Skilnad mellom versjonar av «Rapporteringsplan»

Frå SAwiki
Line 47: Line 47:
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Utsending av 1. filsett</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Utsending av 1. filsett</td>
 
     <td style="border-color:black">Uke 37</td>
 
     <td style="border-color:black">Uke 37</td>
  </tr>
 
  <tr>
 
    <td width="70%" style="border-color:black">Utsending av 2. filsett</td>
 
    <td style="border-color:black">Uke 39</td>
 
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Line 57: Line 53:
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
     <td width="70%" style="border-color:black">Dialogmøter</td>
+
     <td width="70%" style="border-color:black">Utsending av 2. filsett</td>
     <td style="border-color:black">Uke 40</td>
+
     <td style="border-color:black">Uke 39</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
  <tr>
+
    <tr>
 
     <td style="border-color:black">Internfrist avlagte høyere grader til NIFU</td>
 
     <td style="border-color:black">Internfrist avlagte høyere grader til NIFU</td>
 
     <td style="border-color:black">25. september</td>
 
     <td style="border-color:black">25. september</td>
Line 71: Line 67:
 
     <td style="border-color:black">1. oktober</td>
 
     <td style="border-color:black">1. oktober</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 +
<tr>
 +
    <td width="70%" style="border-color:black">Dialogmøter</td>
 +
    <td style="border-color:black">Uke 40</td>
 +
  </tr>
 +
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Fakultetene kvalitetssikrer data</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Fakultetene kvalitetssikrer data</td>
     <td style="border-color:black">Uke 40</td>
+
     <td style="border-color:black">Uke 39/40</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>

Versjonen frå 14. mai 2013 kl. 13:37

Plan for arbeidet med rapportering til NIFU og DBH om høsten

Rapporteringsfrister for NIFU og DBH:

  • NIFU: 25. august (avlagte doktorgrader)
  • NIFU: 1. oktober (avlagte høyere grader)
  • DBH: 15. oktober

Mai

Internt planleggingsmøte ved SA 7. mai 2013

Juni

Utsending av brev i ePhorte Månedsskiftet mai/juni
Kalle inn til dialogmøter med fakultetene Månedsskiftet mai/juni

August

Kollegiesekretariatet ferdig med oversikt over disputaser til promosjonen Primo august
Internfrist avlagte doktorgrader til NIFU 19. august
Eksternfrist avlagte doktorgrader til NIFU 25. august

September

Utsending av 1. filsett Uke 37
Fakultetene kvalitetssikrer data Uke 38
Utsending av 2. filsett Uke 39
Internfrist avlagte høyere grader til NIFU 25. september

Oktober

Eksternfrist avlagte høyere grader til NIFU 1. oktober
Dialogmøter Uke 40
Fakultetene kvalitetssikrer data Uke 39/40
Internfrist DBH for fakultetene 3. oktober
Utsending av endelig filsett Primo uke 41
Internt formøte hos SA 10. oktober
Rapporteringsmøte 14. oktober
Rapporteringsfrist DBH 15. oktober
Protokoll fra rapporteringsmøte distribueres i ePhorte Uke 42