Skilnad mellom versjonar av «Ny versjon av Mi side 23.6.2011 / New version of My Space 6.23.2011»

Frå SAwiki
 
(6 mellomversjonar av den same brukaren er ikkje viste)
Line 1: Line 1:
(Information in English follows below.)
+
''(Information in English follows below.)''
 +
 
 +
Torsdag 23. juni mellom kl 15:00 og 16:00 ble det lansert noen forbedringer i [https://miside.uib.no/ Mi side]. Dersom du oppdager noe som ikke fungerer som det skal, så er det fint om du melder fra om dette via lenken "Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?" som ligger helt nederst på Mi side. I løpet av uke 26-27 vil brukerveiledningene for [[Mi side - studenter | studenter]] og for [[Mi side - ansatte | administratorer]] bli oppdatert med de nye funksjonene på Mi side. Merk at den gamle veiledningen fint kan benyttes frem til oppdateringene er på plass.
  
Torsdag 23. juni mellom kl 15:00 og 16:00 lanseres noen forbedringer i [https://miside.uib.no/ Mi side]. Dersom du oppdager noe som ikke fungerer som det skal, så er det fint om du melder fra om dette via lenken "Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?" som ligger helt nederst på Mi side. I løpet av uke 26-27 vil brukerveiledningene for [[Mi side - studenter | studenter]] og for [[Mi side - ansatte | administratorer]] bli oppdatert med de nye funksjonene på Mi side. Merk at den gamle veiledningen fint kan benyttes frem til oppdateringene er på plass.
 
  
 
'''''Nytt for studenter på Mi side:'''''
 
'''''Nytt for studenter på Mi side:'''''
Line 8: Line 9:
 
* Faneoverskriften på emner som tidligere het Emnebeskrivelse heter nå Emnebeskrivelse / Emneevaluering
 
* Faneoverskriften på emner som tidligere het Emnebeskrivelse heter nå Emnebeskrivelse / Emneevaluering
 
* Faneoverskriften på studieprogram som tidligere het Studieplan heter nå Studieplan / Programevalueringer
 
* Faneoverskriften på studieprogram som tidligere het Studieplan heter nå Studieplan / Programevalueringer
* Koblingene leder brukeren over til [[Studiekvalitetsbasen | Studiekvalitetsbasen]], UiBs nye arkiv for blant annet utdanningsmeldinger og emne- og programevalueringer  
+
* Koblingene leder brukeren til [http://kvalitetsbasen.uib.no Studiekvalitetsbasen], UiBs nye arkiv for blant annet utdanningsmeldinger, emne- og programevalueringer  
 
 
'''[[Mi side - Innlevering | Innlevering]]'''
 
* Feltene Frie søkeord og Sammendrag (abstrakt) er fjernet fra opplastingsdialogen ved opplasting av filer til Vurderingsmapper og Læringsmapper
 
  
 
'''[[Mi side - Fillageret | Fillager]]'''
 
'''[[Mi side - Fillageret | Fillager]]'''
Line 24: Line 22:
 
* Faneoverskriften på emner som tidligere het Emnebeskrivelse heter nå Emnebeskrivelse / Emneevaluering
 
* Faneoverskriften på emner som tidligere het Emnebeskrivelse heter nå Emnebeskrivelse / Emneevaluering
 
* Faneoverskriften på studieprogram som tidligere het Studieplan heter nå Studieplan / Programevaluering
 
* Faneoverskriften på studieprogram som tidligere het Studieplan heter nå Studieplan / Programevaluering
* Koblingene leder brukeren over til [[Studiekvalitetsbasen | Studiekvalitetsbasen]], UiBs nye arkiv for blant annet utdanningsmeldinger og emne- og programevalueringer
+
* Koblingene leder brukeren over til [http://kvalitetsbasen.uib.no Studiekvalitetsbasen], UiBs nye arkiv for blant annet utdanningsmeldinger og emne- og programevalueringer
 
* Det er sømløs overgang fra Mi side til Studiekvalitetsbasen fra admin-siden for et emne eller et studieprogram
 
* Det er sømløs overgang fra Mi side til Studiekvalitetsbasen fra admin-siden for et emne eller et studieprogram
 
** Overgangen er hensiktsmessig å bruke når man skal legge til evalueringer for et emne eller et program  
 
** Overgangen er hensiktsmessig å bruke når man skal legge til evalueringer for et emne eller et program  
Line 32: Line 30:
 
** Dette gjelder også for undergrupper til grupper
 
** Dette gjelder også for undergrupper til grupper
 
* Vurderingsmappen blir foreslått først når man oppretter innleveringsmodulen på et emne/undergruppe til emnet
 
* Vurderingsmappen blir foreslått først når man oppretter innleveringsmodulen på et emne/undergruppe til emnet
** Er det allerede opprettet en vurderingsmappe på emnet/undergruppen til emnet foreslås Læringsmappen
 
* Feltene Frie søkeord og Sammendrag (abstrakt) er fjernet fra opplastingsdialogen for opplasting av fil for student til Vurderingsmapper og Læringsmapper
 
 
* Filer åpnes nå i nytt vindu/fane  
 
* Filer åpnes nå i nytt vindu/fane  
  
Line 56: Line 52:
 
** Man kan lage spillelister med inntil syv filer
 
** Man kan lage spillelister med inntil syv filer
  
'''[[Mi side - Undersøkelser - administrasjon | Undersøkelser]]'''
+
'''[[Mi side - Epost - administrasjon | E-post]]'''
 
* Når man sender e-post om undersøkelser følger det nå automatisk med lenke til selve undersøkelsen i meldingen
 
* Når man sender e-post om undersøkelser følger det nå automatisk med lenke til selve undersøkelsen i meldingen
 
* E-post om undersøkelser arkiveres nå i loggen for masseutsendelser
 
* E-post om undersøkelser arkiveres nå i loggen for masseutsendelser
Line 62: Line 58:
  
  
'''ENGLISH:'''
+
'''ENGLISH'''
  
Thursday June 23 between 15:00 and 16:00 some improvements made to [https://miside.uib.no/register/?return_url=%2fdotlrn%2f%3flocale%3den%255fUS My Space] will be launched. If you notice anything not working properly please notify us via the link "Do you have any technical questions regarding this page?" at the bottom of each My Space page. During weeks 26-27 the user documentation for both [[My Space - Students | students]] and [[My Space - Staff | administrators]] will be updated to include the new features in My Space. Note that you will be able to use the old documentation until it has been updated.
 
  
'''''What's new for students in My Space'''''
+
Thursday June 23 between 15:00 and 16:00 some improvements made to [https://miside.uib.no/register/?return_url=%2fdotlrn%2f%3flocale%3den%255fUS My Space] were launched. If you notice anything not working properly please notify us via the link "Do you have any technical questions regarding this page?" at the bottom of each My Space page. During weeks 26-27 the user documentation for both [[My Space - Students | students]] and [[My Space - Staff | administrators]] will be updated to include the new features in My Space. Note that you will be able to use the old documentation until it has been updated.
  
'''[[Studiekvalitetsbasen | Studiekvalitetsbasen]]'''
 
* The tab Course description is now called Course Description / Course Reports
 
* The tab Programme description is now called Programme Description / Programme Reports
 
* The user will find a link to the [[Studiekvalitetsbasen | Quality Assurance Reports system]] for the given course or programme
 
  
'''[[My Space - Assignment | Assignment]]'''
+
'''''What's new for students in My Space'''''
* Index terms and Descriptive text (abstract) are removed from the upload assignment dialogue for folder types Assessment folder and Learning folder
 
  
'''[[My Space - News messages | News]]'''
+
'''[[Quality Assurance Reports | Quality Assurance Reports]]'''
* The sorting of news has changed: News from the Community ”Universitetet i Bergen” will be placed first in the new sorting. Then the classes will be sorted alphabetically (including the subgroups) and finally the news from your community memberships are sorted alphabetically.
+
* Course description is now called Course Description / Course Reports
 +
* Programme description is now called Programme Description / Programme Reports
 +
* Users will find a link to the [https://quality.app.uib.no/ Quality Assurance Reports] system for each course or programme
  
 
'''[[My Space - File storage | File Storage]]'''
 
'''[[My Space - File storage | File Storage]]'''
* When new files or folders are added to a File Storage these are indicated as usual with a red "New" text in the left column that is visible for 7 days. Now, the "New" text will also be shown in the top level for both the class/community file storage and in "My Files".  
+
* URLs now has the same "Views" feature as files.  
 
+
* The "Views" column to the right indicates how many times the file has been opened and by how many persons in total.  
'''[[My Space - Calendar | Calendar]]'''
+
* Files and URLs now opens in new tab/window
* In the calendar "List" view you will be able to select a date for when it should start listing calendar items. The selection is done by clicking on a date in the small calendar to the left.
 
* Each calendar item has a new field "Last modified" that shows when it was last edited and by whom.
 
 
 
'''[[My Space - Email | E-mail]]'''
 
* In the Control Panel you will find a link to the IT-departments guide to how you can forward your student e-mail at UiB to another e-mail address.
 
 
 
'''[[My Space - Classes and Communities | Classes and Communities]]'''
 
* Semester and year is shown for classes in My Space several places to make it easier to see which class home page you are in.
 
  
  
 
'''''What's new for administrators in My Space:'''''
 
'''''What's new for administrators in My Space:'''''
  
'''[[My Space - Staff | Graphic and layout]]'''
+
'''[[Quality Assurance Reports | Quality Assurance Reports]]'''
* Members online is moved to the Control Panel.
+
* Tab headline for courses previously called Course description is now called Course Description / Course Reports
* There is less white space around the My Space banner.
+
* Tab headline for programmes previously called Programme description is now called Programme Description / Programme Reports
* The breadcrumb trail that keeps track of your location in My Space and can be used for navigation is moved further to the left and the font is bolder. (You will find it just above the tabs "Home" and "Classes and Communities".)
+
** Users can access course or programme reports from the [https://quality.app.uib.no/ Quality Assurance Reports] system directly from the Course or Programme description page by a link
* The number of portlets/functions that default is created in new Classes and Communities in My Space has changed to reduce the number of empty/unused functions in the class/community homepage.
+
* An administrator integration to the Quality Assurance Reports system from the Admin page for each course and programme
* The positions of the portlets have changed.
 
** The portlet for Assignments is for instance positioned higher up in a Class homepage.
 
* You will also see that the portlets, that are green in classes, purple in Communities and blue in "My Space", are visible several more places than in the old version. This means that you will have access to the question mark icon in the portlets (shortcuts to the user manuals for the function in question) from several more places.
 
  
 
'''[[My Space - Assignment - administration | Assignment]]'''
 
'''[[My Space - Assignment - administration | Assignment]]'''
* The Learning Folder is no longer created as a default. This means that you must create the folder type or types you need for each Class.
+
* It is no longer possible to set up the Assignment applet in Communities
* There are new icons for the three assignment folders; The Learning Folder, the Assessment Folder and the Master’s Thesis Folder.
+
** This also applies to subgroups of Communities
* The top level "Assignment Folder" has changed from a folder to a header, "Contents of Assignment", since all the submissions happens in one of the folder types.
+
* The Assessment folder is now the default folder when setting up the Assignment applet
* When an administrator uploads an assignment on behalf of a student they will see if any of the students are missing a formal class exam registration.
+
* Files now open in new tab/window
* Submissions of zip-files that contains one or more empty files (0 KB) will give an error message.
 
  
 
'''[[My Space - News messages - administration | News]]'''
 
'''[[My Space - News messages - administration | News]]'''
* The sorting of news has changed: News from the Community "Universitetet i Bergen" will be placed first in the new sorting. Then the classes will be sorted alphabetically (including the subgroups) and finally the news from your community memberships are sorted alphabetically.
+
* If you get an error message after writing a news message your input will be kept
* In the user interface for adding a link to a file in the file storage in a News message the "Choose" button is made more visible in the right column.
+
* The error message is marked in red and is displayed close to the input element that lacks information
  
 
'''[[My Space - File storage - administration | File Storage]]'''
 
'''[[My Space - File storage - administration | File Storage]]'''
* When new files or folders are added to a file storage these are indicated as usual with a red "New" text in the left column that is visible for 7 days. Now the "New" text will also be shown in the top level for both the class/community file storage and in "My Files".
+
* URL's in the file storage have view counts similar to files
* You can copy, move or delete a File Storage from the top level in a File Storage. (You find the buttons below the folders.)
+
* The "Views" column to the right now indicates how many times the link has been opened and by how many persons in total
  
'''[[My Space - Calendar - administration | Calendar]]'''
+
'''[[My Space - Blog - administration | Blog]]'''
* In the calendar "List" view you will be able to select a date for when it should start listing calendar items. The selection is done by clicking on a date in the small calendar to the left.
+
* The Blog feature is no longer active
* Each calendar item has a new field "Last modified" that shows when it was last edited and by whom.
+
 
 +
'''[[My Space - Resources from RSS - administration | Resources from RSS]]'''
 +
* The Resources from RSS feature is no longer active
 +
 
 +
'''[[My Space - Custom portlets - administration | Custom portlets]]'''
 +
* Improved user interface for adminstration of video or audio playlists
 +
** A playlist can include up to seven files / URLs
 +
* Improved user interface for displaying video and audio playlists
  
 
'''[[My Space - Email - administration | E-mail]]'''
 
'''[[My Space - Email - administration | E-mail]]'''
* The preview of the selected recipients of a bulk e-mail is improved.
+
* A link to a survey is now automatically included in the e-mail message when e-mail is sent from the survey applet
* It is easier to see who was recipients of an e-mail sent from My space (in the Bulk Mail History.)
+
* E-mails sent from the survey applet are now archived in the Bulk Mail History
 
+
* The sender of the survey e-mail will always receive a copy
'''[[My Space - Classes and Communities - administration | Classes and Communities]]'''
 
* Semester and year is shown for classes in My Space several places to make it easier to see which class home page you are in.
 
* You can select to drop several classes or communities at a time.
 

Siste versjonen frå 24. juni 2011 kl. 13:17

(Information in English follows below.)

Torsdag 23. juni mellom kl 15:00 og 16:00 ble det lansert noen forbedringer i Mi side. Dersom du oppdager noe som ikke fungerer som det skal, så er det fint om du melder fra om dette via lenken "Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?" som ligger helt nederst på Mi side. I løpet av uke 26-27 vil brukerveiledningene for studenter og for administratorer bli oppdatert med de nye funksjonene på Mi side. Merk at den gamle veiledningen fint kan benyttes frem til oppdateringene er på plass.


Nytt for studenter på Mi side:

Studiekvalitetsbasen

 • Faneoverskriften på emner som tidligere het Emnebeskrivelse heter nå Emnebeskrivelse / Emneevaluering
 • Faneoverskriften på studieprogram som tidligere het Studieplan heter nå Studieplan / Programevalueringer
 • Koblingene leder brukeren til Studiekvalitetsbasen, UiBs nye arkiv for blant annet utdanningsmeldinger, emne- og programevalueringer

Fillager

 • Url'er i fillageret har fått visningsteller tilsvarende som for filer
 • Det er mulig å se hvor mange brukere som har klikket på lenken, samt hvor mange ganger den har vært klikket på totalt
 • Filer og url'er åpnes nå i nytt vindu/fane


Nytt for administratorer på Mi side:

Studiekvalitetsbasen

 • Faneoverskriften på emner som tidligere het Emnebeskrivelse heter nå Emnebeskrivelse / Emneevaluering
 • Faneoverskriften på studieprogram som tidligere het Studieplan heter nå Studieplan / Programevaluering
 • Koblingene leder brukeren over til Studiekvalitetsbasen, UiBs nye arkiv for blant annet utdanningsmeldinger og emne- og programevalueringer
 • Det er sømløs overgang fra Mi side til Studiekvalitetsbasen fra admin-siden for et emne eller et studieprogram
  • Overgangen er hensiktsmessig å bruke når man skal legge til evalueringer for et emne eller et program

Innlevering

 • Det er ikke lenger mulig å opprette innleveringsmodulen på grupper
  • Dette gjelder også for undergrupper til grupper
 • Vurderingsmappen blir foreslått først når man oppretter innleveringsmodulen på et emne/undergruppe til emnet
 • Filer åpnes nå i nytt vindu/fane

Meldinger

 • Hvis man får feilmelding etter å ha skrevet en melding, beholdes nå innholdet i felter som er korrekt utfylt
 • Felt som mangler innhold eller har feil innhold markeres med rød feilmelding

Fillager

 • Url'er i fillageret har fått visningsteller tilsvarende som for filer
 • Det er mulig å se hvor mange brukere som har klikket på en lenke, samt hvor mange ganger den har vært klikket på totalt
 • Filer og url'er åpnes nå i nytt vindu/fane

Blogg

 • Funksjonen Blogg er avviklet

Ressurser via RSS

 • Funksjonen Ressurser via RSS er avviklet

Selvlaget rute

 • Forbedret brukergrensesnitt for å legge ut video i selvlagede ruter
 • Bedre visning av spillelister for video- og lydfiler
  • Man kan lage spillelister med inntil syv filer

E-post

 • Når man sender e-post om undersøkelser følger det nå automatisk med lenke til selve undersøkelsen i meldingen
 • E-post om undersøkelser arkiveres nå i loggen for masseutsendelser
 • Kopi av e-post om undersøkelser går til avsender


ENGLISH


Thursday June 23 between 15:00 and 16:00 some improvements made to My Space were launched. If you notice anything not working properly please notify us via the link "Do you have any technical questions regarding this page?" at the bottom of each My Space page. During weeks 26-27 the user documentation for both students and administrators will be updated to include the new features in My Space. Note that you will be able to use the old documentation until it has been updated.


What's new for students in My Space

Quality Assurance Reports

 • Course description is now called Course Description / Course Reports
 • Programme description is now called Programme Description / Programme Reports
 • Users will find a link to the Quality Assurance Reports system for each course or programme

File Storage

 • URLs now has the same "Views" feature as files.
 • The "Views" column to the right indicates how many times the file has been opened and by how many persons in total.
 • Files and URLs now opens in new tab/window


What's new for administrators in My Space:

Quality Assurance Reports

 • Tab headline for courses previously called Course description is now called Course Description / Course Reports
 • Tab headline for programmes previously called Programme description is now called Programme Description / Programme Reports
  • Users can access course or programme reports from the Quality Assurance Reports system directly from the Course or Programme description page by a link
 • An administrator integration to the Quality Assurance Reports system from the Admin page for each course and programme

Assignment

 • It is no longer possible to set up the Assignment applet in Communities
  • This also applies to subgroups of Communities
 • The Assessment folder is now the default folder when setting up the Assignment applet
 • Files now open in new tab/window

News

 • If you get an error message after writing a news message your input will be kept
 • The error message is marked in red and is displayed close to the input element that lacks information

File Storage

 • URL's in the file storage have view counts similar to files
 • The "Views" column to the right now indicates how many times the link has been opened and by how many persons in total

Blog

 • The Blog feature is no longer active

Resources from RSS

 • The Resources from RSS feature is no longer active

Custom portlets

 • Improved user interface for adminstration of video or audio playlists
  • A playlist can include up to seven files / URLs
 • Improved user interface for displaying video and audio playlists

E-mail

 • A link to a survey is now automatically included in the e-mail message when e-mail is sent from the survey applet
 • E-mails sent from the survey applet are now archived in the Bulk Mail History
 • The sender of the survey e-mail will always receive a copy