Undervisningsoppstart i Studentsenteret

Frå SAwiki
Versjonen frå 26. april 2010 kl. 14:24 av Uawikibot (diskusjon | bidrag) (Éin versjon)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

UNIVERSITETET I BERGEN Eiendomsavdelingen Bergen, den 11.01.2008Til fakultetene

OPPSTART AV UNDERVISNING I STUDENTSENTERET

Fra mandag 14. januar tas seminarrommeneStudentsenteret i bruk til undervisning. Auditoriet tas i bruk fra mandag 21. januar.

For uke 3 er auditorieundervisningen flyttet til KP1 i Konsertpaleet.

Bygget for øvrig blir ikke klargjort for innflyting før i uke 7. Fram til da vil de andre områdene i bygget bli avsperret og ikke tilgjengelig.

Ved oppstart av undervisningen vil hovedinngangen fra Parkveien ikke være åpen for de som skal bruke undervisningsrommene. Tilkomst til bygget skjer derfor fra sideinngang ved Olaf Ryes vei eller fra inngang på baksiden, fra Villaveien.

Undervisningsrommene på Studentsenteret er lagt inn under IT-avdelingens pc-vaktordning. Ved ev. behov for data-/it-assistanse kan det tas kontakt på telefon 55 589187, eller ved behov for 2.-linejetøtte på telefon 55 588587.

Vi ber fakultetene om å videreformidle denne informasjonen til sine institutter.Med vennlig hilsen


Agnethe Erstad Larsen Jostein Nyseth konst. eiendomsdirektør seniorkonsulent


Kopi: IT-avdelingen Utdanningsavdelingen Driftsområde 2