Studiekvalitetsbasen - opplasting av innhold

Frå SAwiki
Versjonen frå 25. mai 2011 kl. 10:51 av Fnsbb (diskusjon | bidrag) (Oppretta sida med «__TOC__ <div style="width:700px;"> == Innlogging == For å legge inn innhold, må du være ansatt ved UiB. Klikk "Logg inn (kun for ansatte)", og bruk ditt vanlige brukernavn o…»)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

Innlogging

For å legge inn innhold, må du være ansatt ved UiB. Klikk "Logg inn (kun for ansatte)", og bruk ditt vanlige brukernavn og passord på UiBs nettverk. Siden lastes på nytt med funksjoner for å laste opp innhold.

Innholdselementer/dokumenttyper

Innholdet består av dokumenter, og kan deles i tre:

 • Utdanningsmeldinger
 • Evalueringer
 • Annet

Dokumenter som skal lastes opp skal foreligge i PDF-format. Innholdet skal knyttes til organisasjonsenheter, studieprogram eller emner. "Annet"-kategorien kan knyttes til alle typer enheter. For opplasting av "Annet"-dokumenter og programsensorrapporter, se eget avsnitt.


Opplasting av utdanningsmeldinger, emne- og programevalueringer

For opplasting av utdanningsmeldinger, emne- og programevalueringer, gjør følgende:

 1. Velg årstall. For utdanningsmeldinger og emneevalueringer refererer årstallet til undervisningsåret som beskrives i dokumentene - ikke publiseringsår. For andre typer dokumenter (større programevalueringer, rapporter fra flerårige prosjekter o.a.) kan det være mer relevant å knytte periodiseringen til datoen for behandling i overordnede styringsorganer. Sluttrapporter fra PEK-prosjekter skal registreres på siste bevilgningsår.
 2. Velg relevant fakultet eller institutt i navigasjonspanelet (den øverste tabellen).
 3. Radioknappen "Vis alle" skal være markert ved opplasting av innhold.
 4. Velg type dokument ved å klikke på fanene i innholdsoversikten under: utdanningsmelding (knyttes til organisasjonsenhet), emne- eller programevaluering. For opplasting av annet innhold, se under.
 5. Finn relevant enehet (organisasjonsenhet, emne eller program) og klikk "last opp". En side med skjema for opplasting vises.
 6. I opplastingsskjemaet, velg korrekt semester (undervisningssemester for emneevalueringer). For utdanningsmeldinger, programevalueringer og annet er semesterangivelsen ikke relevant.
 7. Velg relevant rapporttype. For utdanningsmeldinger, emne- og programevalueringer, bruk standardinnstillingen ("utdanningsmelding", "Emne", "Program"). For opplasting av andre typer dokumenter, se under.
 8. Velg dokument ved å klikke "Velg fil". Kommandoen åpner utforsker-vindu for valg av dokument.
 9. Avslutt operasjonen ved å klikke "Last opp".

"Annet"-dokumenter og programsensorrapporter

I tillegg til utdanningsmeldinger, emneevalueringer og programevalueringer, kan programsensorrapporter og alle andre typer dokumenter registreres. "Annet"-kategorien omfatter for eksempel rapporter fra PEK-prosjekter, analyser av bestemte utdanningstilbud, miljøundersøkelser, frafallsundersøkelser o.a.

Opplastingsrutinen er identisk med prosedyren referert over, men fanen "Annet" i innholdsoversikten kan ikke benyttes til å legge inn innhold. Følgende gjelder:

  * Dokumentene kan knyttes til organisasjonsenheter, emner eller programmer. For dokumenter som skal knyttes til fakultet eller institutt (organisasjonsenheter), velg fanen "Utdanningsmeldinger" og last opp innhold knyttet til relevant organisasjonsenhet. For dokumenter som beskriver enkeltemner eller studieprogram (for eksempel programsensorrapporter), velg hhv fanene "Emne" eller "Program". 
  * Ved å klikke "last opp" ved relevant enhet (organisasjonsenhet, emne eller program), vises opplastingssiden for dokumenter, 
  * I innstillingen for rapporttype, velg "Annet" i stedet for forhåndsinnstillingen. For programsensorraporter, velg "programsensorrapport" i skjemaet som vises når du velger "Last opp" under fanen "Program".
  * Når du velger rapporttype "Annet", vises tekstfelter for navn på rapportene. Fyll inn hhv norsk og engelsk tittel på dokumentet.
  * Velg dokument og last opp i henhold til standardprosedyren beskrevet foran.

Innhold i "Annet"-kategorien vises kun dersom radioknappen "Vis kun med innhold" er avmerket.


Dokumentformat og konvertering til PDF

Dokumenter skal foreligge i PDF-format. I de tilfeller der saksforelegg og protokoll fra behandling i styringsorganer skal foreligge, anbefales det å lage et samledokument med alle elementer i en enkelt PDF-fil. Det tillates også å laste opp innhold i HTML og rent tekst-format, men anbefales ikke.


Maler for emne- og programevalueringer

Det foreligger maler og retningslinjer for emne- og programevalueringer, basert på UiBs kvalitetshåndbok. Malene er tilgjengelig gjennom nettsider for studiekvalitet:

Emneevalueringer: [uib.no/studiekvalitet]

Programevalueringer: [uib.no/studiekvalitet]