Skilnad mellom versjonar av «Systemeiere»

Frå SAwiki
 
(14 mellomliggjande versjonar av 4 brukarar er ikkje viste)
Line 7: Line 7:
 
===Systemeier===
 
===Systemeier===
  
Utdanningsavdelingen (ved Utdanningsdirektøren) er systemeier for en rekke IT-systemer ved UiB. Systemeiers ansvar er regulert i [http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/tl-20000414-031-001.html&emne=personopplysning&& Lov om behandling av personopplysninger] (kalt behandlingsansvarlig). Videre er ansvaret omtalt i [http://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=262 Regelsamlingens punkt 5.2.1 (underpunkt 3.2)].
+
Studieadministrativ avdeling (ved avdelingsdirektøren) er systemeier for en rekke IT-systemer ved UiB. Systemeiers ansvar er regulert i [http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/tl-20000414-031-001.html&emne=personopplysning&& Lov om behandling av personopplysninger] (kalt behandlingsansvarlig). Videre er ansvaret omtalt i [http://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=262 Regelsamlingens punkt 5.2.1 (underpunkt 3.2)].
  
I praksis er mye av den daglige forvaltningen av systemeierskapet lagt til de ulike seksjonene. Se oversikt under.
+
I praksis er mye av den daglige forvaltningen av systemeierskapet lagt til de ulike seksjonene. Se oversikt lenger nede.
 +
 
 +
Med systemeierskap forstås i denne sammenhengen ansvar for:
 +
 
 +
*å sikre stabil drift
 +
*å sikre riktig videreutvikling (brukerstyrt)
 +
*å sikre god opplæring
 +
*å sikre god brukerstøtte
 +
*Kvalitetssikring, herunder
 +
**å sikre lavest mulig risiko (særlig i forbindelse med oppgraderinger)
 +
**å sikre gode rutiner for utvikling, testing og produksjonssetting av ny funksjonalitet
 +
**å sikre god dokumentasjon, herunder
 +
***teknisk dokumentasjon
 +
***systemdokumentasjon
 +
***brukerdokumentasjon
 +
*å sikre formålstjenlighet, herunder
 +
**å foreta evalueringer av systemene
 +
**å sikre nødvendige og tilstrekkelige integrasjoner mellom systemene
 +
*å sikre gyldig praksis (praksis i samsvar med gjeldende lover og regler)
  
 
===Oversikt over systemeierskap===
 
===Oversikt over systemeierskap===
  
====Seksjon for Fellestjenester====
+
====Seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning====
 
*[[Felles studentsystem (FS)]]
 
*[[Felles studentsystem (FS)]]
 
*[[FS-websystemer|Studweb]]
 
*[[FS-websystemer|Studweb]]
 
*[[FS-websystemer|Søknadsweb]]
 
*[[FS-websystemer|Søknadsweb]]
 
*[[FS-websystemer|EvuWeb]]  
 
*[[FS-websystemer|EvuWeb]]  
 +
*[[Mi side]]
 +
*[[Ephorus]]
  
====Seksjon for Informasjonstjenester====
+
====Seksjon for studieadministrasjon====
*[[Mi side]] - Seksjon for Informasjonstjenester
+
*[[Eksamensarkivet]]
*[[Ephorus]] - Seksjon for Informasjonstjenester
+
 
 +
====Seksjon for studiekvalitet====
 +
*[[Studiekvalitetsbasen]]
  
 
</div>
 
</div>
Line 30: Line 52:
 
==Aktuelt==
 
==Aktuelt==
  
*Nytt mandat for Systempolicygruppen
+
*Nytt mandat for Systemforvaltningsgruppen
  
 +
----
  
----
 
  
 +
====[[Systemforvaltningsgruppen]]====
  
====[[Systempolicygruppen]]====
 
 
====[[Vaktordning for systemene (IT)]]====
 
====[[Vaktordning for systemene (IT)]]====
 
====[[Integrasjon og dataflyt]]====
 
====[[Integrasjon og dataflyt]]====
Line 55: Line 77:
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
  
[[Kategori:Timeplanlegging og rombestilling]]
+
[[Kategori:Systemeier]]
 +
[[Kategori:Stubb]]

Siste versjonen frå 27. juni 2011 kl. 12:33

Denne siden er under utvikling og vil snart inneholde informasjon for og om systemeiere ved UiB

Systemeier

Studieadministrativ avdeling (ved avdelingsdirektøren) er systemeier for en rekke IT-systemer ved UiB. Systemeiers ansvar er regulert i Lov om behandling av personopplysninger (kalt behandlingsansvarlig). Videre er ansvaret omtalt i Regelsamlingens punkt 5.2.1 (underpunkt 3.2).

I praksis er mye av den daglige forvaltningen av systemeierskapet lagt til de ulike seksjonene. Se oversikt lenger nede.

Med systemeierskap forstås i denne sammenhengen ansvar for:

 • å sikre stabil drift
 • å sikre riktig videreutvikling (brukerstyrt)
 • å sikre god opplæring
 • å sikre god brukerstøtte
 • Kvalitetssikring, herunder
  • å sikre lavest mulig risiko (særlig i forbindelse med oppgraderinger)
  • å sikre gode rutiner for utvikling, testing og produksjonssetting av ny funksjonalitet
  • å sikre god dokumentasjon, herunder
   • teknisk dokumentasjon
   • systemdokumentasjon
   • brukerdokumentasjon
 • å sikre formålstjenlighet, herunder
  • å foreta evalueringer av systemene
  • å sikre nødvendige og tilstrekkelige integrasjoner mellom systemene
 • å sikre gyldig praksis (praksis i samsvar med gjeldende lover og regler)

Oversikt over systemeierskap

Seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning

Seksjon for studieadministrasjon

Seksjon for studiekvalitet