Skilnad mellom versjonar av «Systemeiere»

Frå SAwiki
 
Line 7: Line 7:
 
===Systemeier===
 
===Systemeier===
  
Utdanningsavdelingen (ved Utdanningsdirektøren) er systemeier for en rekke IT-systemer ved UiB. Systemeiers ansvar er regulert i [http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/tl-20000414-031-001.html&emne=personopplysning&& Lov om behandling av personopplysninger] (kalt behandlingsansvarlig). Videre er ansvaret omtalt i [http://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=262 Regelsamlingens punkt 5.2.1 (underpunkt 3.2)].
+
Studieadministrativ avdeling (ved avdelingsdirektøren) er systemeier for en rekke IT-systemer ved UiB. Systemeiers ansvar er regulert i [http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/tl-20000414-031-001.html&emne=personopplysning&& Lov om behandling av personopplysninger] (kalt behandlingsansvarlig). Videre er ansvaret omtalt i [http://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=262 Regelsamlingens punkt 5.2.1 (underpunkt 3.2)].
  
 
I praksis er mye av den daglige forvaltningen av systemeierskapet lagt til de ulike seksjonene. Se oversikt lenger nede.
 
I praksis er mye av den daglige forvaltningen av systemeierskapet lagt til de ulike seksjonene. Se oversikt lenger nede.

Siste versjonen frå 27. juni 2011 kl. 12:33

Denne siden er under utvikling og vil snart inneholde informasjon for og om systemeiere ved UiB

Systemeier

Studieadministrativ avdeling (ved avdelingsdirektøren) er systemeier for en rekke IT-systemer ved UiB. Systemeiers ansvar er regulert i Lov om behandling av personopplysninger (kalt behandlingsansvarlig). Videre er ansvaret omtalt i Regelsamlingens punkt 5.2.1 (underpunkt 3.2).

I praksis er mye av den daglige forvaltningen av systemeierskapet lagt til de ulike seksjonene. Se oversikt lenger nede.

Med systemeierskap forstås i denne sammenhengen ansvar for:

 • å sikre stabil drift
 • å sikre riktig videreutvikling (brukerstyrt)
 • å sikre god opplæring
 • å sikre god brukerstøtte
 • Kvalitetssikring, herunder
  • å sikre lavest mulig risiko (særlig i forbindelse med oppgraderinger)
  • å sikre gode rutiner for utvikling, testing og produksjonssetting av ny funksjonalitet
  • å sikre god dokumentasjon, herunder
   • teknisk dokumentasjon
   • systemdokumentasjon
   • brukerdokumentasjon
 • å sikre formålstjenlighet, herunder
  • å foreta evalueringer av systemene
  • å sikre nødvendige og tilstrekkelige integrasjoner mellom systemene
 • å sikre gyldig praksis (praksis i samsvar med gjeldende lover og regler)

Oversikt over systemeierskap

Seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning

Seksjon for studieadministrasjon

Seksjon for studiekvalitet