Rutiner ved endring av navn på rom i Syllabus (S+)