Skilnad mellom versjonar av «Systemeiere»

Frå SAwiki
Line 36: Line 36:
  
  
====[[Systempolicygruppen]]====
+
====[[Systemforvaltningsgruppen]]====
 +
 
 
====[[Vaktordning for systemene (IT)]]====
 
====[[Vaktordning for systemene (IT)]]====
 
====[[Integrasjon og dataflyt]]====
 
====[[Integrasjon og dataflyt]]====

Versjonen frå 7. desember 2007 kl. 23:51

Denne siden er under utvikling og vil snart inneholde informasjon for og om systemeiere ved UiB

Systemeier

Utdanningsavdelingen (ved Utdanningsdirektøren) er systemeier for en rekke IT-systemer ved UiB. Systemeiers ansvar er regulert i Lov om behandling av personopplysninger (kalt behandlingsansvarlig). Videre er ansvaret omtalt i Regelsamlingens punkt 5.2.1 (underpunkt 3.2).

I praksis er mye av den daglige forvaltningen av systemeierskapet lagt til de ulike seksjonene. Se oversikt under.

Oversikt over systemeierskap

Seksjon for Fellestjenester

Seksjon for Informasjonstjenester

  • Mi side - Seksjon for Informasjonstjenester
  • Ephorus - Seksjon for Informasjonstjenester