfelte kan brukes til versjonskommentarer (vises i fillageret dersom "Vis beskriving" er valgt)
 • Eventuell fremtidig publiseringsdato kan også endres
 • Klikk OK
 • Siste versjon av filen vises nå øverst og gamle versjoner kan eventuelt slettes. (Husk at det er kun siste versjon som vises for medlemmene i fillageret.)
 • Klikk "Normal visning" for å gå tilbake til fillageret.

Laste opp flere filer samtidig

 • Du kan laste opp flere filer samtidig (multiple filer) dersom filene er komprimert til en ZIP-fil (dette kan gjøres i fillageret på de fleste PC-er):
  • Velg "Legg til ZIP-fil"
  • Finn filen (Browse..)
  • Innholdet blir pakket ut i en mappe med tittelen som du spesifiserer.
 • Du kan legge ZIP-filen en eksisterende mappe ved å velge "Legg til fil":
  • I stedet for å spesifisere en tittel krysser du av for "Denne ZIP-filen inneholder flere filer som skal pakkes ut".
  • Klikk OK og filen blir automatisk pakket ut i den valgte mappen i fillageret.
 • Du kan legge en ZIP-fil i fillageret uten at innholdet pakkes ut:
  • Velg "Legg til fil"
  • Finn filen (Browse..)
  • Fyll inn tittel og/eller beskrivelse (valgfritt)
  • Klikk "OK"
  • ZIP-filen er nå lagret i fillageret uten at innholdet er pakket ut.

Flytte filer mellom mapper og emner

 • Du kan flytte flere filer eller mapper mellom mapper og emner/grupper så lenge du har administratorrettigheter på emnene/gruppene.
 • Marker filene eller mappene du ønsker å flytte
 • Velg Flytt
 • Velg mappen som du ønsker å flytte filene til
 • Velg "Flytt hit"
 • De valgte filene/mappene er nå flyttet

Kopiere filer eller mapper

 • Man kan kopiere filer eller mapper innad i et fillager på et emne eller en gruppe
 • Marker filene eller mappene du ønsker å kopiere
 • Velg mappen du ønsker å kopiere dem til
 • De valgte filene/mappene er nå kopiert


Til dokumentasjonsoversikten

Informasjonssider

 • Informasjonssider er en modul som tilbyr fleksible informasjons- og grafiske muligheter for administratorer. Man kan legge inn bilder, tekster osv. som undersider på emner/grupper. (Sidene får egne faner).
 • Editeringen foregår i en enkel html editor.
 • Ved hver ny versjon som lages av en side blir det tatt backup av den forrige versjonen, noe som gjør at man kan gå tilbake til tidligere versjoner av siden.
 • Informasjonssider kan brukes på ulike måter. Man kan for eksempel legge ut ulike typer interninformasjon til studentene på fakultet- eller institutt nivå (grupper).

Legge til en ny side (fane):

 • Gå til Admin-siden under Informasjonssider
 • Klikk på "Administrer informasjonssider"
 • Inne i administrasjonsbildet velger du "Lag en ny Informasjonsside".
 • Merk: Den første siden du oppretter blir hovedsiden (toppnivået).
 • Du vil deretter oppgi "Sidenavn" (dette blir en del av URL’en så den kan ikke inneholde æ ø å eller bokstavmellomrom) og "Tittel" (Tittel vises i fanen = navnet på siden).
 • Lagre
 • Legg inn innhold på informasjonssiden du opprettet ved å klikke på "Rediger" i raden for "Content" (innhold).
 • Rediger tekst og bilder ved hjelp av en HTML-editor.
 • Klikk på bilde ikonet for å sette inn bilder
  • Bilder som skal brukes må allerede ligge på internett. Det vises på informasjonssiden ved å registrere adressen til bildet.
  • Høyreklikk på bildet og velg Properties. Location = adressen til bildet. Kopier location og lim den inn ved hjelp av bildefunksjonen i html editoren. Merk at dersom det er lagt inn en link til et bilde som så fjernes fra nettet så vil det ikke lenger vises på informasjonssiden heller.
 • Klikk på OK for å lagre.
 • Under "Publiseringsvalg" kan man velge å publisere, forhåndsvise eller å se på tidligere versjoner av siden.
 • Informasjonssiden publiseres ved å klikke på "Publiser" (Den blir da synlig for alle medlemmene)
  • Hver gang en side redigeres må man velge "Publiser" for at endringene skal bli synlige.
 • Når man lager flere informasjonssider så vil de bli organisert under klikkbare faner.
 • Dersom man har administratorrettigheter så vises det en link nederst til høyre på alle Informasjonssidene; "Redigèr denne siden". Ved å klikke på denne kommer du rett til administrasjonssiden slik at du kan redigere innholdet.


Til dokumentasjonsoversikten

Innlevering


Om innlevering i Mi side

 • Innleveringsmodulen består av tre ulike typer mapper: Læringsmappen, Vurderingsmappen og Masteroppgave.

Mappetyper Innlevering.png

  • Disse tre mappetypene er visuelt ulike og det er de eneste typene innleveringsmapper man kan opprette i innleveringsmodulen.
  • Man kan ikke endre navn på de tre mappetypene.
  • Undermapper som eventuelt opprettes på "Læringsmappen" og "Vurderingsmappen" kan man sette navn på selv.
 • De tre mappetypene opprettes av administrator på et emne. Hver student får en egen læringsmappe, vurderingsmappe og/eller mappe til masteroppgaven der de kan laste opp alle typer filer.
 • Studentene kan kun se sine egne innleverte filer i mappene.
 • Administratorer på emnet kan se alle studentenes innleveringer i de tre mappetypene.
 • Administrator kan sette tidsbegrensning på hvor lenge mappene skal være åpne (tidsfrist for innlevering) og studenter som ikke har levert kan bli varslet på e-post.
 • Faglærer kan kommentere innleverte oppgaver/arbeid, enten direkte i dokumentet eller i eget kommentarfelt i Lærings- og Vurderingsmappen.

Filstørrelser:

 • Administrator kan laste opp enkeltfiler på inntil 100 MB i alle mappene.
 • For studenter er grensen på 20 MB i Lærings- og Vurderingsmappen, og 100 MB i Masteroppgave.

Om Læringsmappen

Læringsmappe Innlevering.png

Læringsmappen er en mappe som er ment til innlevering av arbeid som studentene skal få kommentarer og tilbakemeldinger på. Denne mappen er ikke ment for oppgaver som har betydning for karakteren i et emne. I læringsmappen gjelder derfor ikke reglementsbestemmelsene vedrørende eksamen. Merk: Oppgaver som leveres i Læringsmappen kan IKKE sendes til det elektroniske Eksamensarkivet ved UiB.

Om Vurderingsmappen

Vurderingsmappe Innlevering.png

Oppgaver som leveres inn i vurderingsmappen skal være oppgaver som har betydning for karakteren i emnet. I vurderingsmappen gjelder derfor reglementsbestemmelsene vedrørende eksamen, se Reglement for studier og grader ved Universitetet i Bergen, Kap. 4. Eksamen , samt eventuelle utfyllende regler fastsatt av fakultetet. Merk: Alle innleverte oppgaver i Vurderingsmappen sendes automatisk til det elektroniske Eksamensarkivet ved UiB.

Om Masteroppgave

Masteroppgave Innlevering.png

"Fra og med 01.08.07 skal, som hovedregel, alle masteroppgaver leveres elektronisk og beståtte masteroppgaver gjøres tilgjengelig via BORA etter samtykke fra forfatteren. Konsekvenser ved slik tilgjengelighet i forhold til fremtidig publikasjon må avklares og informeres om." (Jfr. UU møte 3.oktober 2006, Sak 45/06 Elektronisk innlevering, arkivering og tilgjengeliggjøring av masteroppgaver ved UiB). Mi side har derfor vært tilrettelagt for å ta imot masteroppgaver elektronisk siden 1.januar 2007. Merk: Alle innleverte oppgaver i Masteroppgave-mappen kan sendes til det elektroniske Eksamensarkivet ved UiB.

Mappen Masteroppgave er en type vurderingsmappe som kun er beregnet for innlevering av masteroppgave. Oppgaver som leveres inn i denne mappen skal være oppgaver som har betydning for karakteren i emnet. I denne mappen gjelder derfor reglementsbestemmelsene vedrørende eksamen, se Reglement for studier og grader ved Universitetet i Bergen, Kap. 4 Eksamen, samt eventuelle utfyllende regler fastsatt av fakultetet.

Studentene kan ved innlevering i mappen masteroppgave velge å gjøre masteroppgaven tilgjengelig og søkbar på web i BORA. Studentene inngår en avtale med BORA om tilgjengeliggjøringen. (Avtalen ligger i BORA - også på engelsk).

Det stilles krav til at masteroppgaver må leveres i PDF på grunn av elektronisk arkivering (krav fra Riksarkivet). Se oversikt over krav til format ved innleveringer nedenfor.

Man kan opprette undermapper på Masteroppgave, men kun individuelle mapper med studentenes navn. Denne funksjonen tilbys for de instituttene hvor masterstudenter selv velger innleveringsdatoen. For de som har en felles innleveringsdato på instituttet (master-emnet) behøver man ikke å opprette individuelle mapper per student.

Velg rett semester for innlevering av masteroppgaver

1.juli går man over fra vårsemester til høstsemester i Mi side og 1. januar går man over fra høstsemesteret til vårsemesteret. Overgangen til nytt semester innebærer at studentene får opprettet medlemskap på det nye semesterets emner og mister medlemskapene sine på det forrige semesterets emner. (Så fremt man ikke har forlenget medlemskapet til studentene på emnet utover i påfølgende semester før 1.juli.)

Ved innlevering av masteroppgaver i Mi side etter hhv. 1.juli og 1.januar er det viktig å tenke over en del ting:

 • Semester for registrering av sensur i Felles Studentsystem (FS) må stemme overens med semesteret til emnet i Mi side hvor selve oppgaven er innlevert.
 • Dette innebærer at dersom studentene feks leverer oppgaven sin på våremnet i Mi side så må også sensuren registreres på våren i FS.
  • Dersom en oppgave leveres på feil semester i Mi side i forhold til registrering av sensuren i FS så vil man ikke kunne overføre oppgaven til Eksamensarkivet eller BORA (Bergen Open Research Archive).
  • Dersom det oppdages tilfeller hvor en masteroppgave er levert på feil emne så må dere melde fra om dette så snart som mulig via lenken "Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?". Lenken ligger alltid nederst på Mi side. OBS: Klikk på lenken når du står i den aktuelle innleveringsmappen hvor feilen har skjedd.

Regelen for hvilket semester man skal registrere sensur på i FS (merk at det kan være ulik praksis på noen fakultet her):

 • Dersom man er ferdig med vurderingen av både den skriftlige oppgaven og en eventuell muntlig eksamen senest innen 31.august så skal sensuren protokollføres på vårens emne i FS. (For høstens semester er regelen innen 31.januar).
 • Dersom vurderingen av den skriftlige oppgaven og en eventuell muntlig eksamen først er klar fra og med 1.september så skal sensuren protokollføres på høstens emne i FS. (For høstens semester er regelen fra og med 1.februar). I dette tilfellet må altså selve oppgaven leveres inn på høstens emne i Mi side og studenten må derfor bli vurderingsmeldt på høstens emne i StudentWeb (FS).
 • Merk at man ikke kan flytte allerede innleverte oppgaver fra ett emne til et annet i Mi side

Egenerklæring ved innlevering av oppgaver i Mi side og i Kark

 • Fra og med 13. juni 2008 kl 15:00 vil en egenerklæringstekst automatisk komme opp i starten av alle innleveringer som studentene gjennomfører i Mi side og i Kark. Studentene må bekrefte egenerklæringen for å få gå videre i innleveringsprosessen.
  • Unntak: Egenerklæringen dukker ikke opp ved gruppeinnleveringer i Mi side.
 • Egenerklæringen foreligger på bokmål, nynorsk og engelsk og styres av språkinnstillingen som studenten har valgt i Mi side.
 • Klikk her for å se egenerklæringen studentene må bekrefte (ligger i veiledningen til studentene.)

Kontroll på gyldig vurderingsmelding

 • Fra og med 24. juni 2010 klokken 15:30 vil studenter som ikke har en gyldig vurderingsmelding registrert på emnet i StudentWeb få beskjed om dette ved innlevering av oppgaver. Denne beskjeden vil dukke opp i steget etter egenerklæringen.
  • Unntak: Denne informasjonen gis ikke ved gruppeinnleveringer i Mi side.
 • Informasjonen foreligger på bokmål, nynorsk og engelsk og styres av språkinnstillingen som studenten har valgt i Mi side.
 • Klikk her for å se informasjonen som gis til studentene (ligger i veiledningen til studentene.)

Opprette Mappetypene (Læringsmappen, Vurderingsmappen og Masteroppgave) på et emne eller en undergruppe

Viktig informasjon: Opprett alltid innleveringsmapper på EMNER i Mi side - ikke på grupper som feks på et studieprogram. Det er kun oppgaver levert på emner (eller undergrupper til emner) som kan overføres automatisk til eksamensarkivet.

 1. Dersom Innleveringsmodulen ikke allerede er opprettet på emnet (Skal automatisk bli opprettet på alle emner ved semesterstart), legg til innleveringsmodulen i emnet: Hvordan legge til funksjonalitet (ruter) på emner/grupper
 2. Administrer "Innlevering" ved å klikke på "Innlevering" i selve Innleveringsmodulen som er opprettet, eller via Admin-siden ved å klikke på "Innlevering" under menyen "Administrasjon av Innlevering".
 3. For å opprette en Læringsmappe, Vurderingsmappe eller Masteroppgave-mappe klikker du på knappen "Opprett ny mappe" når du står i "Innlevering".
 4. For å opprette alle tre mappetypene gjentas prosessen ved å gå inn i "Innlevering" og klikke på knappen "Opprett ny mappe" en gang til.

Sette en åpne og lukketid på mappen

 1. Marker for "Nei" på valget "Bruk felles åpningstid fra [Emnenavnet]"
 2. Sett ønsket åpnningstid i feltet "Åpen fra"
 3. Sett ønsket stengetid i feltet "Stengt etter" - Etter dette tidspunktet kan ikke studentene lenger levere inn oppgaver i mappen.

Stenge en mappe

 1. Før åpningstiden til en mappe inntreffer og etter at stengetiden er gått ut så er mappen stengt.
 2. Generelt kan man stenge en mappe for innlevering ved å sette åpningstid til det samme som stengetid: "Åpen fra" = "Stengt etter".
 3. Du kan alternativt stenge en mappe ved å velge mappeegenskaper
 4. Klikk så en gang i ruten "Steng mappen"
 5. Klikk OK
 6. Mappen er stengt.

Beredskap ved innleveringsfrister

 • For å sikre at det er beredskap ved innleveringsfrister anbefales det å sette innleveringsfrister til virkedager mellom 08:00 og 15:00.
 • Innleveringsfrister som settes utenom virkedager mellom 08:00-15:00 vil være på egen risiko da IT-avdelingen og Studieadministrativ avdeling ikke har beredskap utover dette.

Slå på / slå av Innleveringsmodulen

 • Innlevering (Aktivert | Deaktiver):
  • Brukes for å aktivere/deaktivere innleveringsmappene (standard/default = Ikke aktivert)
  • Når Innlevering er "Aktivert" vil alle de opprettede mappetypene bli synlig for medlemmene på emnet.

Administrere Innlevering for undergrupper

Det er mulig å gjøre noe administrasjon av innleveringsmapper for undergrupper på emne-nivået:

Opprette innlevering på alle undergrupper

Man kan opprette innleveringsmapper på hver enkelt undergruppe, men dersom man skal benytte innlevering på flere undergrupper er det tid å spare ved å administrere opprettingen av innleveringsmappene fra Admin-siden til emnet.

Steg for steg:

 • Gå til Admin-siden til emnet
 • Under "Innlevering" velg "Legg til innleveringsmappe i alle undergrupper (dette kan ta litt tid)"

Du får her to ulike valgmuligheter på samme siden:
1.Legg til Innleveringsmappe på alle undergruppene for emnet.

 • Dette vil opprette en Innleveringsmappe med Læringsmappen (default) på alle undergruppene til emnet.

2.Legg til Innleveringsmappe basert på individuelle valg for hver undergruppe.

 • Velg i en tabell hvilke mapper som skal opprettes for de ulike undergruppene.
  • Følgende valg er tilgjengelige:
   • Legg til undergruppe (Husk å marker i ruten helt til venstre for undergruppene som skal administreres)
   • Aktiver (gjør synlig)
   • Læringsmappe
   • Vurderingsmappe
   • Masteroppgave
   • Gruppeinnlevering
   • Anonymiser
  • Merk at noen kombinasjoner ikke er lov: Mappen Masteroppgave kan for eksempel aldri anonymiseres selv om du velger dette i tabellen.
 • Klikk på "Opprett" når du er ferdig med valgene.
 • Du får opp en kvitteringsside etter at innleveringsmappene er opprettet.
 • For å endre på noen av mappene i ettertid så må du gjøre dette i den aktuelle undergruppen.

Åpningstid på mappene

 • Sett felles åpningstid på alle innleveringsmappene (også på undergruppene)

Her kan du angi felles åpningstid som da vil gjelde for alle innleveringsmappene (også på undergrupper), men ikke de som har satt egne åpningstider eller valgt å ikke bruke felles åpningstider i det hele tatt.

Andre administrasjonsmuligheter

Redigere en mappes egenskaper

 • Velg "Innlevering" under "Administrasjon av innlevering" i admin-bildet og den mappen du ønsker å redigere egenskapene for.
 • Velg knappen "Mappens egenskaper" for å redigere mappens egenskaper.
 • Velg om administrator skal varsles når en studentoppgave er innlevert, og

om man skal bruke felles åpningstid på hele emnet, inkludert undergrupper, eller sette egen åpningstid (gjelder kun denne mappen)

Medlemskap

 • Studentenes medlemskap fra StudentWeb vises i kolonnen "Medlemskap" i innleveringsmappene når studenten har levert inn en oppgave.
 • Medlemskapene har følgende notasjoner:
  • X : Medlemskap hentet fra Studentweb. Har både vurderingsmelding og undervisningsmelding.
  • U : Medlemskap hentet fra Studentweb. Har bare undervisningsmelding.
  • E : Medlemskap hentet fra Studentweb. Har bare vurderingsmelding.
  • -- : Medlemskap opprettet manuelt.

Lever inn oppgave for en student

 • Brukes av administrator når studenten ikke får levert inn selv eller når mappen er stengt. (Administrator leverer oppgaven inn for studenten)
 • Knappen heter "Lever inn en ny oppgave for en student".
 • Dersom en administrator leverer en oppgave på vegne av en student så får studenten automatisk tilsendt en e-post kvittering på innleveringen som er gjennomført.
 • Når en administrator skal levere inn en oppgave på vegne av en student blir det gitt informasjon dersom en student mangler gyldig vurderingsmelding på emnet.

Tilgang til/kommentering av oppgaver

Innleverte oppgaver vises i mappen og kan kommenteres på to måter:

1.Skriv en kort kommentar direkte i bildet:

 • Velg "Nye kommentarer" og skriv teksten direkte i ruten på siden (bare enkel tekst). Du kan også markere godkjent/ikke godkjent. Dette blir da lagt inn på en liten fil knytt til studenten sin oppgave.

2.kommenter direkte i studentens oppgave:

 • Last først ned studenten sin oppgave til din egen maskin.
 • Skriv dine kommentarer direkte i teksten og lagre filen på din egen datamaskin.
 • Gå tilbake til mappen og last opp den nye versjonen av oppgaven med dine kommentarer.
 • Studenten vil da kunne se både sin egen oppgave og den nye versjonen med dine kommentarer.

Administratorer og professorer kan laste opp ulike versjoner av kommentarer og kan bruke tekstboksen for versjonskommentar for å skille mellom kommentarfilene.

Studenten mottar automatisk e-postmelding når det lagt inn kommentar.

Godkjent / ikke godkjent

 • Tilbakemeldingen "Godkjent" / "Ikke godkjent" er ikke å regne som et eksamensresultat (dvs at det er ikke det samme som bestått/ikke bestått). Sensur skal føres på egne protokoller og skal registereres i FS.
 • Kommentaren "Godkjent" / "Ikke godkjent" kan benyttes som en tilbakemelding til studentene i forhold til obligatoriske innleveringer som må være godkjent før man kan framstille seg til eksamen og selve eksamensbesvarelsen.
 • Kommentaren "Godkjent" / "Ikke godkjent" vises for studenten i status-feltet til oppgaven.

E-post til studenter som har fått "Godkjent"/"Ikke godkjent"

Det er laget en mulighet for å sende en e-post til de studentene som har fått markert hhv "Godkjent"/"Ikke godkjent" på kommentaren.

 • Klikk på mappen
 • Marker i boksen øverst til venstre slik at alle filene i mappen blir markert
 • Klikk på "Vis kommentarer på de som er markert"
 • I kommentar kolonnen til høyre vises "Godkjent" eller "”Ikke godkjent" for hver oppgave (dersom slik kommentar er registrert).
 • Marker de du ønsker å sende e-post til i boksene i venstre kolonne
 • Klikk på knappen "Send e-post til de markerte" som ligger under listen.
 • Skriv meldingen din og send eller avbryt
 • Se veiledning for å sende e-post her E-post administrasjon i Mi side

Varsle studenter som ikke har levert

 • "Vis de som ikke har levert" lister opp alle studentene som ikke har levert inn oppgave i en mappe enda.
 • Bruk avkryssingsboksen til venstre for oppgavenavnet for å markere at man vil sende e-post kandidaten(e)
 • Når man er i visningsbildet over studenter som ikke har levert, kan man også velge "Vis de som har levert".
 • Bruk avkryssingsboksen til venstre for å sende e-post til kandidaten(e).

Utskrift av innleverte oppgaver i en mappe

Det er mulig å skrive ut en liste som viser innleverte oppgaver i en mappe. Utskriften viser emnekoden og navn samt mappenavnet. I tillegg vises: Forfatter, Rolle, Sist endret og Kommentarer (Godkjent/Ikke godkjent) samt totalt antall innleveringer.

 • Klikk på mappen
 • Marker i boksen øverst til venstre slik at alle filene i mappen er markert
 • Klikk på ”Vis kommentarer på de som er markert”
 • I kommentar kolonnen til høyre vises ”Godkjent” eller ”Ikke godkjent” for hver oppgave (dersom slik kommentar er registerert).
 • Klikk på knappen ”Skriv ut” over listen
 • Velg printer og skriv ut.

Anonymisering av mapper

 • Det er mulig å ta imot anonyme elektroniske innleveringer i Innleveringsmodulen i Mi side (dvs. innlevering kun på studentens studentnummer).
 • For å ivareta studentenes anonymitet stilles det krav til at anonyme innleveringer må gjøres i pdf format eller i ren tekst.
  • Det er derfor viktig å informere studentene om krav til format ved planlagte anonyme innleveringer i god tid i forkant av innleveringsdagen.
 • Merk: Innleverte oppgaver i anonymiserte mapper vil ikke vises på oversikten over innleveringer per student. Dette er for å sikre anonymiteten til studentene.
 • Det ligger informasjon om krav til format i brukermanualen for studentene:

Hvordan sette opp en anonym innleveringsmappe:

 • Merk: En mappe må være tom (ikke ha filer i seg) for at den skal kunne anonymiseres etter at den er opprettet.
  • Dersom mappen er tom kan anonymiseringen reverseres også slik at en anonymisert mappe blir ikke-anonymisert.
 • Merk: Man kan ikke anonymisere mapper dersom man har satt innleveringsmodulen til å ta imot gruppeinnlevering (gjelder kun undergrupper).

Dersom du vil anonymisere en nyopprettet mappe:

 • Opprett en mappe med det navnet du ønsker
 • Merk av for ”Ja” på valget: "Anonymiser innholdet i mappen" (siste valget ved opprettelsen av mappen)

Dersom du ønsker å anonymisere en eksisterende mappe:

 • Klikk på mappen som du ønsker å anonymisere
 • Velg "Mappens egenskaper".
 • Merk av for "Ja" på valget: "Anonymiser innholdet i mappen"

Informasjon som vises i Statusfeltet

Til alle innleverte oppgaver vises det et status-felt i høyre kolonne.

”Ephorus N/A” [Ephorus N/A] indikerer at det ikke er koblet noen ”Ephorusansvarlig” til emnet (N/A står for Not Available). Oppgaver kan likevel bli sjekket i Ephorus selv om det ikke er noen som er registrert som Ephorusansvarlig på emnet i Mi side. Statusen er synlig både for studenter og ansatte. Les mer om Ephorus ved UiB her. Det er viktig at alle studenter setter seg inn i:

Status for overføring til BORA og Eksamensarkivet vises både for studenter og administratorer.

Gruppeinnleveringer

Når flere studenter skriver en oppgave sammen som skal leveres inn i Mi side kan man organisere innleveringen slik at bare ett eksemplar av oppgaven må leveres inn. Denne oppgaven blir synlig for alle studentene (forfatterne).

Gruppeinnleveringer kan organiseres på undergrupper:

 • Alle studentene som er medlem på undergruppen kan se hverandres innleverte oppgaver.

Hvordan organisere innlevering av gruppeoppgaver på en undergruppe:

 • Opprett en undergruppe på emnet for hver gruppe av studenter som skal skrive en oppgave sammen.
 • Tilgangen for studentene på emnet til å melde seg inn i undergruppen/e på egenhånd kan begrenses av administrator om ønskelig.
  • Man setter innleggingspolicy da til ”Stengt”: Gå inn på Admin – Gruppeadministrasjon - Endre innleggingspolicy - Åpen | Stengt | Venter på godkjenning. (velg ”stengt”).
  • Fordel studentene som medlemmer i riktig undergruppe. Alternativt: Studentene kan legge seg selv inn på riktig gruppe dersom innleggingspolicy ikke er satt til ”Stengt”.
 • Opprett innleveringsmodulen og mappetypen/e som gruppens medlemmer skal levere inn i.
 • Aktiver ”Gruppeinnlevering i alle innleveringsmappene” fra Admin-siden under ”Administrasjon av innlevering”. Dette gjør at alle medlemmene i undergruppen kan se innleveringene som et annet medlem gjør i undergruppen.
 • Aktiver innleveringsmodulen fra Admin-siden ved å klikke på ”Aktiver”. (Gjør at innholdet i Innleveringsmodulen blir synlig for medlemmene i undergruppen.)

Merk: Når en gruppeinnlevering er foretatt, dvs at en fil er blitt lastet opp av en student, så kan man ikke deaktivere gruppeinnleveringsfunksjonaliteten. Dette kan kun gjøres så lenge innleveringsmodulen er tom for filer.

Merk: Man kan ikke ha anonymiserte mapper dersom man skal ta imot gruppeinnlevering.

Merk: Det er bare administratorer på emnet som kan kommentere oppgavene som er innlevert. Alle studentene som har foretatt en gruppeinnlevering kan se kommentaren til oppgaven.

Krav til format ved innlevering i Mi side

Det stilles krav til format ved innlevering av oppgaver i Mi side når:

 1. Studenter leverer inn masteroppgaven.
 2. Studenter leverer inn en oppgave i en anonymisert mappe.

Formatkrav ved innlevering i de ulike mappetypene:

 • Læringsmappen og undermapper til læringsmappen:
  • Ingen krav.
 • Anonymisert læringsmappe og/eller anonymiserte undermapper til læringsmappen:
  • Enten PDF eller ren tekst (txt, sgml, html, xml, lisp, osv).
 • Vurderingsmappen og undermapper til vurderingsmappen:
  • Ingen krav.
 • Anonymisert vurderingsmappe og/eller anonymiserte undermapper til vurderingsmappen:
  • Enten PDF eller ren tekst (txt, sgml, html, xml, lisp, osv).
 • Masteroppgave mappen og undermapper til masteroppgave mappen (Mapper på studentens navn):
  • Kravet er PDF.
 • ZIP filer:
  • ZIP filer som inneholder lovlige filtyper kan også leveres i de ulike mappetypene. Men zip-filer er ikke tillatt i masteroppgave-mappen.

Slette, flytte og kopiere filer i Innleveringsmodulen

I innleveringsmodulen er det begrensninger på hvilke mappetyper man kan flytte og kopiere filer mellom:

 • Studenter kan ikke slette innleverte filer fra noen av mappetypene i innleveringsmodulen.
  • Studenter som ønsker å slette en fil fra innleveringsmodulen må kontakte administrator/emneansvarlig som kan gjøre dette for studenten.
 • Fra "Læringsmappen" kan man ikke flytte filer til "Vurderingsmappen" eller til "Masteroppgave".
  • Man kan kopiere filer fra "Læringsmappen" til både "Vurderingsmappen" og til "Masteroppgave".
  • Man kan flytte filer innad i "Læringsmappen" - for eksempel fra en undermappe til en annen.
 • Fra "Vurderingsmappen" kan man ikke flytte eller kopiere filer til "Læringsmappen" eller "Masteroppgave".
  • Man kan flytte filer innad i "Vurderingsmappen" - for eksempel fra en undermappe til en annen.
 • Fra "Masteroppgave" kan man ikke flytte filer til "Læringsmappen" eller til "Vurderingsmappen". Studenter kan flytte en fil **fra "Masteroppgave" til sin egen undermappe i "Masteroppgave" (med studentens navn).
  • Man kan ikke kopiere filer fra "Masteroppgave" til "Læringsmappen" eller "Vurderingsmappen".

Tildeling av ekstra/mindre tid til innleveringer for enkelte studenter

 • Funksjonen brukes dersom en eller flere studenter har fått innvilget ekstra/mindre tid på innleveringer.
 • Man kan administrere hvem som skal få ekstra/mindre tid og hvor mye hver enkelt skal få.
 • Man kan også velge å gi en eller flere studenter ekstra/mindre tid i en enkelt mappe, eller på hele emnet (det vil si i alle innleveringsmappene som opprettes på emnet.)

Fremgangsmåte:

 • Dersom du ikke har gjort det allerede så bør du først sette en åpne og lukketid på den aktuelle mappen.
 • Klikk på den aktuelle mappen for tildeling av ekstra/mindre tid.
 • Klikk på knappen "Administrer hvem som skal ha ekstra/mindre tid"
 • Klikk på knappen "Gje ein eller fleire studentar ekstra/mindre tid"
 • Legg inn ekstra/mindre tid i feltene for dager og/eller timer.
  • For å registrere mindre tid bruk minustegn slik: "-1"
 • OBS: Når man tildeler ekstra/mindre tid før eller etter at den opprinnelige fristen er gått ut så legges den ekstra tiden på/eller trekkes fra det tidspunktet som fristen opprinnelig er satt til å gå ut på. Eks: Dersom fristen er satt til å gå ut mandag 1. mars 2007 kl 12:00 og man denne dagen klokken 14:00 legger til en hel dag i ekstra tid - Da vil den nye innleveringsfristen bli tirsdag 2. mars 2007 kl 12:00. (ikke 14:00).
 • Dersom mappen har fått en definert åpne og stengetid så vil denne vise over feltet for "ekstra/mindre tid - dager".
 • Dersom mappen har fått en definert åpne og stengetid så vil du også få se hva den nye datoen og/eller klokkelsettet blir for de markerte studentene. Dette vises like under feltet "Ekstra/mindre tid - timer".
  • Det vil stå: "Ny stengetid for markerte studenter: [dato + klokkeslett]"
 • Merk følgende begrensinger i utregning av ekstra/mindre tid:
  • Dersom mappen ikke har fått en definert åpne og stengetid så vil ikke Mi side kunne regne ut hva den nye fristen blir (mangler utregningsgrunnlag). Det er derfor viktig at man definerer en åpne og stengetid før man tildeler enkeltstudenter ekstra/mindre tid.
  • Mi side vil heller ikke kunne regne ut hva den nye fristen blir dersom den ekstra/mindre tiden gjelder for "Hele emnet (alle innleveringsmappene)".
 • Klikk knappen "OK" når du er ferdig.
 • Merk: En e-post med informasjon om tildeling av ekstra/mindre tid til innlevering sendes automatisk ut til studenten/e som fikk tildelt ekstra/mindre tid og til den personen som tildelte ekstra/mindre tid.

Sende e-post til studenter som har fått tildelt ekstra/mindre tid:

Det er laget en mulighet for å sende e-post til alle studentene som har fått tildelt ekstra/mindre innleveringstid, samt å få skrevet ut en liste over disse studentene.

 • Merk at alle studenter som får tildelt ekstra/mindre tid automatisk får tilsendt en e-post om dette når tildelingen registreres.
 • Velg mappe
 • Velg ”Administrer hvem som skal ha ekstra/mindre tid”
 • Marker studentene som du ønsker å sende e-post til
 • Klikk på knappen ”Send e-post til de som er markert”
 • Skriv meldingen din og send eller avbryt

Se veiledning for Mi side - Epost - administrasjon

Skriv ut en liste over de som har fått tildelt ekstra/mindre tid:

Utskriften viser emnekode og navn samt mappenavn. I tillegg vises: Etternavn, fornavn, e-post adressen, Rolle, Ekstra/mindre tid og Hvor ekstra/mindre tid er tildelt.

 • Velg mappe
 • Velg ”Administrer hvem som skal ha ekstra/mindre tid”
 • Klikk på knappen ”Skriv ut”

Utvide innleveringsfristen for alle studenter på emnet

Følg fremgangsmåten beskrevet nedenfor for å gi en ny innleveringsfrist for alle studentene i en mappe:

 • Klikk på den mappen det gjelder.
 • Klikk på knappen "Egenskaper for mappe".
 • Velg ny tid i datofeltene for "Stengt etter" (Den nye innleveringsfristen.)
 • Klikk knappen "OK" når du er ferdig.
 • Husk å varlse studentene om den nye innleveringsfristen.


Rutiner og retningslinjer for tildeling av ekstra tid til innleveringer ved ikke planlagt nedetid

Les om saken i Utdanningsutvalget (UU) her: UU Sak 25/07 Elektroniske eksamensbesvarelser – rutiner ved nedetid.

Retningslinjer for tildeling av ekstra innleveringstid: Ved ikke planlagt nedetid i Mi side gjelder følgende retningslinjer for tildeling av ekstra innleveringstid. Retningslinjene gjelder også for Kark:

 • Dersom Mi side har vært utilgjengelig for elektroniske innleveringer i løpet av innleveringsdagen, og dette skyldes ikke planlagt nedetid, utvides innleveringsfristen med minimum en dag for alle studentene på emnet.
 • Dersom Mi side har vært utilgjengelig for elektroniske innleveringer i over en dag, og dette skyldes ikke planlagt nedetid, utvides innleveringsfristen med minimum to dager for alle studentene på emnet.
 • Det er det ansvarlige institutt/fakultet for emnene som fastsetter ny innleveringsfrist i henhold til disse retningslinjene.

Instituttet/fakultetet må så snart som mulig informere studentene om eventuelle endringer i leveringsfrister per e-post og melding i Mi side. Studentene har ansvar for å sjekke Mi side og student-e-posten jevnlig.

Standardmelding som instituttene/fakultetene skal benytte i e-post utsendingen og som melding i Mi side etter utvidelse av fristen til innlevering:

Mi side var utilgjengelig [dd.mm.åå] fra klokken [tt.mm] til klokken [tt.mm]. Feilen er rettet og systemet er tilgjengelig igjen. Instituttet/fakultetet har satt ny innleveringsfrist, jfr." Retningslinjer for tildeling av ekstra innleveringstid.

Ny frist: [dd.mm.åå] klokken [tt.mm]."

NB! Fyll inn med riktig informasjon der dato og klokkeslett mangler.

Oversikt over innleveringsfrister i Mi side og Kark

Nedlasting av arkiv av innleverte oppgaver

I Læringsmappen og Masteroppgave-mappen kan man laste ned ikke anonymiserte arkiver av oppgavene. Følgende to valg er tilgjengelige:

 • "Last ned et arkiv av innholdet i denne mappen og alle undermappene" og
 • "Last ned et arkiv av filene i denne mappen".

I Vurderingsmappen kan man laste ned anonymisert arkiv av oppgavene. Et anonymisert arkiv endrer filnavnet på alle oppgavene til studentens studentnummer. Følgende to valg er tilgjengelige:

 • "Last ned et anonymisert arkiv av innholdet i denne mappen og alle undermappene" og
 • "Last ned et anonymisert arkiv av filene i denne mappen".

Last ned et arkiv med alle innleveringer på emnet og alle undergruppene

 • Gå til Admin-siden til emnet
 • Under "Innlevering" velg "Last ned et arkiv med alle innleveringer på emnet og undergruppene (dette kan ta litt tid)"
 • Lagre eller åpne.

Overføre innleveringer til Eksamensarkivet og BORA

Eksamensarkivet er et sentralt arkiv for elektroniske eksamensbesvarelser innlevert i Mi side ved UiB. Alle elektronisk innleverte oppgaver i Vurderingsmapper eller Masteroppgavemapper i Mi side skal etter sensur overføres til dette eksamensarkivet (også oppgaver som ikke er bestått).

Fra og med 3. juli 2013 overføres oppgavene automatisk hver natt. Hvis en oppgave er overført til Eksamensarkivet vil det i statusfeltet være angitt en merknad: "Avlevert til Eksamensarkivet” eller: ”Avlevert til Eksamensarkivet og BORA” (gjelder kun for mappen Masteroppgave).

Merk: Det er ikke mulig å overføre oppgaver som ligger i Læringsmappen til eksamensarkivet. Det er derfor viktig at man benytter riktig mappetype (enten Vurderingsmappen eller Masteroppgave) når man tar i mot innleveringer.

Merk: Oppgavene blir liggende igjen i Mi side også etter at overføringen til eksamensarkivet og/eller BORA er gjennomført. (Det er en kopi av oppgaven som blir overført til Eksamensarkivet og BORA).

Merk: Masteroppgaver som studenter har valgt å tilgjengeliggjøre i BORA ved innlevering vil få en tekst i statusfeltet som sier "Venter på avlevering til BORA". Når oppgaven er sendt til Eksamensarkivet vil den automatisk bli overført videre til BORA dersom oppgaven er bestått. En ikke bestått masteroppgave vil ikke bli overført til BORA selv om den overføres til Eksamensarkivet.

Statusen ved overføring av oppgavene er synlig for studentene også.

Manuell overføring av eksamensoppgaver til eksamensarkivet:

Det kan oppstå tilfeller der den automatiserte nattjobben ikke har har blitt utført. Da kan en administrator manuelt overføre oppgavene til Eksamensarkivet.

 1. Gå inn i mappen hvor oppgavene ligger.
 2. Marker oppgavene som skal til eksamensarkivet.
 3. Nede på siden under alle oppgavene er knappen ”Send markerte filer til Eksamensarkivet”. Klikk på knappen
 4. Sjekk at statusfeltet for oppgavene endrer seg til: ” Venter på avlevering til Eksamensarkivet” eller: ”Venter på avlevering til Eksamensarkivet og BORA” (gjelder kun for Masteroppgave mappen). I tillegg vises dato og klokkeslett for når knappen ble trykket på og hvem som trykket på den.
 5. Selve overføringen skjer om natten.
 6. Sjekk eventuelt dagen etter om overføringen var vellykket (se i statusfeltet). Det kan gå noe lengre tid i perioder med stor aktivitet i Mi side.
 7. Dersom du opplever problemer ved markering av svært mange oppgaver samtidig så kan du forsøke å markere litt færre om gangen.

Eventuelle feilmeldinger/problemer med overføringen meldes inn via lenken nederst på Mi side: ”Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?”

Avbryt overføring til BORA

I Vurderingsmappen og Masteroppgave mappen er det er en knapp: "Avbryt innsending av de markerte filene til eksamensarkivet". Ved avbryting av overføring til Eksamensarkivet/BORA vises historikk på hvem som avbrøt overføringen og dato/klokkeslett når dette ble gjort i status kolonnen.

Det finnes en mulighet for å avbryte sending til BORA for masteroppgaver. Knappen ligger under ”Egenskaper” for filen og heter "Avbryt innsending av filen til BORA". Man skal i utgangspunktet ikke avbryte sending til BORA fordi dette er en avtale studenten har inngått med Universitetsbiblioteket om å tilgjengeliggjøre oppgaven i BORA. Dersom man velger å avbryte sending til BORA vil statusfeltet vise hvem som utførte handlingen og når handlingen ble utført.

Bruk av Ephorus

Opptrykking av masteroppgåver

Det er ikkje lenger mogleg å nytte Felles kopiteneste ved UiB for opptrykking av masteroppgåver, då eininga er avvikla og lagt ned med verknad frå 15. mars 2012. Dei fakulteta/institutta som har behov for trykte masteroppgåver, t.d. i praktisk sensurarbeid, må tinge dette sjølve hos AIT AS i Oslo. Nettsida inneheld informasjon om tingingsprosess og -skjema.

Merk at når ei oppgåve er levert på Mi side, masteroppgåve eller annan type oppgåve, så er det alltid det elektroniske eksemplaret av oppgåva som er det gyldige. Man kan altså ikkje krevje at studentar skal levere inn papirkopi av ei oppgåve som er levert på Mi side.

Til dokumentasjon for studenter

Til dokumentasjonsoversikten

Kalender

Timeplaner

 • Timeplanene importeres fra universitetets elektroniske timplanleggingssystem (Syllabus).
 • Kontakt administrasjonen på instituttet eller fakultetet ditt dersom du ønsker å gjøre endringer i timeplanen.
 • Kanselleringsfunksjonen for en timeplanlagt aktivitet i Mi side skal kun benyttes ved avlysning av undervisning mindre enn 24 timer frem i tid, og bør brukes som et supplement til meldingstjenester på Mi side.
 • Ved avlysning av undervisning på svært kort varsel (mindre enn 24 timer frem i tid), bør man i tillegg vurdere å sende en e-post til studentene på emnet.
 • Forholdet mellom uib.no (tidligere studentportalen), Mi Side og timplanleggingssystemet står beskrevet på sidene for Timeplanlegging og rombestilling.

Kalenderen har følgende funksjonalitet

 • Utskriftsvennlig format av kalenderen (trykk på listevisning inne i kalenderen)
 • Listevisning over alle innleveringsfrister (alle mappetypene).
  • Endringer i innleveringsfrister oppdateres i kalenderen umiddelbart.(gjelder ikke for studenter som har fått individuell frist - ekstra/mindre tid).
  • Merk: Lukketid for innleveringsmapper = innleveringsfristen som vises i kalenderen.
  • En endring i innleveringsfristen kan kun gjøres ved å endre lukketiden til mappen via innleveringsmodulen og ikke direkte i kalenderen.
 • Utvidet visning for alle kalenderforekomster i måneds- og ukesvisning av kalenderen. I den utvidede visningen skal følgende informasjon være med (dersom dette er registrert i FS):
  • Lærer/tema
  • Sted for undervisning
 • Sist endret: "Dato + klokkeslett" + hvem som endret forekomsten. For timeplanaktiviteter vil endringene stort sett være utført av "Timeplansystem UiB".
 • Dersom man trykker på aktivitetsforekomsten i kalenderen får man mer informasjon om aktiviteten (dersom dette er registrert).
 • I kalenderen for et emne eller en gruppe kan man velge å motta varsel på e-post dersom aktiviteter blir endret eller slettet.
  • Klikk på "Motta e-postvarsel for calendar"
  • Velg ønsket varslingsintervall (med en gang, hver time, daglig)
  • Varslingen kan endres ved å klikke på "Kanseller e-postvarslingen for calendar."
 • Man kan velge å eksportere enkelte kalenderforekomster eller hele emnekalendere til andre kalendere som for eksempel Outlook, Google Kalender osv.
 • Man kan velge å abonnere på emne- og gruppekalendere i andre kalendere som for eksempel Google Kalender, windows Live kalender osv.

Abonnere på kalender

 • Det er mulig å abonnere på emne- og undergruppekalendere i Mi side fra andre kalendere som støtter standarden iCalendar. For eksempel Google Kalender, iCal, Windows Live Kalender osv.
 • Merk at selv om kalendere i Mi side oppdateres hyppig så har ikke andre kalendertyper like hyppig oppdateringsfrekvens. Det kan dermed bli en forsinkelse i oppdateringen av kalenderdata i eksterne kalendere og kalenderne på Mi side er alltid autoritativ kilde når det gjelder undervisningsaktiviteter.
 • Se etter abonnementsikonet Feed.png
  • Dersom en kalender i Mi side ikke har et abonnementsikon så betyr det at abonnementstjenesten ikke er tilgjengelig for den kalenderen.
  • Høyreklikk på abonnementsikonet og kopier lenken som du trenger for å opprette et abonnement i en ekstern kalender.
  • Merk at abonnementstjenesten kun fungerer i inneværende semester.

Kalendereksport

I kalenderen kan man eksportere følgende til en annen ekstern kalender i standarden ”iCalendar” (for eksempel Outlook):

 • En og en kalenderforekomst
 • Hele emne- og gruppekalendere
 • Dine personlige kalenderforekomster
 • Se etter eksportikonet Export.png

Eksport til Microsoft Office Outlook:

 • Finn emne- eller gruppekalenderen som du ønsker å eksportere
 • Klikk på eksportikonet Export.png
 • Velg "Lagre til disk/Save to disk". Det vil da bli lagret en fil i .ics formatet på maskinen din.
 • Gå inn i Outlook.
 • Velg kalender
 • Velg Fil > Importer og eksporter...
 • Velg "Importer en iCalendar- eller vCalendar-fil(*.vcs)"
 • Finn filen du lagret og klikk "OK"
 • Eksporten er gjennomført.

Eksport til Google Kalender:

 • Finn emne- eller gruppekalenderen som du ønsker å eksportere
 • Klikk på eksportikonet Export.png
 • Velg "Lagre til disk/Save to disk". Det vil da bli lagret en fil i .ics formatet på maskinen din.
 • Åpne så din Google kalender.
 • Velg "legg til" og "Importer kalender" som gir deg muligheten til å laste opp en kalender-fil.
 • Velg .ics filen som du lagret fra Mi side og velg hvilken kalender du vil at aktivitetene skal importeres til.
 • Velg "Fullfør import".

Dagsoversikt

Dagsoversikten samler og viser alle aktivitetene dine for inneværende dag


Til dokumentasjonsoversikten

Lenker

Ruten "Lenker" ligger på Mi side og viser til relevante og viktige ressurser og organisasjoner:

Bibliotektenester:


Til dokumentasjonsoversikten

Meldinger

Om meldinger

 • Både administratorer og studenter kan markere meldinger som lest direkte i Mi side eller på hjemmesiden til emner.
 • Det er studentens eget ansvar at de får med seg informasjon som gis av fakultetet, instituttet og emnet.
 • Kolonnen "Lest av" viser hvor mange som har lest en melding.
  • Merk: Tallet i kolonnen "Lest av" blir nullstilt dersom man velger å publisere meldingen på nytt.
 • Meldinger som er satt til å være permanente blir ikke fjernet, d.v.s. den som har skrevet meldingen har bevisst valgt at meldingen ikke skal arkiveres.

Legg ut en melding

 • Finn emnet/gruppen som du ønsker å legge ut en melding på
 • Klikk enten på "Ny melding" i meldingsruten på hjemmesiden til emnet/gruppen eller gå via Admin-siden og velg "Ny melding"
  • Fyll ut alle obligatoriske felter som er merket med "(må være med)"
  • Etter at Tittel og Innholdsfeltet er fylt ut må du angi hvor lenge meldingen skal vises (dato og klokkeslett).
  • Meldingen vil automatisk bli arkivert etter denne datoen og man bør alltid sette en arkiveringsdato på meldinger.
  • Dersom du ønsker at meldingen alltid skal vises, merker du i boksen for "aldri (vises hele tiden)"
 • For å publisere meldingen velg "OK" og "Godkjenn". (Velg "Rediger" dersom du ikke er fornøyd.)
 • Publiserte meldinger vises både på hjemmesiden til emnet/gruppen og på Mi side (førstesiden etter innlogging).
 • I innholdsfeltet vil internettadresser automatisk bli aktivisert slik at studentene enkelt kan klikke på dem for å komme til den aktuelle siden.
 • Man kan også skrive en melding i html. Nyttig å bruke hvis man ønsker å formatere teksten. Velg "Teksten er formatert som HTML"

Legg ut melding på flere emner/grupper

 • Klikk enten på "Ny melding til flere emner/grupper" i ruten Meldinger eller gå via Admin-siden for emnet/gruppen og velg "Ny melding til flere emner/grupper".
 • Finn og marker hvilke emner og/eller grupper meldingen skal vises på
 • Velg "Legg inn melding"
  • Fyll ut alle obligatoriske felter som er merket med "(må være med)"
 • Etter at Tittel og Innholdsfeltet er fylt ut må du angi hvor lenge meldingen skal vises (dato og klokkeslett).
  • Meldingen vil bli automatisk arkivert etter denne datoen
  • Dersom du ønsker at meldingen alltid skal vises, merker du i boksen for "aldri (vises hele tiden)"
  • Man bør alltid sette en arkiveringsdato på meldinger
 • For å publisere meldingen velg "OK" og "Godkjenn". (Velg "Rediger" dersom du ikke er fornøyd.)
 • Publiserte meldinger vises både på hjemmesiden til emnet/gruppen og på Mi side (førstesiden etter innlogging).
 • I innholdsfeltet vil internettadresser automatisk bli aktivisert slik at studentene enkelt kan klikke på dem for å komme til den aktuelle siden.
 • Man kan også skrive en melding i html. Nyttig å bruke hvis man ønsker å formatere teksten. Velg "Teksten er formatert som HTML"

Sett inn lenke til en fil i fillageret

 • Man kan sette inn lenker til filer som er lagret i fillageret.
  • Velg "Sett inn lenke til en fil i fillageret" (ligger nede til venstre i bildet når man oppretter en melding).
  • Klikk deg inn på ønsket mappe i fillageret som vises ved å klikke på mappenavnet
  • Finn filen du ønsker å sette inn en lenke til og Klikk "Velg" (ligger i høyre kolonne)
 • Du kan alternativt legge til en fil som du henter rett fra din egen PC. Filen lagres da i fillageret til emnet/gruppen
  • Klikk på "Legg til fil"
  • Finn filen du vil ha på PC-en din
  • Fyll inn Tittel og Beskrivelse om ønskelig. Filnavnet blir vist i meldingen som en lenke til selve filen. Tittel og Beskrivelsen blir vist i fillageret til emnet/gruppen
  • Klikk på "Upload" (Last opp)
  • Når man klikker på lenken åpner filen seg.

Merk: Filen er synlig/tilgjengelig for alle som klikker på lenken til filen fra meldingen. Dersom man publiserer en melding på flere emner/grupper og legger ved en lenke til en fil så vil alle se filen, men filen blir kun lagret ett sted: i fillageret til emnet/gruppen hvor man oppretter meldingen.

Redigere/gjenåpne meldinger

 • Du kan redigere meldinger ved å velge "Behandle meldinger" under Meldingsadministrasjon på Admin-siden for emnet. Du får da opp en liste over alle meldinger.
 • Velg Rediger på den aktuelle meldingen og følg prosedyren som beskrevet for publisering av meldinger ovenfor.
 • I tillegg må du fylle ut feltet Revisjonsloggen (Dette feltet er laget for at andre administratorer kan se hvilke endringer som er foretatt).
 • Du kan velge å få vist meldinger som er [Publisert | Ikke godkjent | Godkjent | Arkivert | Alle]
 • Hvis du velger arkiverte meldinger vises en oversikt over tidligere publiserte meldinger.
  • Arkiverte meldinger kan gjenåpnes ved å velge Rediger på den aktuelle meldingen og sette en ny Arkivdato.
  • Om ønskelig kan du markere for "Publiser på nytt" slik at meldingen også blir vist for de som allerede har lest meldingen tidligere. Dersom du ikke markerer for "Publiser på nytt" så vil meldingen kun bli vist for de som ikke har lest den tidligere.

Redigere meldinger som er publisert på flere emner/grupper

 • En melding som publiseres på flere emner/grupper samtidig kan redigeres via alle emner/grupper hvor meldingen er publisert.
 • Endringene blir synlig alle stedene der meldingen opprinnelig ble publisert.
 • Et stjernetegn: * vises bak "[ rediger alle | rediger denne | slett denne ]" i tittel-kolonnen dersom meldingen er publisert på flere emner/grupper.
 • For å se/redigere meldingen på alle emner/grupper meldingen er publisert på klikk på "rediger alle".
 • En melding som er publisert på flere emner/grupper kan også redigeres på ett enkelt emne eller en enkelt gruppe.
  • Gå inn på emnet/gruppen hvor du ønsker å gjøre en endring.
  • Velg "rediger denne"
  • Endringen blir kun synlig det valgte emnet/gruppen etter at du har redigert meldingen og lagret endringene.


Til dokumentasjonsoversikten

Overgang til andre system

Mi Side tilbyr funksjonalitet for sømløs overgang til eksterne systemer fra Mi Side. Noen systemer er tilgjengelig for alle emner. Det gjelder systemene Kark-innlevering og Kark-seminar. Det er også mulig å få koblet eksterne systmer til enkelte emner. Det skjer etter avtale med Studieadministrativ avdeling.

 • For å legge til overgang til ett eller flere system må modulen "Overgang til andre system" først legges til på emnet/gruppen.
 • Hvordan legge til funksjonalitet (ruter) på emner/grupper
 • Gå inn på Admin-siden for emnet/gruppen der modulen ble lagt til.
 • Velg system/er under menyen "Overgang til andre systemer". (Klikk Ja for å legge til og Nei for å fjerne)


Kark

Læringsstøttesystemet Kark er integrert i Mi side og kan brukes til alle emner ved UiB.

Overgangen fra Mi side til Kark skjer automatisk og Kark får brukerdata, undervisningsaktivitet og gruppetilhørighet fra FS/Studentweb/Mi side. Kark åpner seg i nytt nettleservindu slik at brukeren beholder kontakten med Mi side.

Oppgaveseminar

Kark lar studentene levere, lese og kommentere oppgaver direkte på Internett. Et kraftig oppgavestyringssystem gjør at Kark kan brukes i det fleste undervisningsopplegg. Emnets karkadministrator (emneadministrator) bestemmer hvem som til enhver tid har tilgang til oppgavetema og besvarelser og hvem som kan kommentere oppgavene.

Seminaret er også velegnet når studentene får levere flere versjoner av samme oppgave og når emnet er mappevurdert.

Siden undervisningsopplegget varierer fra emne til emne, er det emneadministratoren som bestemmer hvilke funksjoner som skal brukes, blant disse er mappefunksjoner, generering av kommentatorlister og blogger.

Blogger (diskusjonsforum)

I noen undervisningsopplegg er det naturlig å ha elektroniske diskusjonsforum i forbindelse med oppgaveseminaret. Kark har tre varianter å velge mellom, lærer-, student- og diskusjonsblogg. I de to første er bloggeieren som lager nye innlegg. I den siste er det fritt fram for alle å starte diskusjoner. I alle tre får de andre delta med innspill og spørsmål.

Oppgaveinnlevering

Kark fins også i en ren innleveringsvariant som er velegnet når man ikke trenger seminarfunksjoner eller når man må bruke filformater som ikke kan vises i nettlesere.

Kark-innlevering kan ta imot alle eller valgte filformater. Det er lagt til rette for at lærerne skal kunne kommentere oppgaver, både direkte i oppgaven og på egen kommentarplass i Kark.

Kark-innlevering er styrt av samme program som seminaret og emneadministratoren har de samme mulighetene til å tilpasse Kark til emnets arbeidsmåter

Ta Kark i bruk

Kark aktiveres ved at man lager en lenke til seminar eller innlevering på Mi side. Mange legger lenke til en manual sammen med karklenken. Karkkontoret hjelper når man skal ta i bruk Kark for første gang.

Spørsmål om Kark kan sendes til kark@uib.no.


DPG

Dynamic Presentation Generator, DPG, er et lokalt utviklet system som benyttes i fjernundervisning ved Institutt for informatikk. Instituttet utvikler og drifter systemet.

DPG har som hovedfunksjon å presentere pensumet for fjernundervisningsstudentene og gjør det enkelt å følge kursplanen uke for uke. Systemet tilbyr ukevise oversikter over hva som er pensum, forelesningsnotater, oppgaver, samt eventuelle merknader.

DPG åpner seg i et nytt nettleservindu slik at man ikke mister kontakten med Mi side.

Emner kan få kobling til DPG etter avtale mellom fagmiljø og Studieadministrativ avdeling.

Kontakt


Til dokumentasjonsoversikten

Litteraturliste

 • I administrasjonen av Litteraturliste på Admin-siden til et emne kan man laste opp en litteraturliste eventuelt legge inn en link til en litteraturliste.


Frister for publisering av litteraturlister

 • Vår: 1. desember
 • Høst: 1. juni


Last opp en litteraturliste

 • Hent en litteraturlistemal her.
 • Det er per 1.1.2009 innført krav til format på litteraturlister som publiseres.
  • Man kan kun laste opp enten htm/html, PDF versjon 1.4 (eller nyere) og ODF 1.0 (eller nyere).
  • Det er laget en steg for steg fremgangsmåte for lagring av filer som PDF og ODF
   • Den integrerte Mac-løsningen ikke lager nyere PDF versjon enn 1.3. steg for steg-veiviseren gir tips om hvoran Mac-brukere kan konvertere til PDF versjon 1.4
  • Dersom du forsøker å laste opp en litteraturliste i et annet dokumentformat (som for eksempel et word dokument) så vil du få en feilmelding.
 • Velg "Last opp en litteraturliste" og finn filen som inneholder litteraturlisten
 • Studentene får tilgang til litteraturliste fra ruten som heter "Litteraturliste" og fra fillageret til emnet i Mi side. I tillegg blir litteraturlistene også tilgjengelig på UiBs nettsider.
 • Du kan oppdatere/endre litteraturlisten i fillageret, eller gå via Admin-siden og velg "Gå til litteraturliste"
  • Velg så "Last opp ny utgave" for å oppdatere litteraturlisten.
 • Merk: Dersom man ikke legger ut litteraturliste et semester, så vil Mi side peke til en oversikt over tidligere publisert litteraturliste på gitt emne. Siste publiserte litteraturliste vil sortere øverst.

Lag link til en litteraturliste

 • Dersom litteraturlisten allerede ligger ute på nett et sted, så kan du lenke direkte til litteraturlisten ved å velge "Lag link til en litteraturliste."
 • Studentene får tilgang til litteraturlisten fra ruten som heter "Litteraturliste" og fra fillageret til emnet.


Referansehåndteringsverktøy

Universitetsbiblioteket (UB) har en veiledning i hvordan man enkelt kan lage gode litteraturlister ved hjelp av EndNote og Reference Manager.

Etter at litteraturlisten er laget, lastes den opp i emnet på vanlig måte. Se veiledningen ovenfor på denne siden.

Dersom du har spørsmål knyttet til bruk av EndNote eller Reference Manager så kan du kontakte UB. Kontaktinformasjon UB.


Digital litteratur

UiB kjøper mye digital litteratur, og en del pensumlitteratur inngår i dette. I tillegg er en del litteratur digitalt tilgjengelig fordi andre (som for eksempel Nasjonalbiblioteket) har forhandlet fram tilgang eller litteraturen er åpent tilgjengelig (Open Access). UiB har derfor laget en litteraturlistemal som kan brukes for å gjøre studentene oppmerksomme på dette.

Undersøk om litteratur er digitalt tilgjengelig på Universitetsbiblioteket

Innførslene i litteraturlista kan lages ved hjelp av EndNote eller Reference Manager for så å limes inn i litteraturlistemalen med informasjon om digital litteraturliste.


Kontrollverktøy for publiserte litteraturlister

Det er laget et verktøy for å monitorere publiseringen av litteraturlister for fagmiljø som ønsker å følge opp dette. Det kan være naturlig å bruke dette verktøyet når fristen for publisering av litteraturlister er gått ut. Verktøyet er en MS Excel-fil som henter data fra FS og Mitt UiB / Mi Side.
Merk: hvis du bruker Internet Explorer som nettleser, bør du lagre filen lokalt før du begynner å bruke den. Merk også at du må sørge for å hente ferske data til filen (se veileder).

https://rapport-dv.uhad.no/t/UiB/views/Publiseringavlitteraturlisteritall/Tabellogstolpediagr_?:embed=y&:showAppBanner=false&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no


Til dokumentasjonsoversikten

Ressurser via RSS

 • Ressurser via RSS er en rute hvor administratorer kan legge inn RSS feeder på et emne/undergruppe som henter informasjon fra andre websider og viser den i en rute/portlet på gruppen eller emnet.
 • RSS-lesere fungerer ved å hente inn overskrifter og korte sammendrag fra RSS-kanaler (alle nyhetssider, nettaviser, TV-kanaler osv. tilbyr RSS-kanaler). Disse legges ut av nettsidene selv, og oppdateres automatisk når det kommer nye saker.

Legge til en ny ressurs (RSS-feed):

 • Klikk på Admin-fanen til emnet og så på "administrer abonnement" under "RSS-Ressurser".
 • Skriv URL’en for en XML nyhetsfeed som du vil abonnere på eller velg en feed som systemet alt kjenner fra "Kilde" rullegardinmenyen.
 • Klikk på "Legg til" knappen (RSS-adressen til for eksempel bt.no ser slik ut: http://www.bt.no/rss)
 • Du velger hvor mange nyheter som skal vises fra hver enkelt ressurs i kolonnen "Antall innlegg"
 • Du kan også velge om kun tittelen skal vises, eller om første del av nyheten også skal vises i ruten ved å oppdatere kolonnen "Bare tittel?"


Til dokumentasjonsoversikten

selvlaget rute

Bruk denne modulen for å lage en ny selvlaget rute med egendefinert tittel og innhold:

 • På admin-siden til et emne/gruppe
 • Under "Selvlaget rute"
 • Velg "Ny selvlaget rute"
 • Legg inn navn på ruten og innholdet du ønsker.
 • Den selvlagde ruten vil bli opprettet og automatisk plassert på første side av gruppen eller emnet.
 • Gå til Admin-siden og velg "Skreddersy portalutseende" for å flytte ruten dit du ønsker at den skal vises på gruppen/emnet.


Til dokumentasjonsoversikten

Stab

Medlemskapstatus:

Se hvilke titler som vises i Stab modulen her

Klikk på "Medlemsliste" i Stab ruten for å se hvilke medlemskap studentene har på et emne (vises i venstre kolonne):

 • X : Medlemskap hentet fra Studentweb. Har både vurderingsmelding og undervisningsmelding.
 • U : Medlemskap hentet fra Studentweb. Har bare undervisningsmelding.
 • E : Medlemskap hentet fra Studentweb. Har bare vurderingsmelding.
 • -- : Medlemskap opprettet manuelt. Har rolle som student, men rollen vil ikke vises.

Merk: Administratorer kan ikke velge "Dropp medlemskap" for studenter som har en vurderingsmelding på et emne.


Til dokumentasjonsoversikten

Statistikk

Statistikk er et verktøy (en rute) som man må legge til på emnet/gruppen hvor man ønsker å få statistikk for. Se Hvordan legge til funksjonalitet (ruter) på emner/grupper. Statistikk vises på emnet/gruppen der den er lagt til.

Statistikken er synlig både for studenter og administratorer. Administratorer kan ikke se individuelle brukeres statistikk.

Generelle valg:

Se din egen brukerstatistikk
Gir generell informasjon om din brukerkonto i Mi side. I tillegg får du informasjon om dine egne bidrag i systemet som helhet. Du får blant annet informasjon om hvor mange meldinger du har publisert i Mi side m.m.

Andre kan ikke se din personlige statistikk.

Se din egen gruppestatistikk
Viser informasjon om selve gruppen; antall studenter, forelesere og undergrupper mm.
Administratorvalg
 • Se statistikken for denne gruppen
 • Se statistikken for hele systemet
 • Tilgangskontroll

Under Gruppestatistikk:

Informasjon om gruppe
Viser navn på gruppe/emnet, opprettingsdato, type gruppe, antall medlemmer, studenter og forelesere samt antall undergrupper.
Informasjon om bidrag
(Viser dine egne bidrag på selve gruppen/emnet):
Antall forum
Viser antall forum man selv har opprettet.
Antall meldinger/Number of News
Viser hvor mange meldinger man selv har publisert på gruppen/emnet. Merk at: Dersom du redigerer meldingen blir ikke statistikken oppdatert. kun opprinnelig publisering telles.
Antall undersøkelser / Number of Surveys
viser antall undersøkelser man selv har opprettet.
Antall forum innlegg / Number of Messages
Viser antall innlegg man selv har publisert i forumet.
Antall filer/ Number of Files
viser antall filer
innleveringer / Assignments
viser antall oppgaver du selv har levert inn

Systemstatistikk for administratorer viser statistikk med data fra hele Mi side.

Her finner du informasjon om antall brukere, bidrag og besøkende. Det er også mulig å generere rapporter og få ein oversikt over det mest besøkte materiale.

Merk: Det er ikke mulig å eksportere statistikkdata til andre programmer/systemer.


Til dokumentasjonsoversikten

Undersøkelser

Administrasjon for spørreundersøkelser

Legg til ruten Undersøkelser først dersom den ikke er tilgjengelig på emnet/gruppen. Se hvordan her.

På emne og studieprogram kan man bruke undersøkelser for å samle tilbakemeldinger på forelesere, undervisningen eller om opplegget for emnet/studieprogrammet.

Hvordan sette opp en egen spørreundersøkelse

Man kan opprette en ny undersøkelse i emnet/gruppen via lenken ” Ny undersøkelse” nederst i ruten ”Undersøkelse” eller via Admin-siden.

Administrasjon for spørreundersøkelser (redigerer, se resultater, kopiering av undersøkelser m.m.) gjøres via Admin, Administrasjon for spørreundersøkelser

 • Velg det aktuelle emnet
 • Via Admin velg Behandle moduler
 • Under "Applets å legge til" vel Undersøkelse [ legg til ]
 • Gå tilbake til Admin og Administrasjon for spørreundersøkelser
 • Velg "Ny undersøkelse"
 • Velg den typen undersøkelse du ønsker å lage:
  • Vanlig undersøkelse (ikke anonym)
  • Vanlig undersøkelse (anonym)
  • Kvadratur
 • Skriv navn og beskrivelse på undersøkelsen. Trykk OK (+ bekreft)
 • Skriv spørsmål nummer 1
 • Velg presentasjonstype:
  • En linjes svar
  • Svar i form av kortere eller lengre tekster.
  • Flervalgsoppgaver
  • Datosvar
  • Fil vedlegg
 • Bestem om spørsmålet er obligatisk. Kreves: Ja/Nei
 • Avhengig av presentasjonstype, legg inn "Gyldige svar"
 • Velg Justering av presentasjon
 • Trykk OK

Du kan legge inn ubegrenset antall spørsmål.

NB: For å gjøre undersøkelsen tilgjengelig for brukerne, må du velge "aktiver".

Visning av svarene

 • Totalt antall registrerte svar som er kommet inn på en undersøkelse vises på administrasjonssiden.
 • Man har ikke mulighet til å eksporte data eller se på resultatene så lenge en undersøkelse er aktiv/ligger ute.
 1. Deaktiver undersøkelsen når den er avsluttet.
 2. Velg "Oppsummering"
 3. For å se fritekstsvarene kan man velge ”Vis fritekstsvar”.
 4. Man går tilbake til vanlig visning ved å klikke på ”Skjul fritekstsvar”.

Åpne resultatene fra en undersøkelse i annet program

Resultatene fra undersøkelsen skal åpne seg i kolonner i Excel (eller annet program som du velger) når du klikker på ”CSV-fil”.

Dersom resultatene ikke åpner seg i separate kolonner når du velger å åpne CSV-filen i feks Excel så kan du forsøke å endre dette ved å endre innstillinger på din PC.

Gjør følgende:

 • Gå til start-menyen (nederst til venstre)
 • Velg Settings
 • Velg Control Panel
 • Velg Regional and Language Options
 • Under Regional Options
 • Velg for eksempel "English (United Kingdom)". (Norsk vil ikke fungere).
 • Klikk "OK"

E-post utsending i forbindelse med undersøkelse

Man kan sende ut e-post om en undersøkelse til følgende grupperinger av personer:

 • Alle som kan ta denne undersøkelsen
 • Studenter som kan ta denne undersøkelsen
 • Alle som ikke ennå har tatt denne undersøkelsen
 • Studenter som ikke ennå har tatt denne undersøkelsen
 • Alle som allerede har tatt denne undersøkelsen

Gjør følgende:

 1. Gå inn på undersøkelsen du ønsker å sende e-post om.
 2. Gå inn på administrasjon av spørreundersøkelsen.
 3. I e-postvalg: Velg ”Send e-post”
 4. Marker riktig mottakergruppe
 5. Tittelen blir automatisk navnet på undersøkelsen, men den kan endres.
 6. Legg inn meldingen din.
 7. E-posten sendes ut i det øyeblikket du klikker på ”OK”.


Kopier en undersøkelse til et annet emne/gruppe

 • Du kan kopiere en undersøkelse til et annet emne eller gruppe i Mi side.
 • Du må være administrator på emnet/gruppen du skal kopiere undersøkelsen fra og til.
 • Begrensning: Du kan ikke kopiere en undersøkelse fra et emne/gruppe til en undergruppe på emnet/gruppen hvor undersøkelsen opprinnelig ligger.


Til dokumentasjonsoversikten

Vanlige spørsmål (FAQ)

 • Ruten "Vanlige spørsmål (FAQ)" er ment som et hjelpemiddel for å kunne svare på de vanligste spørsmålene som stilles av studentene.
  • Dette kan være spørsmål som du erfaringsmessig får fra studentene, eller som det er viktig at står besvart mer permanent gjennom semesteret.

Lage en ny FAQ:

 • Velg emne/gruppe
 • Klikk på lenken "Ny FAQ" i ruten på hjemmeisden til emnet/gruppen eller fra Admin-siden under Vanlige Spørsmål (FAQ)
 • Gi FAQ-en en tittel og bestem presentasjonen (anbefalt presentasjonsvalg: "Spørsmål/svar på adskilte sider? Nei")
 • Klikk på "Lag en FAQ" for å opprette/lagre siden
 • Klikk på tittelen til FAQ-en du opprettet
 • Velg "Lag nytt spørsmål/svar"
 • Gjenta prosedyren med "Lag nytt spørsmål/svar" til du har fått registrert alle spørsmålene og svarene som skal ligge der


Til dokumentasjonsoversikten

Brukerstøtte

Brukerstøtte/veiledninger for Mi side

 • Veiledningene for studenter og ansatte inneholder informasjon om de ulike verktøyene i Mi side.
  • Veiledningene er utformet slik at man skal kunne utføre aktuelle oppgaver ved å følge anvisningene.

Hvor finner jeg hjelp til å bruke Mi side?

 • Under linken "Hjelp" oppe til høyre i Mi side finner man oversikt over brukermanualene som finnes.
 • Snarveier til brukermanualen: Help.png-ikonet er tilgjengelig opp til høyre i alle rutene i Mi side. Ikonet er knyttet til riktig sted i brukermanualen. Administratorer kommer inn i brukermanualen for administratorer mens studenter og vanlige medlemmer kommer inn i brukermanualen for studenter.
 • Det er også et [?]-ikon knyttet til hver overskrift/tema på Admin-siden. Dette ikonet er også koblet til rikitg sted i brukermanualen.

Administratortilgang til emner/grupper

Superbrukere i Mi side på fakultetene kan svare på enkle spørsmål og tildeler administrativ tilgang til ansatte.

Tekniske problemer

 • Eventuelle spørsmål eller tekniske problemer må meldes inn i skjemaet via lenken "Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?" som du alltid finner nederst på Mi side.
  • Du må være logget på Mi side for å benytte skjemaet.