Systemeiere

Frå SAwiki

Denne siden er under utvikling og vil snart inneholde informasjon for og om systemeiere ved UiB

Systemeier

UA er systemeier for en rekke IT-systemer ved UiB. Systemeiers ansvar er blant annet omtalt i Regelsamlingens punkt 5.2.1 (underpunkt 3.2)

Oversikt over systemeierskap

Seksjon for Fellestjenester

Seksjon for Informasjonstjenester

  • Mi side - Seksjon for Informasjonstjenester
  • Ephorus - Seksjon for Informasjonstjenester