Ny versjon av Mi side 21.12.2010 / New version of My Space 12.21.2010

Frå SAwiki
Versjonen frå 21. desember 2010 kl. 13:31 av St01285 (diskusjon | bidrag) (Oppretta sida med «(Information in English follows below.) Tirsdag 21.desember mellom kl 15:00 og 16:00 lanseres noen forbedringer i [https://miside.uib.no/ Mi side]. Dersom du oppdager noe som …»)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

(Information in English follows below.)

Tirsdag 21.desember mellom kl 15:00 og 16:00 lanseres noen forbedringer i Mi side. Dersom du oppdager noe som ikke fungerer som det skal, så er det fint om du melder fra om dette via lenken "Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?" som ligger helt nederst på Mi side. I løpet av uke 1 vil brukerveiledningene for studenter og for administratorer bli oppdatert med de nye funksjonene på Mi side. Merk at den gamle veiledningen fint kan benytte frem til oppdateringene er på plass.

Nytt for studenter på Mi side:

Grafisk og layout

 • Antall påloggede brukere er flyttet til Kontrollpanelet.
 • Det er mindre luft rundt toppbanneret "Mi side".
 • Brødsmulestien som holder styr på hvor du er i Mi side og som kan brukes til navigering er flyttet lenger mot venstre og har fått uthevet font. (Du finner den like over fanene "Hjem" og "Emne og gruppe".)
 • Antall ruter/funksjoner som opprettes som default på nye emner og grupper i Mi side er redusert for å få ned antallet tomme/ubrukte funksjoner på hjemmesidene.
 • Plasseringen av rutene er endret.
  • Ruten for innleveringer er blant annet plassert høyere opp på hjemmesiden til et emne.
 • Dere vil også se at rutene, som er grønne på emner, lilla på grupper og blå på "Mi side", finnes flere steder enn i den gamle versjonen av Mi side. Disse rutene innholder som vanlig en snarvei inn til brukerveiledningen for den aktuelle funksjonen (se ?-ikonet). Dere kan blant annet se dette når dere leverer inn oppgaver.

Innlevering

 • De tre hovedmappetypene har fått nye ikoner som symboliserer hhv Læringsmappe, Vurderingsmappe og Masteroppgave.
 • Toppnivået "Innleveringsmappe" er endret til overskriften ”Innholdet i Innlevering” i og med at dette nivået ikke er en mappe for innlevering av oppgaver. Innleveringene skjer alltid i en av de tre mappetypene eller i undermapper til disse.
 • Ruten med ? ikonet (lenken til brukerveiledningen for innleveringer) er nå tilgjengelig uansett hvor man befinner seg i innleveringsprosessen.
 • Forsøk på å levere inn en en ZIP-fil som inneholder minst en tom fil (0 KB) vil gi en feilmelding.

Meldinger

 • Sorteringen av meldinger er endret: Meldinger fra gruppen ”Universitetet i Bergen” blir i den nye versjonen plassert øverst i meldingsruten på Mi side. Deretter blir emnene listet i alfabetisk rekkefølge (inkludert undergrupper til emner) og til slutt vises meldinger fra alle andre typer grupper som man er medlem av i alfabetisk rekkefølge.

Fillager

 • Når nye filer lastes opp i fillageret, eller nye mapper opprettes, indikeres disse som vanlig med en rød ”Ny” tekst i venstre kolonne som blir liggende i 7 dager. Nå blir ”Ny” markeringen også vist i toppnivåene til både emnets fillager og under "Mine filer".

Kalender

 • I kalenderens listevisning kan man nå velge hvilken dato listen skal starte på ved å klikke på en dag i den lille kalenderen til venstre.
 • Det er lagt inn et "Sist endret" felt i alle kalenderforekomster på Mi side som viser når og hvem som endret innlegget sist.

E-post

 • I kontrollpanelet ligger en lenke til IT-avdelingens veiledning på hvordan studenter setter opp videresending av e-post fra sin student-e-post til en annen e-postkonto.

Emner og grupper

 • Semester og årstall vises nå for emner på flere steder i Mi side slik at det er enklere å se hvilket emne man befinner seg på.


Nytt for administratorer på Mi side:

Grafisk og layout

 • Antall påloggede brukere er flyttet til Kontrollpanelet.
 • Det er mindre luft rundt toppbanneret "Mi side".
 • Brødsmulestien som holder styr på hvor du er i Mi side og som kan brukes til navigering er flyttet lenger mot venstre og har fått uthevet font. (Du finner den like over fanene ”Hjem” og ”Emne og gruppe”.)
 • Antall ruter/funksjoner som opprettes som default på nye emner og grupper i Mi side er redusert for å få ned antallet tomme/ubrukte funksjoner på hjemmesidene.
 • Plasseringen av rutene er endret.
  • Ruten for innleveringer er blant annet plassert høyere opp på hjemmesiden til et emne.
 • Dere vil også se at rutene, som er grønne på emner, lilla på grupper og blå på "Mi side", finnes flere steder enn i den gamle versjonen av Mi side. Disse rutene innholder som vanlig en snarvei inn til brukerveiledningen for den aktuelle funksjonen (se ?-ikonet).

Innlevering

 • Læringsmappen blir ikke lenger opprettet som standard noe som betyr at man må opprette den eller de mappetypene som det er behov for på hvert emne.
 • De tre mappetypene har fått nye ikoner som symboliserer hhv Læringsmappe, Vurderingsmappe og Masteroppgave.
 • Toppnivået "Innleveringsmappe" er endret fra en mappe til en overskrift, "Innholdet i Innlevering", siden innleveringer alltid foregår i en av mappetypene.
 • Forsøk på å levere inn en en ZIP-fil som inneholder minst en tom fil (0 KB) vil gi en feilmelding.
 • Når en administrator skal levere inn en oppgave på vegne av en student blir det gitt informasjon dersom en student mangler gyldig vurderingsmelding på emnet.

Meldinger

 • Sorteringen av meldinger er endret. Meldinger fra gruppen ”Universitetet i Bergen” blir i den nye versjonen plassert øverst i meldingsruten på Mi side. Deretter blir emnene listet i alfabetisk rekkefølge (inkludert undergruppene til emnene) og til slutt vises meldinger fra alle andre typer grupper som man er medlem av i alfabetisk rekkefølge.
 • I grensesnittet for å legge ved en lenke til en fil i en melding er "Velg" gjort tydeligere i form av en knapp (som ligger i høyre kolonne).

Fillager

 • Når nye filer lastes opp i fillageret, eller nye mapper opprettes, indikeres disse som vanlig med en rød "Ny" tekst i venstre kolonne som blir liggende i 7 dager. Nå blir "Ny" markeringen også vist i toppnivåene til både emnets fillager og under "Mine filer".
 • Man kan kopiere, flytte eller slette fillageret fra hovednivået i fillageret til et emne eller en gruppe. (Knappene ligger under mappestrukturen.)

Kalender

 • I kalenderens listevisning kan man velge hvilken dato listen skal starte på ved å klikke på en dag i den lille kalenderen til venstre.
 • Det er lagt inn et "Sist endret" felt i alle kalenderforekomster på Mi side som viser når og hvem som endret innlegget sist.

E-post

 • Forhåndsvisningen av hvem som er valgt som mottakere av e-postutsendinger er forbedret.
 • Det er enklere å se hvem som fikk tilsendt en e-post sendt fra Mi side i ettertid (i "Masseutsendelse logg".)


Emner og grupper

 • Semester og årstall vises nå for emner på flere steder i Mi side slik at det er enklere å se hvilket emne man befinner seg på.
 • Administratorer kan droppe flere emner eller grupper om gangen.