Mi side - Ephorus - administrasjon

Frå SAwiki

Tilknytting til Ephorus (tekstgjenkjenningsprogram)

Kun en person per emne kan få brukerkonto og rapporter tilsendt fra Ephorus.

For å kunne benytte tjenestene til Ephorus via Mi Side, se informasjonen som ligger på Intranettet.

Her finner man også Mer informasjon om tekstgjenkjenningsprogrammet Ephorus (krever pålogging til UiBs intranett)

Merk: Studentene blir hvert semester informert om at Ephorus kan bli benyttet på oppgaver som leveres inn i Mi side og Kark.

Mer informasjon om Ephorus.


Til dokumentasjonsoversikten