Skilnad mellom versjonar av «Systemeiere»

Frå SAwiki
s (22 versjonar)
Line 31: Line 31:
 
===Oversikt over systemeierskap===
 
===Oversikt over systemeierskap===
  
====Seksjon for Fellestjenester====
+
====Seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning====
 
*[[Felles studentsystem (FS)]]
 
*[[Felles studentsystem (FS)]]
 
*[[FS-websystemer|Studweb]]
 
*[[FS-websystemer|Studweb]]
 
*[[FS-websystemer|Søknadsweb]]
 
*[[FS-websystemer|Søknadsweb]]
 
*[[FS-websystemer|EvuWeb]]  
 
*[[FS-websystemer|EvuWeb]]  
 
====Seksjon for Informasjonstjenester====
 
 
*[[Mi side]]
 
*[[Mi side]]
 
*[[Ephorus]]
 
*[[Ephorus]]
  
====Seksjon for Student- og fakultetstjenester====
+
====Seksjon for studieadministrasjon====
 
*[[Eksamensarkivet]]
 
*[[Eksamensarkivet]]
 
</div>
 
</div>

Versjonen frå 7. juni 2010 kl. 09:33

Denne siden er under utvikling og vil snart inneholde informasjon for og om systemeiere ved UiB

Systemeier

Utdanningsavdelingen (ved Utdanningsdirektøren) er systemeier for en rekke IT-systemer ved UiB. Systemeiers ansvar er regulert i Lov om behandling av personopplysninger (kalt behandlingsansvarlig). Videre er ansvaret omtalt i Regelsamlingens punkt 5.2.1 (underpunkt 3.2).

I praksis er mye av den daglige forvaltningen av systemeierskapet lagt til de ulike seksjonene. Se oversikt lenger nede.

Med systemeierskap forstås i denne sammenhengen ansvar for:

 • å sikre stabil drift
 • å sikre riktig videreutvikling (brukerstyrt)
 • å sikre god opplæring
 • å sikre god brukerstøtte
 • Kvalitetssikring, herunder
  • å sikre lavest mulig risiko (særlig i forbindelse med oppgraderinger)
  • å sikre gode rutiner for utvikling, testing og produksjonssetting av ny funksjonalitet
  • å sikre god dokumentasjon, herunder
   • teknisk dokumentasjon
   • systemdokumentasjon
   • brukerdokumentasjon
 • å sikre formålstjenlighet, herunder
  • å foreta evalueringer av systemene
  • å sikre nødvendige og tilstrekkelige integrasjoner mellom systemene
 • å sikre gyldig praksis (praksis i samsvar med gjeldende lover og regler)

Oversikt over systemeierskap

Seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning

Seksjon for studieadministrasjon