Mi side - Ephorus - administrasjon

Frå SAwiki

Tilknytting til Ephorus (tekstgjenkjenningsprogram)

Kun en person per emne kan få brukerkonto og rapporter tilsendt fra Ephorus.

For å kunne benytte tjenestene til Ephorus via Mi Side, se informasjonen som ligger på Intranettet.

Her finner man også Mer informasjon om tekstgjenkjenningsprogrammet Ephorus (krever pålogging til UiBs intranett)

Merk: Studentene blir hvert semester informert om at Ephorus kan bli benyttet på oppgaver som leveres inn i Mi side og Kark.

  • I Mi side får studentene ved den første innleveringen i et emne følgende spørsmål før de får levere inn oppgaven sin:

"Har du sett deg inn i retningslinjene for bruk av kjelder i skriftlege arbeid ved Universitetet i Bergen? Retningslinjene finn du her: Bruk av kilder i skriftlige arbeider ved Universitetet i Bergen.

Innleveringane dine ved UiB kan bli sende til Ephorus for plagiatkontroll."

Svaralternativer: "ja" "nei"

  • Dersom studenten svarer "nei" får studenten følgende melding:

"Har du sett deg inn i retningslinjene for bruk av kjelder i skriftlege arbeid ved Universitetet i Bergen? Retningslinjene finn du her: Bruk av kilder i skriftlige arbeider ved Universitetet i Bergen.

Vær vennleg å gjer det.

Innleveringane dine ved UiB kan bli sende til Ephorus for plagiatkontroll."

Svaralternativer: "ja" "nei"

  • Studentene kommer ikke videre i innleveringsprosessen før de har svart "ja" på dette spørsmålet.


Til dokumentasjonsoversikten