Skilnad mellom versjonar av «Systemeiere»

Frå SAwiki
Line 6: Line 6:
  
 
===Systemeier===
 
===Systemeier===
UA er systemeier for en rekke IT-systemer ved UiB. Systemeiers ansvar er blant annet omtalt i [http://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=262 Regelsamlingens punkt 5.2.1 (underpunkt 3.2)]
+
UA (ved Utdanningsdirektøren) er systemeier for en rekke IT-systemer ved UiB. Systemeiers ansvar er blant annet omtalt i [http://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=262 Regelsamlingens punkt 5.2.1 (underpunkt 3.2)].
 +
 
 +
I praksis er mye av den daglige forvaltningen av systemeierskapet lagt til de ulike seksjonene. Se oversikt under.
  
 
===Oversikt over systemeierskap===
 
===Oversikt over systemeierskap===

Versjonen frå 7. desember 2007 kl. 23:42

Denne siden er under utvikling og vil snart inneholde informasjon for og om systemeiere ved UiB

Systemeier

UA (ved Utdanningsdirektøren) er systemeier for en rekke IT-systemer ved UiB. Systemeiers ansvar er blant annet omtalt i Regelsamlingens punkt 5.2.1 (underpunkt 3.2).

I praksis er mye av den daglige forvaltningen av systemeierskapet lagt til de ulike seksjonene. Se oversikt under.

Oversikt over systemeierskap

Seksjon for Fellestjenester

Seksjon for Informasjonstjenester

  • Mi side - Seksjon for Informasjonstjenester
  • Ephorus - Seksjon for Informasjonstjenester