Skilnad mellom versjonar av «Systemeiere»

Frå SAwiki
Line 7: Line 7:
 
===Systemeier===
 
===Systemeier===
  
Utdanningsavdelingen (ved Utdanningsdirektøren) er systemeier for en rekke IT-systemer ved UiB. Systemeiers ansvar er regulert i [http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/tl-20000414-031-001.html&emne=personopplysning&& Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)] (kalt behandlingsansvarlig). Videre er ansvaret omtalt i [http://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=262 Regelsamlingens punkt 5.2.1 (underpunkt 3.2)].
+
Utdanningsavdelingen (ved Utdanningsdirektøren) er systemeier for en rekke IT-systemer ved UiB. Systemeiers ansvar er regulert i [http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/tl-20000414-031-001.html&emne=personopplysning&& Lov om behandling av personopplysninger] (kalt behandlingsansvarlig). Videre er ansvaret omtalt i [http://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=262 Regelsamlingens punkt 5.2.1 (underpunkt 3.2)].
  
 
I praksis er mye av den daglige forvaltningen av systemeierskapet lagt til de ulike seksjonene. Se oversikt under.
 
I praksis er mye av den daglige forvaltningen av systemeierskapet lagt til de ulike seksjonene. Se oversikt under.

Versjonen frå 7. desember 2007 kl. 23:47

Denne siden er under utvikling og vil snart inneholde informasjon for og om systemeiere ved UiB

Systemeier

Utdanningsavdelingen (ved Utdanningsdirektøren) er systemeier for en rekke IT-systemer ved UiB. Systemeiers ansvar er regulert i Lov om behandling av personopplysninger (kalt behandlingsansvarlig). Videre er ansvaret omtalt i Regelsamlingens punkt 5.2.1 (underpunkt 3.2).

I praksis er mye av den daglige forvaltningen av systemeierskapet lagt til de ulike seksjonene. Se oversikt under.

Oversikt over systemeierskap

Seksjon for Fellestjenester

Seksjon for Informasjonstjenester

  • Mi side - Seksjon for Informasjonstjenester
  • Ephorus - Seksjon for Informasjonstjenester