Systemeiere

Frå SAwiki
Versjonen frå 7. desember 2007 kl. 23:42 av Afaoo (diskusjon | bidrag) (→‎Systemeier)

Denne siden er under utvikling og vil snart inneholde informasjon for og om systemeiere ved UiB

Systemeier

UA (ved Utdanningsdirektøren) er systemeier for en rekke IT-systemer ved UiB. Systemeiers ansvar er blant annet omtalt i Regelsamlingens punkt 5.2.1 (underpunkt 3.2).

I praksis er mye av den daglige forvaltningen av systemeierskapet lagt til de ulike seksjonene. Se oversikt under.

Oversikt over systemeierskap

Seksjon for Fellestjenester

Seksjon for Informasjonstjenester

  • Mi side - Seksjon for Informasjonstjenester
  • Ephorus - Seksjon for Informasjonstjenester