Skilnad mellom versjonar av «Timeplanlegging og rombestilling»

Frå SAwiki
 
(39 mellomliggjande versjonar av 3 brukarar er ikkje viste)
Line 1: Line 1:
 +
<div>
 +
<table width="100%" style="clear: both; border: 1px solid #aaaaaa; border-collapse: collapse; padding: 0.2em; margin: 0; font-size: 85%; margin: 0 1px;">
 +
<tr valign="top" style="background: #EEF3E2">
 +
<td style="width: 25px; padding-left: 0.5em;">[[Image:Geographylogo.png|25px|]]</td>
 +
<td style="width: 10px; white-space: nowrap; padding: 4px 1em 0 0.5em; border-right: 1px solid #aaaaaa;">'''Languages''':'''&nbsp;</td><td style="padding: 1px 1em 0; background: #F6F9ED;">
 +
Norwegian - [[Scheduling and room booking|English]]
 +
</td></tr></table></div>
 +
 
{| width="100%"
 
{| width="100%"
 
|-
 
|-
Line 5: Line 13:
 
[[Image:logo70X70.gif|right]]
 
[[Image:logo70X70.gif|right]]
  
<font color=red>
+
<h1>Merk at UiB innfører <span class="plainlinks">[http://www.uib.no/foransatte/103310/nytt-system-time-og-eksamensplanlegging nytt system]</span> for undervisnings- og eksamensplanlegging samt <span class="plainlinks">[http://www.uib.no/foransatte/90989/rombestilling rombestilling]</span> fom. høstsemesteret 2017.<br>Rombestilling for høsten åpner 1. juli.<br>'''Denne wikisiden blir utdatert etter 30. juni 2017.</h1>'''
 +
<!--<h2>Timeplan</h2>
  
</font>
+
Med timeplaner menes undervisningsaktiviteter som er knyttet til et emne og som vises på <span class="plainlinks">[http://mitt.uib.no Mitt&nbsp;UiB]</span> og i emnetimeplanene på www.uib.no.
 
 
<h2>Timeplan</h2>
 
 
 
Med timeplaner menes undervisningsaktiviteter som er knyttet til et emne og som vises på <span class="plainlinks">[http://miside.uib.no Mi&nbsp;side]</span> og emnetimeplanene på www.uib.no.
 
 
<br>
 
<br>
 
<i>Alle</i> endringer til timeplanaktiviteter skal sendes inn via <span class="plainlinks">[https://rom.app.uib.no/revisjon.php revisjonslisten]</span>.
 
<i>Alle</i> endringer til timeplanaktiviteter skal sendes inn via <span class="plainlinks">[https://rom.app.uib.no/revisjon.php revisjonslisten]</span>.
Line 21: Line 26:
 
* Ved hastesaker kan vi kontaktes på tlf (555) 8 47 27
 
* Ved hastesaker kan vi kontaktes på tlf (555) 8 47 27
  
<h2>Rombooking</h2>
+
<h2>Rombestilling</h2>
  
Man kan selv bestille rom til aktiviteter som <i>ikke</i> er undervisning, og ikke skal vises i emnetimeplaner på Mi side.
+
Ansatte kan selv bestille rom til aktiviteter som <i>ikke</i> er undervisning, og ikke skal vises i emnetimeplanene.
<br><b>NB!</b> For å få tilgang til å bestille rom må man ha sendt inn [http://skygge2210.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2210/www/it/kun_intranett/skjema/tilgang/adm_systemer.pdf søknad om tilgang til administrative fellessystemer ved UiB].<br>
+
<br><b>NB!</b>  
Rombooking for høstsemesteret åpner 1. juni og rombooking for vårsemesteret åpner 1. desember.
+
Rombooking for høstsemesteret åpner 1. juli og rombooking for vårsemesteret åpner 1. desember.
 
<br>
 
<br>
  
&rArr;<span class="plainlinks">[http://enterprise.uib.no/Scientia/wrb_sdb2013/default.aspx <b><u><font color="#580000">Bestill rom her for høst 2013</font></u></b>]</span>.<br>
+
&rArr;<span class="plainlinks">[http://enterprise.uib.no/Scientia/wrb_sdb2017/default.aspx <b><u><font color="#580000">Bestill rom her for våren 2017</font></u></b>]</span>
<!--
 
&rArr;<span class="plainlinks">[http://enterprise.uib.no/Scientia/wrb_sdb2014/default.aspx <b><u><font color="#580000">Bestill rom her for vår 2014</font></u></b>]</span>.
 
<br> -->
 
 
<br>
 
<br>
Bestilling av videokonferanserom skjer via IT-avdelingen. Se informasjon <span class="plainlinks">[https://it.uib.no/Videokonferanserom her]</span>.
 
 
<br>
 
<br>
Bestilling av auditorium på Det Akademiske Kvarter går gjennom [http://www.kvarteret.no Kvarteret] og skjer på Kvarterets vilkår.
+
Bestilling av videokonferanserom skjer via MS Outlook. Se informasjon fra IT-avdelingen <span class="plainlinks">[https://it.uib.no/Videokonferanserom her]</span>.
 +
<br>
 +
Bestilling av auditorium på Det Akademiske Kvarter går gjennom [http://www.kvarteret.no/arrangere/ Kvarteret] og skjer på Kvarterets vilkår.
 
<br>
 
<br>
  
Line 49: Line 52:
 
<span class="plainlinks">&nbsp;[https://wikihost.uib.no/uawiki/index.php/Webrombooking_(WRB) hvordan man utfører en rombooking]&nbsp;</span>
 
<span class="plainlinks">&nbsp;[https://wikihost.uib.no/uawiki/index.php/Webrombooking_(WRB) hvordan man utfører en rombooking]&nbsp;</span>
 
|
 
|
<span class="plainlinks">&nbsp;[[Viktige frister for Timeplanlegging|frister for innlegging av timeplandata]]&nbsp;</span>
+
<span class="plainlinks">&nbsp;[[Viktige frister for Timeplanlegging|timeplanfrister]]&nbsp;</span>
 +
|
 +
<span class="plainlinks">&nbsp;[[Retningslinjer for timeplanlegging ved UiB|retningslinjer for timeplanlegging]]&nbsp;</span>
 +
|
 +
<span class="plainlinks">&nbsp;[[Veiledning_for_innlegging_og_vedlikehold_av_timeplan-data_i_FS|timeplandata i FS]]&nbsp;</span>
 
|}
 
|}
  
Line 66: Line 73:
 
|}
 
|}
  
 
+
-->
  
  
Line 86: Line 93:
  
 
----
 
----
 +
*[http://lydia.uib.no/Lydia/Demand/ Behovsmelding til EiA (fysiske mangler i rom)]
 +
*[https://it.uib.no/Brukerst%C3%B8tte_i_undervisningsrom Brukerstøtte i undervisningsrom (IT-relaterte problem)]
 +
*[http://elkat.uib.no Intern telefonkatalog]
 
*[http://www.uib.no/eia/arbeidsfelt/kortsenteret Kortsenteret]
 
*[http://www.uib.no/eia/arbeidsfelt/kortsenteret Kortsenteret]
*[http://it.uib.no/?mode=show_page&link_id=146252&toplink_id= Auditorieassistanse (IT-relaterte problem)]
 
*[https://wikihost.uib.no/uawiki/index.php/Informasjon_til_brukerne_av_Thorm%C3%B8hlens_gt._51 Informasjon til brukere av Thormøhlens gt. 51]
 
*[http://lydia.uib.no/Lydia/Demand/ Melding til EIA (fysiske mangler i rom)]
 
*[http://elkat.uib.no Intern telefonkatalog]
 
  
 
</div>
 
</div>
Line 98: Line 104:
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
 
[[Kategori:Timeplanlegging og rombestilling]]
 

Siste versjonen frå 7. august 2017 kl. 07:53

Geographylogo.png Languages: 

Norwegian - English

Logo70X70.gif

Merk at UiB innfører nytt system for undervisnings- og eksamensplanlegging samt rombestilling fom. høstsemesteret 2017.
Rombestilling for høsten åpner 1. juli.
Denne wikisiden blir utdatert etter 30. juni 2017.Aktuelt

  • Arbeidsstuer i timeplan er nå tilgjengelig via UiB sitt påmeldingssystem.

https://wikihost.uib.no/sawiki/index.php/Kursoversikt


  • Det er ikke tillatt å flytte/låne inventar fra undervisningsrommene, (selv ikke fra rom som ser ledige ut) da aktiviteter fortløpende tildeles rom etter utstyr og størrelse.

  • For adkomst til undervisningsbygg og -rom må man ha ansattkort nyere enn 2009. Det anbefales å kontakte Kortsenteret for å forsikre seg om at man har tilstrekkelig tilgang til bygg og rom for den aktuelle tiden man har bestilt.Dokumentasjon

Kurs