Skilnad mellom versjonar av «Systemeiere»

Frå SAwiki
Line 46: Line 46:
  
  
*[http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20000414-031.html&dep=alle&kort+,+titt=personopplysninger& Personvernloven]
+
*[http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/tl-20000414-031-001.html&emne=personopplysning&& Lov om behandling av personopplysninger]
 
*[http://it.uib.no IT-avdelinga ved UiB]
 
*[http://it.uib.no IT-avdelinga ved UiB]
 
</div>
 
</div>

Versjonen frå 7. desember 2007 kl. 23:49

Denne siden er under utvikling og vil snart inneholde informasjon for og om systemeiere ved UiB

Systemeier

Utdanningsavdelingen (ved Utdanningsdirektøren) er systemeier for en rekke IT-systemer ved UiB. Systemeiers ansvar er regulert i Lov om behandling av personopplysninger (kalt behandlingsansvarlig). Videre er ansvaret omtalt i Regelsamlingens punkt 5.2.1 (underpunkt 3.2).

I praksis er mye av den daglige forvaltningen av systemeierskapet lagt til de ulike seksjonene. Se oversikt under.

Oversikt over systemeierskap

Seksjon for Fellestjenester

Seksjon for Informasjonstjenester

  • Mi side - Seksjon for Informasjonstjenester
  • Ephorus - Seksjon for Informasjonstjenester