Tilbakeføring av timeplandata fra Syllabus+ til FS

Frå SAwiki
Versjonen frå 26. april 2010 kl. 14:24 av Uawikibot (diskusjon | bidrag) (6 versjonar)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

Tilbakeføring av data fra Syllabus+ til FS

Tilbakeføring av data fra Syllabus+ til FS bør gjøres som en rutine to ganger i året. For timeplandata som gjelder høstsemesteret bør tilbakeføring skje i januar/februar. For data som gjelder vårsemesteret bør tilbakeføring skje i juli/ august. Slik det er idag bør tilbakeføring av data til FS skje i samarbeid FS gruppen Selve jobben gjøres i følgende rekkefølge

1) Sjekke at interimstabellene som skal fylles med timeplandata fra S+ er tømt Dette gjøres i toad sjekk f.eks at det ikke ligger staff i tabellene ved å kjøre select * from fs_activity_staff@syllabus

2) Interimstabellene fylles med data fra S+. Bruk vanlig SPDA, og koble opp mot fersk image som inneholder aktuelle data. Vær oppmerksom på å velge image med data fra riktig år. Jobben som skal gjøres i januar/februar gjelder data fra foregående høst Husk å velge "Post Data To Transfer Tables" når jobben settes igang. Det kan være lurt å jobbe i et Image som er offline og slette alle aktiviteter som ikke skal overføres der, slik som alle bookinger og aktiviteter for det semesteret som ikke skal overføres. (Jobben tar ca. 2 t. pr. 33.000 aktiviteter).

3) Når interimstabellene er fylt med data må det kjøres Sql som finner timeplanforekomster i S+ som ikke er registrert i FS. Slik det er idag må disse Scriptene kjøres med ØØ sin bruker. ØØ sitter på Scriptene. (Vi kan jo vurdere å lage prosedyre her hvis det er mulig). Tomme timeplanforekomster lages automatisk i FS der disse mangler

4) Timeplandata importeres fra Interimstabellene til FS via FS 200.050. Husk å velge riktig semester. (f.eks 2007 høst). Velg import. På begrep krysses det av for All. Ingen andre kryss trenger å være haket av Kjør gjerne rutinen første gang uten å oppdatere databasen. Sjekk at rutinen leverer fornuftige data. Kjør deretter rutinen engang til med avkryssing i "med oppdatering av basen"

5) Dersom timeplanliste over gamle timeplaner ikke er kopiert/ lagt ut på nett er dette en jobb som bestilles i issuetracker. Dette bør gjøres i mai/november, listen benyttes i forbindelse med instituttenes undervisningsregnskap. Kopiering av gamle timeplaner gjøres av webgruppen.

Kjøring av FS408.001 for å kopiere timeplaner til neste år

I forbindelse med kjøringen må skriptene i "sletting av timeplaninfo opprettet av 408001 på emner som allerede hadde data.sql" (ligger på P:\FELLESTJ\Timeplanlegging\teknisk\div sql\Ved overføring til FS\h08) tas hensyn til. Noen av sql'ene skal kjøres før en kjører rutinen og noe etter kjøring.

Rutinen kjøres med kryss i

  • "Ta med undervisningsaktiviteter fra siste år"
  • "Ta med fagpersoner fra siste år"
  • "Ta med timeplaner for siste år"

Viktig: Det skal ikke være kryss i "Opprett aktiviteter etc. kun for nye und.enheter"